Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 43, Sayfalar 56 - 73 2020-12-31

Endüstri 4.0, İnovasyon ve Sürdürülebilir Şehirler: Yerel Yönetimler Açısından Bir Değerlendirme

Ali YEŞİLDAL [1]


Son yıllarda endüstri 4.0 ya da dördüncü sanayi devrimi olarak anılan gelişme tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızlı ilerlemesi önceki sanayi devrimlerinde kilit rol oynamıştır. Bununla birlikte, dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) ve gömülü teknoloji hızlı ilerlemesinin teknik değişim ve sosyoekonomik etki açısından katlanarak büyümesi beklenmektedir. Bu nedenle, bu tür bir dönüşümle başa çıkmak, sadece teknolojik olanları değil, yenilikçi ve sürdürülebilir sistem çözümlerini içeren bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor.
Endüstri 4.0,, İnovasyon, Sürdürülebilir Şehirler, Yerel Yönetimler
 • Adams, W. M. (2006), The Future of Sustainability: Re-Thinking Environment and Development in the Twenty-First Century. Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting. Gland, Switzerland: The World Conservation Union (IUCN).
 • Baccarne B, Mechant P, Schuurma D, L. Marez De, Colpaert P.(2014), Urban socio-technical innovations with and by citizens, Interdisciplinary Stud. J, 3
 • Batal Salih, Tuğlu Kubilay.(2018), Endüstri 4.0 ve Yeni Teknolojiler karşısında yerel yönetimlerde yaşanan değişimler, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 14, Ekim 2018 Türkiye
 • Bertot J.C. Jaeger P.T. Hansen, D.(2012), The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations, Government Information Quarterly, Vol:29
 • Brettel, Malte, et al.(2014). "How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective."International Journal of Science, Engineering and Technology, 8 (1)
 • Carr, N. (2003), IT Doesn’t Matter, Harvard Business Review, 81(5): 41–49
 • Cordes, F, Stacey, N. (2017), Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution? Boston, MA: The Boston Consulting Group
 • Dan Li, Åsa Fast-Berglund, Dan Paulin.(2019), Current and future Industry 4.0 capabilities for information and knowledge sharing, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, June
 • Dutton, H. W. (2014), Putting Things to Work: Social and Policy Challenges for the Internet of Things. Info, 16(3)
 • Falco Enzo Kleinhans Reinout .(2018), Beyond technology: Identifying local government challenges for using digital platforms for citizen engagement, International Journal of Information Management, Volume 40, June
 • Geiger, R, Sá, C. (2013), Tapping the Riches of Science: Universities and the Promise of Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard.
 • Howell A.(2015), Resilience as enhancement: Governmentality and political economy beyond ‘responsibilisation’ Politics, 35
 • https://futureearth.org/2018/05/18/creating-smart-sustainable-cities-challenges-and-opportunities/
 • https://www.openaccessgovernment.org/face-of-local-government-digital-transformation/66187/
 • Kitchin R. (2014), The real-time city? Big data and smart urbanism, GeoJournal, 79, 1-14
 • Kocaoğlu M. & Emini F.T.(2014), Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1
 • Leminen, S, Westerlund, M, Nyström, A.-G. (2014), On Becoming Creative Consumers – User Roles in Living Labs Networks, International Journal of Technology Marketing, 9(1): 33–52
 • Lye David.(2018), The Fourth Industrial Revolution And Challenges For Government, https://www.ge.com/reports/fourth-industrial-revolution-challenges-government/
 • Nadaroğlu, Halil .(2001), Mahalli İdareler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
 • Nagy Hanna.(2018), A role for the state in the digital age, Journal of Innovation and Entrepreneurship, December
 • Rabeh Morrar, Husam Arman, and Saeed Mousa.(2017), The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective, Technology Innovation Management Review, November, (Volume 7, Issue 11)
 • Rifkin, J. (2014). The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. New York: St. Martin's Press.
 • Sayar Mahmut, Yüksel Hilmi.(2018), Endüstri 4.0 ve Türkiye Kamu Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşümü, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 2
 • Seppo Leminen, Mervi Rajahonka, and Mika Westerlund. (2017), Towards Third-Generation Living Lab Networks in Cities, Technology Innovation Management Review, November, Volume 7, Issue 11
 • Seyida Erkek.(2017), ‘Akıllı Şehircilik’ Anlayışı ve Belediyelerin İnovatif Uygulamaları, Medeniyet ve Toplum, Bahar, Cilt 1 Sayı:1
 • Strange, R, Zucchella, A. (2017). Industry 4.0, global value chains and international business, Multinational B.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0927-7498
Yazar: Ali YEŞİLDAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 3 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Yeşi̇ldal, A . (2020). Endüstri 4.0, İnovasyon ve Sürdürülebilir Şehirler: Yerel Yönetimler Açısından Bir Değerlendirme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (43) , 56-73 . DOI: 10.5824/ajite.2020.04.003.x