Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 44, Sayfalar 11 - 21 2021-02-19

Jekyll ve Hyde Çevrimiçi Olduğunda: Transhumanizmi Teşvik Eden Reklamlar Aracılığıyla Özün Tüketimi Üzerine Kritik Bir Analiz
Jekyll & Hyde Online: A Critical Analysis on Consumption of the Self Through Advertisements Promoting Transhumanism

Sinem GÜDÜM [1]


R. Louis Stevenson’un " Dr. Jekyll ile Bay Hyde" adlı ünlü kitabı, eski arkadaşı Dr Jekyll ile kötü muadili bay Hyde arasında geçen benzeri görülmemiş olayları araştıran Londralı bir hukukçunun hikayesini anlatır. Romanın etkisiyle "Jekyll ve Hyde" ifadesi deyimleşmiş ve halk arasında, aşırı uçlarda seyreden ikili doğaya sahip kişilere atıfta bulunurken kullanılır olmuştur. İnsandaki dualistik davranış biçimlerinin altında yatan nedenleri ve umutsuz mükemmellik arayışlarının ardındaki kırılganlıkları irdelemek adınaB.Engel tarafından önerilen 7 tür "Jakyll & Hyde" özelliği, ve bunların reklamlarda transhumanizm penceresinden bireyin tüketilmesi sonrası nasıl ‘üst-insan’ modelini inşa etmede kullanıldığı, transhumanizmi konu alan bir reklama gelen sosyal medya twitleri irdelenerek analiz edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli analizlerin yapılabilmesi için seçilen reklama (Verizon, HTC Droid DNA) kalitatif yöntemlerden içerik analizi, göstergebilimsel analiz eşliğindeuygulanmış, aynı zamanda konuya ilişkin ek veri sağlayacak kullanıcı tepkisi ölçmek için de 19 Ocak 2021-27 Ocak 2021 arasında ‘Transhumanizm’ etiketi yapılmış olan tweetler verimadenciliği ile seobotsprogramıüzerinden toplanıp ayıklanarak 108veri ile NVİVO duyguanalizi ile irdelenmiştir.

R. Louis Stevenson’s famous book called “Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” is an 1886 novel about a legal worker in London, who investigates the unprecedented events happening between his friend Dr Jekyll, and the evil counterpart Mr. Hyde. This story's impact has been such that the phrase "Jekyll and Hyde" still keeps coming up in conversations even today; referring to persons with an unpredictably dual nature. In order to understand the underlying reasons for the dualistic behavior amongst the humans, and their desperate search for perfection, 7 types of "Jakyll and Hyde" traits proposed by B.Engel will be discussed and analyzed through observing their appearances on advertisements, and how they lead to the consumption of the self in the era of transhumanism today. Qualitative methods, namely content analysis with semiotic undertones, will be applied on the chosen advertisement (Verizon, HTC Droid DNA) to make the necessary analysis on the topic together with a complimentary datamining sentiment analysis on ‘Transhumanism’ hashtag. To analyze the common public opinion on “transhumanism”. Tweets under this hashtag between the 19th of January 2020 – 27th of January 2020 have been gathered by using ‘Seobots’ application, and then the collected data which held 108 tweets on the mentioned hashtag were analyzed by using the NVIVO program for sentiment analysis.

 • Braidotti, R. (994). Toward a New Nomadism: Feminist Deleuzian Tracks; or, Metaphysics and Metabolism. Gilles Deleuze and the Theater of PhiLosophy (eds: Boundas, C. and Olkowski, D.), ‘New York: Routledge, 159-186
 • Bukatman, S. (1993). Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. UK: Duke University Press
 • Engel, B. (2011). The Jekyll and Hyde Syndrome: What to Do If Someone in Your Life Has a Dual Personality- or If You Do. USA: John Wiley & Sons Publishing
 • Fauble, B. (2018). "The Rise of AI: Why the American Workforce Must Inevitably Change," Paideia: Vol. 5, Article 15, 98-116.
 • Haraway,D. (1985). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. USA: Routledge Publishing
 • Leonhard, G. (2018). Teknolojiye Karşı İnsanlık: İnsan İle Makinenin Yaklaşan Çatışması. İstanbul: Siyah Kitap
 • Mc Luhan (2002), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Canada: University of Toronto Press
 • Schutte, N. S., Stilinović, E. J. (2017). Facilitating empathy through virtual reality. Springer Onine:https://static1.squarespace.com/static/5d423a9a4416f400014a007a/t/5e214312a917cc6d1499b46a/1579238170754/Facilitating-Empathy-Through-VR.pdf (20.01.2020)
 • Singh, S. (2017). Transhumanism and the Future of Humanity: 7 Ways the World will Change by 2030. Forbes Magazine: www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2017/11/20/transhumanism-and-the-future-of-humanity-seven-ways-the-world-will-change-by-2030/?sh=7a6f58ef7d79 (20.12.2020)
 • Stevenson, R.L. (1886). Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. London: Longmans, Green and co.
 • Thomas, M.E. (2013). How to Spot a Sociopath. Psychology Today. UK: Sussex Publishers
 • Toffoletti, K. (2007). Cyborgs and Barbie Dolls: Feminism, Popular Culture, and The Posthuman Body. UK: I.B Tauris
 • Wolyniak, J. G. (2015). Progress and Progressio: Technology, Self-Betterment, and Integral Human Development. Journal of Moral Theology (ed. Caccamo, J.F. and McCarthy, D.M). Volume 4, Number 1: Technology Paperback. USA: Wipf & Stock Publishing, 36-64
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2488-3445
Yazar: Sinem GÜDÜM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Marmara University
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 22 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 19 Şubat 2021

APA Güdüm, S . (2021). Jekyll & Hyde Online: A Critical Analysis on Consumption of the Self Through Advertisements Promoting Transhumanism . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 12 (44) , 11-21 . DOI: 10.5824/ajite.2021.01.001.x