Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İndirim Günü Reklamı Yapan Markalara Yönelik Sinik Tutumlar

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 47, 32 - 47, 30.11.2021
https://doi.org/10.5824/ajite.2021.04.002.x

Öz

İndirim yapmak, yapılan indirimleri hedef kitleye duyurmak için sıklıkla reklam yapmak kimi zaman markalarının beklentilerinin aksi müşterilerinde sinik tutum gibi olumsuz yönde duygulara yol açabilir. Markalar müşterileri tarafından şu an için tercih sebebi olsalar bile bu durum uzun vadede marka boykotu, yıkıcı tüketici davranışları gibi sonuçlar doğurabilir. Bu çalışmanın amacı en çok indirim günü reklamı yaptığı düşünülen Trendyol ve Çiçek Sepeti markalarına yönelik tüketicilerin sinik tutumlarını ölçümlemektir. Ayrıca, tüketicilerin sinik tutumlarının; onların demografik özelliklerine, bu markalardan daha önce alışveriş yapıp yapmadığına ve reklamlarda vaat edildiği gibi ürünlerin indirimli olup olmadığına dair inanca göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitidir. Araştırma için Bozoklu ve Ermeç (2020) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş Tüketici Sinizmi Ölçeği (TSÖ) kullanılmıştır. Hazırlanan anket ile veriler çevrimiçi toplanmıştır. Araştırmada 169 kişiden toplanan datanın incelenmesi sonucunda; katılımcıların tamamı bu markaların müşterisi olsa da bu markalara yönelik sinik tutumlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların bu sinik tutumları onların cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca katılımcıların sıklıkla indirim günleri reklamı yapan markalara yönelik sinik tutumları onların bu markaların reklamlarında vaat ettikleri gibi ürünlerinin indirimli olup olmadığına dair inançlarına göre de farklılık göstermektedir. Sinik tutum kavramı yerli alanyazında üzerine az çalışılmamış bir konu olması nedeni bu çalışmanın kendisinden sonra gelen çalışmalara bir zemin oluşturması umulmaktadır.

Kaynakça

 • Akcan, B., Erdoğan, M., & Karaçor, S. (2020). Para Cuma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 43-53.
 • Çiçek Sepeti. (2021, Haziran 17). Çiçek Sepeti Hakkımızda. https://www.ciceksepeti.com/hakkimizda adresinden alındı.
 • Özbek, A. (2021, Mart 2). Kampüsten Pazarlama Analizi: Trendyol Dijital Pazarlama Faaliyetleri. https://www.amfiweb.net/kampusten-pazarlama-analizi-trendyol-dijital-pazarlama-faaliyetleri/ adresinden alındı.
 • Andersson, L., & Bateman, T. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and effects. Journal of Organizational Behavior, 449-469.
 • Bozoklu, Ç., & Ermeç, A. (2020). Tüketici Sinisizmi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Araştırması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 440-459.
 • Brenton, S. (2013). The political motivations of ethical consumers. International Journal of Consumer Studies, 490–497.
 • Chu, A., & Chylinski, M. (2006). M. A Model of Consumer Cynicism–Antecedents and Consequences. Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy.
 • Devlin, J., & McKechnie, S. (2008). Consumer perceptions of brand architecture in financial services. European Journal of Marketing, 654-666.
 • Dolen, W., Cremer , D., & Ruyter, K. (2012). Consumer cynicism toward collective buying: the interplay of others’ outcomes, social value orientation, and mood. Psychology & Marketing, 306-321.
 • Güven, E. (2016). Tüketimde Sinik Tutum: Tüketici Sinizminin Sebep ve Sonuçları. Journal of Business Research Turk, 152-174.
 • Helm, A., Moulard, J., & Richins, M. (2015). Consumer cynicism: developing a scale to measure underlying attitudes influencing marketplace shaping and withdrawal behaviours. International Journal of Consumer Studies, 515-524.
 • Holt , D. (2002). Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical Theory of Consumer Culture and Branding. Journal of Consumer Research, 70-90.
 • Koslow, S. (2000). Can the truth hurt? How honest and persuasive advertising can unintentionally lead to increased consumer skepticism. Journal of Consumer Affairs, 245-269.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. McGrawHill.
 • Pollay, R. (1986). The distorted mirror: Reflections on the unintended consequences of advertising. Journal of Marketing, 18-36.
 • Taylor, S., Peplau, L., & Sears, D. (2010). Sosyal Psikoloji. İmge Kitapevi.
 • Trendyol. (2021, Haziran 17). Hakkımızda. https://www.trendyol.com/hakkimizda adresinden alındı.
 • Wood, C. (2004). A crisis of confidence: Rebuilding the bonds of trust: State of consumer trust report. Chicago: 10th Annual Fred Newell Customer Relationship Management Conference: Yankel.
 • YouTube. (2020, Kasım 20). YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Vo8QbRxOEy0&t=2s adresinden alındı
 • YouTube. (2021, Haziran 2). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yzqn0z5YFDI adresinden alındı.

