Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 45, Sayfalar 90 - 105 2021-05-21

Günümüzde, ev ve iş hayatını kolaylaştırmak amacıyla teknolojinin kullanımı daha fazla yaygınlaşmıştır. Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan teknoloji ile birlikte de akıllı ev kavramı ortaya çıkmıştır. Uzaktan yönetim ve güvenlik çözümleri uyguladıkça evlerimiz akıllı hale gelmektedir. Akıllı hale gelen evler bize zaman, güven, hız ve konfor kazandıran yaşam alanlarıdır. Bu yoğun yaşamda evden uzakta iken enerji israfına neden olan aletlerin uzaktan kontrol edilebiliyor olması, eve girişlerin denetlenebiliyor olması kullanıcılar için daha tasarruflu, daha güvenli ve daha konforlu bir yaşam sunmaktadır. Bu çalışmada, Telegram uygulaması üzerinden gönderilen kısa bir mesajla, prototip evde bulunan AC lambalarının ve bahçe girişinde bulunan kameranın kontrolü gerçekleşmektedir. Buna ek olarak yüz tanıma sistemi ile birlikte eve giriş yapan kişinin yüzü algılanmakta ve sistem, ev sahibine giriş yapan kişinin bilgisini Telegram üzerinden bildirim olarak göndermektedir. Böylece eve girişte daha güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.
Today, the use of technology has become more widespread in order to facilitate home and business life. With the ever-evolving and changing technology, the concept of smart home has emerged. Our homes are becoming smart as we employ remote management and security solutions. Smart homes are living spaces that give us time, confidence, speed and comfort. In this busy life, while being away from home, the devices that cause energy waste can be controlled remotely, and the entrance to the house can be controlled, providing a more economical, safer and more comfortable life for users. In this study, the control of the AC lamps in the prototype house and the camera located in the garden entrance are carried out with a short message sent via the Telegram application. In addition, the face of the person entering the house is detected with the face recognition system and the system sends the information of the person entering to the owner as a notification via Telegram. Thus, it is aimed to create a safer environment at the entrance to the house.
 • Ahmad, B. I., Yakubu, F., Bagiwa, M. A., & Abdullahi, U. I. (2014). Remote Home Management: An alternative for working at home while away. arXiv:1403.3274 [cs]. http://arxiv.org/abs/1403.3274
 • Başçiftçi, F., & Gündüz, K. A. (2019). Nesnelerin İnterneti Uyumlu Mikrodenetleyiciler Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 18, 62-71.
 • Çilli, M. (2007). İnsan Hareketlerinin Modellenmesi ve Benzeşiminde Temel Bileşenler Analizi Yönteminin Kullanılması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gökrem, L., Bozuklu, M. (2016). Nesnelerin İnterneti: Yapılan Çalışmalar ve Ülkemizdeki Mevcut Durum. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 47-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/29709/319647
 • Harper, R. (Ed.). (2003). Inside the Smart Home. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/b97527
 • Heitmeyer, R. (2000). Biometric Identification Promises Fast and Secure Processing of Airline Passengers. ICAO Journal., 55(9).
 • Hyvärinen, A., Hurri, J., & Hoyer, P. O. (2009). Natural Image Statistics (C. 39). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-491-1
 • Hyvärinen, A., Karhunen, J., & Oja, E. (2001). Independent Component Analysis. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471221317
 • İlkbahar, F., & Kara, R. (2017). Performance analysis of face recognition algorithms. 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 1-5. https://doi.org/10.1109/IDAP.2017.8090338
 • İlkbahar, F., & Sungu, E. (2020). Analysis of artificial intelligence technologies used in the covid-19 outbreak process. International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, 154-162. https://doi.org/10.18100/ijamec.800910
 • Jain, S., Vaibhav, A., & Goyal, L. (2014). Raspberry Pi Based Interactive Home Automation System Through E-Mail. 2014 International Conference on Reliability Optimization and Information Technology (ICROIT), 277-280. https://doi.org/10.1109/ICROIT.2014.6798330
 • Li Jiang, Da-You Liu, & Bo Yang. (2004). Smart home research. Proceedings of 2004 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (IEEE Cat. No.04EX826), 2, 659-663. https://doi.org/10.1109/ICMLC.2004.1382266
 • Mersinoğlu, H. (2002). İletişim teknolojisi, Mimarlık Etkileşimi ve Akıllı Evler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Mitchell, G. (2012). The Raspberry Pi Single-Board Computer Will Revolutionise Computer Science Teaching. Engineering & Technology, 7(3), 26-26. https://doi.org/10.1049/et.2012.0300
 • Ojala, T., Pietikäinen, M., & Harwood, D. (1996). A Comparative Study of Texture Measures with Classification Based on Featured Distributions. Pattern Recognition, 29(1), 51-59. https://doi.org/10.1016/0031-3203(95)00067-4
 • Ojala, T., Pietikainen, M., & Maenpaa, T. (2002). Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification With Local Binary Patterns. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(7), 971-987. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623
 • Öztürk, A., & Naimi, S. (2017). Akilli Ev Sistemleriinde Kullanılan Yöntemlerin Farkları, Avantajları ve Dezavantajları. Istanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 9(4), 115-125. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUD.13091352.2017.9/36.115-125
 • Stefanov, D. H., Bien, Z., & Bang, W.-C. (2004). The Smart House for Older Persons and Persons with Physical Disabilities: Structure, Technology Arrangements, and Perspectives. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 12(2), 228-250. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2004.828423
 • Taştan, M. (2019). Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Sulama ve Uzaktan İzleme Sistemi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 15, 229-236. https://doi.org/10.31590/ejosat.525149
 • Varol, A., & Cebe, B. (2011). Yüz Tanıma Algoritmaları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ.
 • Yiqin, L., Fang, F., & Wei, L. (2009). Home Networking and Control Based on Upnp: An Implementation. 2009 Second International Workshop on Computer Science and Engineering, 2, 385-389. https://doi.org/10.1109/WCSE.2009.836
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7964-3433
Yazar: Fatih İLKBAHAR
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4332-2037
Yazar: Şeyma ÜNAL
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3080-0645
Yazar: Armağan Tuğçe KARAKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4346-5556
Yazar: Bayram EREN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 23 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 21 Mayıs 2021

APA İlkbahar, F , Ünal, Ş , Karakaya, A , Eren, B . (2021). Akıllı Ev Sistemleri Üzerine Bir Model Önerisi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 12 (45) , 90-105 . DOI: 10.5824/ajite.2021.02.005.x