Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 45, Sayfalar 45 - 64 2021-05-21

Pandemi ile İlgili Haberlerde Söylem Analizi: En Çok Tıklanan Haber Sitelerinde Tematik Yapı Üzerine Bir İnceleme
Discourse Analysis in Pandemic News: A Research on The Thematic Structure in The Most Clicked News Sites

Ramazan ÇELİK [1]


Bir küresel salgına dönüşen Kovid-19 salgını ile birlikte online gazeteciliğe olan ilgide bir o kadar artış göstermiştir. Evde geçirilen karantina süreci internet tabanlı olan yeni iletişim teknolojilerinin altın çağının başlaması anlamına gelmiştir. Artık fiziksel olan ile dijital olanın birleştirildiği dönem olan “fijital” süreci yaşanmaktadır. Birçok bilimsel veri ve görüş “yeni normal” denilen bu dönemin kalıcılığını tartışır hale getirmiştir. Bu çalışma online gazetecilik ortamında pandemi ile ilgili haberlerde “yeni normal” ve “fijital” kavramları bağlamında haberin yeniden üretiminin mümkün olup olmadığı sorunsalına odaklanmaktadır. Bu durum verilen haberin haber değerinden, içeriğine kadar birçok başlığının yeniden gözden geçirilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle pandemi sürecinde günlük vakaların ele alındığı haberlerde zamanla havada uçuşan rakamlardan başkaca bir şey verilmediği görülmektedir. Bu da zamanla bilginin anlamsızlaşması, griftleşmesi ve haberin amacından uzaklaşıldığını göstermektedir. Bir haberin haklı bilgilendirmesinden çok sadece günlük vaka sayılarının verildiği kalıplara gömülmesi, habere olan ilginin de zamanla azalmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma ile günlük en çok tıklanan haber sitelerinde pandemi ile ilgili haberlerin nasıl verildiği, Van Dijk’ın söylem çözümlemesi modelinde yer alan makro yapı üzerinden değerlendirilmektedir.
With the Covid-19 epidemic that turned into a global epidemic, interest in online journalism has increased as much. The quarantine process spent at home has meant the beginning of the golden age of new internet-based communication technologies. Now, there is the “phygital” process, which is the period in which the physical and the digital are combined. Many scientific data and opinions have brought into question the permanence of this period, which is called the “new normal”. This study focuses on the question of whether it’s possible to reproduce the news in the context of the concepts of “new normal” and “phygital” in the news about pandemic in the online journalism environment. This situation shows that it is important to review many headlines of the news from news value to content. For that reason, it’s seen that in the news in which daily cases are dealt with during the pandemic process, nothing other than the numbers flying in the air over time. This shows that over time information becomes meaningless, intricacy and the purpose of the news is lost. The fact that a news is embedded in patterns where only the daily number of cases are given rather than justified information causes the interest in the news to decrease over time. With this study, how the news about the pandemic is given on the daily most clicked news sites is evaluated through the macro structure in Van Dijk's discourse analysis model.
 • Axios, (2020). COVID cases are spiking, but our attention isn’t, https://www.axios.com /covid-attention-social-media-661ecdc3-0669-459a-a491-ed7fb069ab29.html utm_source=ne wsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosmediatrends&stream=top, Erişim Tarihi: 22.12.2020.
 • Barker, C. and Galasinski, D. (2001). Cultural studies and discourse analysis: a dialogue on lnaguage and identity. London: Sage
 • Çalışkan, N. (2020). ‘Yeni Normali’n de Yeni Normali : ‘Fijital’in Zamanı Asıl Şimdi., https://iabtr.org/UploadFiles/Reports/iab_Makale_Fijital8102020153432.pdf, Erişim Tarihi: 22.12.2020.