Cynical Attitudes Towards Brands that Advertise for Sale Days

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 47, 32 - 47, 30.11.2021
https://doi.org/10.5824/ajite.2021.04.002.x

Öz

The sale discounting by brands and advertisement of discounting to announce the discounts they make can create negative feelings in their target audience. Even if brands are preferred by their customer, for now, this may result in long-term results such as brand boycott and consumer subverting behavior. This study aims to measure the cynical attitudes of consumers towards brands, which are thought to make the most advertisement of discounting. Consumers' cynical attitudes; It is the determination of whether it differs according to their demographic characteristics, whether they have shopped from these brands before and whether the products are at a discount as promised in the advertisements. For the research, the Consumer Cynicism Scale was used. The data were collected online. As a result of the study (n=169); Although all of the participants are customers of these brands, it has been determined that they all have cynical attitudes towards these brands. These cynical attitudes of the participants differ according to their gender. The cynical attitudes of the participants towards the brands that frequently advertise discount days also differ according to their beliefs about whether their products are discounted or not, as promised in the advertisements of these brands. Since the concept of cynical attitude is an understudied subject in the domestic literature, it is hoped that this study will form a basis for subsequent studies. Since the concept of cynical attitude is an understudied subject in the literature, it is hoped that this study will form a basis for subsequent studies.

Kaynakça

 • Akcan, B., Erdoğan, M., & Karaçor, S. (2020). Para Cuma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 43-53.
 • Çiçek Sepeti. (2021, Haziran 17). Çiçek Sepeti Hakkımızda. https://www.ciceksepeti.com/hakkimizda adresinden alındı.
 • Özbek, A. (2021, Mart 2). Kampüsten Pazarlama Analizi: Trendyol Dijital Pazarlama Faaliyetleri. https://www.amfiweb.net/kampusten-pazarlama-analizi-trendyol-dijital-pazarlama-faaliyetleri/ adresinden alındı.
 • Andersson, L., & Bateman, T. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and effects. Journal of Organizational Behavior, 449-469.
 • Bozoklu, Ç., & Ermeç, A. (2020). Tüketici Sinisizmi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Araştırması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 440-459.
 • Brenton, S. (2013). The political motivations of ethical consumers. International Journal of Consumer Studies, 490–497.
 • Chu, A., & Chylinski, M. (2006). M. A Model of Consumer Cynicism–Antecedents and Consequences. Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy.
 • Devlin, J., & McKechnie, S. (2008). Consumer perceptions of brand architecture in financial services. European Journal of Marketing, 654-666.
 • Dolen, W., Cremer , D., & Ruyter, K. (2012). Consumer cynicism toward collective buying: the interplay of others’ outcomes, social value orientation, and mood. Psychology & Marketing, 306-321.
 • Güven, E. (2016). Tüketimde Sinik Tutum: Tüketici Sinizminin Sebep ve Sonuçları. Journal of Business Research Turk, 152-174.
 • Helm, A., Moulard, J., & Richins, M. (2015). Consumer cynicism: developing a scale to measure underlying attitudes influencing marketplace shaping and withdrawal behaviours. International Journal of Consumer Studies, 515-524.
 • Holt , D. (2002). Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical Theory of Consumer Culture and Branding. Journal of Consumer Research, 70-90.
 • Koslow, S. (2000). Can the truth hurt? How honest and persuasive advertising can unintentionally lead to increased consumer skepticism. Journal of Consumer Affairs, 245-269.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. McGrawHill.
 • Pollay, R. (1986). The distorted mirror: Reflections on the unintended consequences of advertising. Journal of Marketing, 18-36.
 • Taylor, S., Peplau, L., & Sears, D. (2010). Sosyal Psikoloji. İmge Kitapevi.
 • Trendyol. (2021, Haziran 17). Hakkımızda. https://www.trendyol.com/hakkimizda adresinden alındı.
 • Wood, C. (2004). A crisis of confidence: Rebuilding the bonds of trust: State of consumer trust report. Chicago: 10th Annual Fred Newell Customer Relationship Management Conference: Yankel.
 • YouTube. (2020, Kasım 20). YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Vo8QbRxOEy0&t=2s adresinden alındı
 • YouTube. (2021, Haziran 2). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yzqn0z5YFDI adresinden alındı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve ÇERÇİ (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3638-5243
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2021
Başvuru Tarihi 15 Ekim 2021
Kabul Tarihi 7 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Çerçi, M. (2021). İndirim Günü Reklamı Yapan Markalara Yönelik Sinik Tutumlar . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 12 (47) , 32-47 . DOI: 10.5824/ajite.2021.04.002.x