Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 43, Sayfalar 105 - 114 2020-12-31

Information Management Provides Innovation And Competitiveness To Businesses
Bilgi Yönetiminin İşletmelere Yenilik ve Rekabet Üstünlüğü Sağlaması

Ali DURDU [1] , Emine İPEK [2]


Today, knowledge is considered as the most important factor of our life. In order to manage information, it is necessary to keep up with technological developments. Information management provides competitive advantage in enterprises and increases the market value of businesses. Being able to see the emerging opportunities before competitors and maintaining the resulting superiority in the long term is seen as the determining roles of information management. The importance of the information management and the innovation and competitive advantage of the business were revealed.
Günümüzde bilgi, hayatımızın en önemli faktörü olarak nitelendirilmektedir. Bilgiyi yönetebilmek için teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek gereklidir. Bilgi yönetimi, işletmelerde rekabet avantajı sağlamakta ve işletmelerin pazar değerini artırmaktadır. Ortaya çıkan fırsatları rakiplerden önce görebilmek ve bunun sonucunda elde edilen üstünlüğü uzun vadede sürdürebilmek bilgi yönetiminin belirleyici rolleri olarak görülmektedir. Çalışmada, bilgi, bilgi yönetimi kavramları incelenmiş, bilgi yönetiminin amaçları ve işletme için önemine değinilmiş, bilgi yönetiminin işletmeye sağladığı yenilik ve rekabet üstünlüğü ortaya koyulmuştur.
 • Abdullah, R., Selamat, M., Sahibudin, S., & Alias, R. (2005). A framework for knowledge management system implementation in collaborative environment for higher learning institution. Journal of Knowledge Management Practice.
 • Akdeniz, T. (2002). Bilgi yönetimi. www.google.com.tr
 • Akın, H. B. (2001). Yeni ekonomi : strateji, rekabet, teknoloji yönetimi. Çizgi Kitabevi.
 • Awad, E. M., & Ghaziri, H. M. (2010). Knowledge management. International Technology Group Ltd.
 • Barca, M. (2002). Yeni ekonomide bilgi yönetiminin stratejik önemi. I. Ulusal Kongresi, Ekonomi ve Yönetim, 517–527.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. Kariyer Yayınları.
 • Buckman, R. H. (2004). Building a knowledge-driven organization. McGraw-Hill.
 • Canbazoğlu, T. (2000). Yararlı Bilgi Yönetiminde İnsan Faktörü. Türkiye Bilişim Vakfı Eğitim Seminerleri:17.
 • Çapar, B. (2003). Bilgi Yönetimi: Nasıl Bir İnsan Gücü? II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 421–432.
 • Carneiro, A. (2000). How does knowledge management influence innovation and competitiveness? Journal of Knowledge Management, 4(2), 87–98.
 • Certo, S. C. (1989). Principles of modern management : functions and systems. Allyn and Bacon.
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd. Şti.
 • Earl, M. J. (1991). Information management : the strategic dimension (Oxford Ins). Clarendon Press.
 • Güçlü, N., & Sotirofski, K. (2006). Bilgi Yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 351–373.
 • Harrison, R., & Kessels, J. (2003). Human resource development in a knowledge economy : an organisational view. Palgrave Macmillan.
 • Kalkan et al. (2006). Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 22–36.
 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği (9. Baskı). Beta Yayınları.
 • Malhotra, N. (2003). The Nature of Knowledge and the Entry Mode Decision. Organization Studies, 24(6), 935–959.
 • Nonaka, I. (1999). The Knowledge Creating Compnay. Harvard Business Review On Knowledge Management, Harvard Business School Press, U.S.A.
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Nobel Yayınları.
 • Özgener, Ş. (2002). Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejileri. 1. Ulusal Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 483–496.
 • Sarıhan, H. (1998). Teknoloji Yönetimi. Desnet Yayınları.
 • Şimşek, M., & Akın, B. (2003). Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Degişim. Çizgi Kitapevi.
 • Sümer, B. (2003). Yerli bilgi. http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sumer2.doc.yenilik.htm
 • Uzun, H., & Durna, U. (2008). İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 33–40.
 • Zaim, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İşaret Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5347-4491
Yazar: Ali DURDU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9561-4694
Yazar: Emine İPEK
Kurum: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 26 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Durdu, A , İpek, E . (2020). Bilgi Yönetiminin İşletmelere Yenilik ve Rekabet Üstünlüğü Sağlaması . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (43) , 105-114 . DOI: 10.5824/ajite.2020.04.005.x