Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 44, Sayfalar 37 - 46 2021-02-19

Sağlık Bilgi Sistemi Değişim Direnci Değerlendirmesi
Assessment of Health Information System Change Resistance

Alaattin PARLAKKILIÇ [1] , Nevzat ÜNALAN [2]


Bu çalışma, Hastane Bilgi Sistemi (HBS) değişikliğinde kullanıcının algılamasını ve değişime karşı direnci araştırmaktadır. Grupların algı ve direncini belirlemek için bir anket ile nicel bir yaklaşım uygulanmıştır. Sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır: yenilikçilerin yüzdesi (% 32), erken benimseyenlerin yüzdesi (% 21), erken çoğunluğun yüzdesi (% 31) ) ve geç çoğunluk yüzdesi (% 12) ve gecikme yüzdesi (% 4). Kabul, finansal nedenlerden dolayı farklılık gösterir. Direnç çalışanların durumuna göre değişir. BT gelişmeleri, yönetim destekli güvenlik ve gizlilik kuralları çalışanların performansını ve kabulünü artırır. Direnç için, çalışanların geribildirimi önemli bir fark olmuştur ve fonksiyonel ihtiyaçlar direnci azaltır. Hastanelerin geçerli standartlarda etkili hasta bakımı sunmak için yeni ve güncel bilgi teknolojilerini kullanması gerekmektedir.

This study investigates user perception and resistance against change in the Hospital Information System (HIS) change. A quantitative approach with a survey was applied to determine perception and resistance ofvgroups.The results were compared with each other: the percentage of innovators (32%), the percentage of early adopters (21%), the percentage of early majority (31%), and the percentage of late majority (12%), and the percentage of laggards (4%). Acceptance differs due to financial reasons. The resistance differs according to the employees’ status. IT developments, management supported security and privacy rules increase employee performance and acceptance. For resistance, there has been a significant difference feedback of employees is required, and functional needs reduce resistance. Hospitals need to use new and up-to-date information technology in order to serve effective patient care with valid standards.

 • Backroad Connections Pty Ltd. (2004). Approaches to Change Management for Flexible Learning (Version 1.02),. Australian Flexible Learning Framework Quick Guides series, Australian National Training Authority.
 • Banova B. (2018).The impact of technology on healthcare. American Institute Of Medical Sciences. http://www.aimseducation.edu/blog/the-impact-of-technology-on-healthcare /(accesed January 2020) Brandon B.(2007) The eLearning Guild's Handbook of e-learning Strategy, The eLearning Guild. Street,Suite 200Santa Rosa,CA 95404
 • Edelstein P. (2017).Top trends in health information & communications technology for 2017, http://www.elsevier.com/connect/top-trends-in-health-information-and-communications-technology-for-2017 (accesed December 2019)
 • Javanparast S, Maddern J, Baum F, et al. (2017). Change management in an environment of ongoing primary health care system reform: A case study of Australian primary health care services. Int J Health Plann Mgmt. https://doi.org/10.1002/hpm.2413.
 • Kaminski, J. (2011). Diffusion of Innovation Theory Canadian Journal of Nursing Informatics, 6(2). Available at: http://cjni.net/journal/?p=1444 (accesed May 2019).
 • Kilian M. Bennebroek Gravenhorst. (2003). A Different View on Resistance to Change”, Paper delivered at the “Power Dynamics and Organizational Change IV” Symposium at the 11th EAWOP Conference in Lisbon, Portugal, 14-17 May 2003
 • Mackenzie-Robb. LE-(2004.).learningand Change Management – The Challenge.
 • Maguire, D and Honeyman, M. (2018). Digital change in health and social care Digital health and care congress July 2018. http://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/20180*6/Summary_digital_change_, health_care_Kings_Fund_June_2018.pdf (accesed May 2019).
 • Mulholland B. (2008). Critical Change Management Models to Evolve and Survive http://www.process.st/change-management-models/ (accesed April 2019)
 • Navid,P,Slusky,L. (2009). Challenges of Change Management in E-learning (Distance Learning), Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition.. (4 Volumes)
 • Parlakkılıç, A. (2014). Change Management In Transition To E-learning System. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 3:637 –651,
 • Pugh, L.(2007). “Change Management in Information Services. Asghate Publishing Limited, Aldershot
 • Rick T. (2013).Change Is Not The Problem – Resistance To Change Is The Problem http://www.torbenrick.eu/blog/change-management/change-is-not-the-problem-resistance-to-change-is-the-problem/ (accesed March 2020)
 • Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press
 • Saluvan, M., & Ozonoff. (2018). A Functionality of hospital information systems: results from a survey of quality directors at Turkish hospitals. . BMC medical informatics and decision making, 18(1), 6.doi:10.1186/s12911-018-0581-2
 • Shepherd, Mary Lohse et al. (2014). Using the Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement Model to build a shared governance culture. http://www.vantaggio- learn.com/White%20papers/VantaggioCM.pdf (accesed March 2020).
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6834-6839
Yazar: Alaattin PARLAKKILIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UFUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7489-2852
Yazar: Nevzat ÜNALAN
Kurum: UFUK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 25 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 19 Şubat 2021

APA Parlakkılıç, A , Ünalan, N . (2021). Assessment of Health Information System Change Resistance . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 12 (44) , 37-46 . DOI: 10.5824/ajite.2021.01.003.x