Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 44, Sayfalar 22 - 36 2021-02-19

Instagram Influencer Analysis for Top 5 Categories in Turkey
Türkiye’deki İlk 5 Kategori için Instagram Fenomenleri Analizi

Busra ERTOGRUL [1] , Gizem KİLİCSİZ [2] , Aysun BOZANTA [3]


Social media platforms have become an inevitable part of our daily lives. Companies that noticed the intense use of social media platforms started to use them as a marketing tool. Even ordinary people have become famous by social media and companies have been sending their products to them to try and advertise. Many people have gained a considerable amount of money in this way and today new jobs are emerged like "Youtuber" and "Instagram Influencer". Therefore, ordinary people realized the power of social media and many people started to strength their digital identity over social media. The question raising in people’s mind is that “What is the difference between the influencers and the ordinary people who have also digital identity over social media?”. This study examined Instagram influencers for five categories namely fashion, makeup, photography, travel, and fitness in Turkey. As an exploratory study, the relationship between the influencers’ average number of posts, the number of likes, the number of views, the number of comments, number of followers, and the number of following were examined. As well as the engagement rates of the followers to the influencers were calculated. In addition, the words they mostly used in the captions of the posts were examined.

Sosyal medya platformları günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformlarının yoğun kullanıldığını fark eden şirketler, bunları bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başladı. Sıradan insanlar bile sosyal medya sayesinde unlu olmaya başladılar ve şirketler denemeleri ve reklamlarını yapmaları için ürünlerini bu kişilere ücretsiz olarak göndermeye başladılar. Birçok insan bu yolla önemli miktarda para kazanmakta ve bugün “Youtuber” ve “Instagram Influencer” gibi yeni işler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sıradan insanlar sosyal medyanın gücünü anladılar ve birçok kişi dijital kimliğini sosyal medyaüzerinden güçlendirmeye başladı. Bununla birlikte, insanların aklındaki soru, “Fenomenler ile sosyal medya üzerinde dijital kimliği olan sıradan insanlar arasındaki fark nedir?”. Bu çalışma, Türkiye'de moda, makyaj, fotoğrafçılık, seyahat ve fitness olmaküzere beş kategoride Instagram fenomenlerini inceledi. Bir keşif çalışması olarak, fenomenlerin ortalama gönderi sayısı, beğenilerin sayısı, görüşlerin sayısı, yorumların sayısı, takipçi sayısı ve takip edenlerin sayısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Takipçilerin, fenomenlere bağlılık oranları hesaplandı. Ek olarak, fenomenlerin biyografilerinde, Instagram hesaplarındaki tam isimlerinde ve gönderilerinde yazdıkları başlıklarda en çok kullandıkları kelimeler incelendi.
 • Amos, C., Holmes, G., & Strutton, D. (2008). Exploring the relationship between celebrity endorser effects and advertising effectiveness: A quantitative synthesis of effect size. International Journal of Advertising, 27 (2), 209-234.
 • Business dictionary, Influencers, Retrieved from http://www.businessdictionary.com/definition/influencers.html
 • Brown, D. & Hayes, N. (2008). Influencer Marketing: Who really influences your customers? Routledge.
 • Clement, J. (2019). Leading countries based on number of Instagram users as of July 2019 (in millions). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/
 • Dijilopedi (2018), 2018 Türkiye İnternet Kullanım ve Sosyal Medya İstatistikleri, Retrieved from https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
 • Djafarova, E. & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68, 1-7.
 • Effect. (2017). Yeni Pazarlama Yaklaşımı; Influencer Marketing (Fenomen Pazarlaması), Retrieved from http://www.effect.com.tr/yeni-pazarlama-yaklasimiinfluencer-marketing-fenomen- pazarlamasi/
 • Ewers, N. L. (2017) #sponsored –Influencer Marketing on Instagram - An Analysis of the Effects of Sponsorship Disclosure, Product Placement, Type of Influencer and their Interplay on Consumer Responses. Master Thesis, University of Twente.
 • Forbes, K. (2016). Examining the Beauty Industry’s Use of Social Influencers. ELON JOURNAL, 78.
 • Laurence, Christy. How To Calculate Your Engagement Rate on Instagram, Retrieved From www.plannthat.com/calculate-engagement-rate-on-instagram/?
 • Instagram.com, Why Instagram, Retrieved from https://business.instagram.com/getting-started/ Accessed: 18.12.2018
 • Kallas, P. (2018). Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps. Retrieved From https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
 • Levin, A. (2017). The 2019 State of Influencer Marketing Report, Retrieved from https://www.relatable.me/the-state-of-influencer-marketing-2019
 • Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness. Journal of advertising, 19 (3), 39-52.
 • Pinghelsinki, Mitä on vaikuttaja markkinointi, Retrieved from http://pinghelsinki.fi/artikkeli/mita-on-vaikuttajamarkkinointi/ Accessed: 18.12.2018
 • Tuten, T. L. & Solomon, M. R. (2013). Social media marketing. International ed. Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey.
 • Veissi, I. (2017). Influencer Marketing on Instagram (Bachelor’s Thesis). Haaga- Helia Universty of Applied Sciences. s. 1.
 • Woods, S. (2016). #Sponsored: The Emergence of Influencer Marketing. The University of Tennessee. Honors Thesis Projects. Retrieved from http://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1976
 • Yurttaş, Ö. U. (2010). Blog’ların Marklar Üzerindeki Gücü. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2 (8), 107- 122.
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Busra ERTOGRUL
Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Gizem KİLİCSİZ
Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1768-6278
Yazar: Aysun BOZANTA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ryerson University
Ülke: Canada


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 26 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 19 Şubat 2021

APA Ertogrul, B , Kilicsiz, G , Bozanta, A . (2021). Instagram Influencer Analysis for Top 5 Categories in Turkey . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 12 (44) , 22-36 . DOI: 10.5824/ajite.2021.01.002.x