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2013). Söylem Analizi. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 27 (27) , 99-117. Retrieved from: https://dergipark.org.tr /tr/pub/maruaebd/issue/365/2517.
 • Elliot, R. (1996). Discourse analysis: exploring action, function and conflict in social texts. Marketing Intelligence & Planning. 14, 6, p.65.
 • Hürriyet, (Mart 2020). https://www.hurriyet.com.tr/video/bakan-koca-bir-vatandasimizin-test-sonucu-pozitif-cikti-41465998, Erişim Tarihi: 12.12.2020.
 • Hürriyet, ( Nisan 2020). https://www.hurriyet.com.tr/galeri-saglik-bakanligi-corona-virusu-il-il-tablosu-11-nisan-koronavirus-coronavirus-turkiye-son-durum-vaka-ve-olum-sayisi-haritasi-41489036, Erişim Tarihi: 19.12.2020.
 • Hürriyet, (Kasım 2020). https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-fahrettin-koca-gunluk-vaka-sayisini-acikladi-son-24-saatte-28-bin-351-yeni-vaka-41672072, Erişim Tarihi: 26.12.2020.
 • Mutlu, E. (2012). İletişim Sözlüğü. Ankara: Sofos-Kıta Basın Dağıtım Yayıncılık.
 • Parker, I. (1990). Real thing: discourse, context and practice. Philosophical Psychology, 3 (2), 189-204.
 • Parker, I. (2002). Discourse analysis. P. Banister., E. Burman., I. Parker., M.Taylor., C. Tindal. In. Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide.(pp.92-108). Buckingham: Open University Press
 • Potter, J., and Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behaviour, London: Sage.
 • Sabah, (Mart 2020). https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/03/10/bakan-koca-aciklama-yapacak, Erişim Tarihi: 12.12.2020.
 • Sabah, (Nisan 2020). https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/04/11/son-dakika-bakan-koca-guncel-coronavirus-vaka-ve-olu-sayisini-acikladi, Erişim Tarihi: 19.12.2020.
 • Sabah, (Kasım 2020). https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/bakan-koca-son-dakika-acikladi-25-kasim-korona-tablosu-turkiyede-corona-virusu-vaka-ve-olu-sayisi-kac-oldu-saglik-bakanligi-gunluk-son-durum-tablosu/12, Erişim Tarihi: 26.12.2020.
 • Sözcü, (Mart 2020). https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-saglik-bakani-kocadan-gece-yarisi-corona-virusu-aciklamasi-5672490/, Erişim Tarihi: 12.12.2020.
 • Sözcü, (Nisan 2020). https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turkiyedeki-son-corona-virusu-vaka-sayisi-aciklandi-11-04-2020-5741929/, Erişim Tarihi: 19.12.2020.
 • Sözcü, (Kasım 2020). https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-corona-verileri-aciklandi-iste-25-kasim-tablosu-6141074/, Erişim Tarihi: 26.12.2020.
 • Van, Dijk, T. A. (2003). Critical discourse analysis. D.Schiffrin., D. Tannen, & E., H. Hamilton (Ed.), In The Handbook of Discourse Analysis. (352-372). Oxford: Blakwell Publishing
 • Van, Dijk, T.A. (2009). News, Discourse, and Ideology, In The Handbook Of Journalısm Studıes, Editors: Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch, pp:191-204.
 • Webrazzi, (2020). Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 20 web sitesi, https://webrazzi.com /2020/05/12/turkiye-nin-en-cok-ziyaret-edilen-20-web-sitesi/, Erişim Tarihi: 15.11.2020.
 • Wodak, R. and Meyer, M. (2002). Methods of critical discourse analysis. London: Sage Publications.
 • Wood, L., A. and Kroger, R., O. (2000). Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Lodan: Sage Publications.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6957-5297
Yazar: Ramazan ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 16 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 21 Mayıs 2021

APA Çelik, R . (2021). Pandemi ile İlgili Haberlerde Söylem Analizi: En Çok Tıklanan Haber Sitelerinde Tematik Yapı Üzerine Bir İnceleme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 12 (45) , 45-64 . DOI: 10.5824/ajite.2021.02.003.x