Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Reflections of The Concepts of Political Philosophy in Oedipus Colonos

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 124 - 135, 31.12.2023

Öz

As one of the important tragedy writers, Sophocles included political issues in his works. He especially expressed his criticism of the collapsed Athenian police. In this context, the subjects of political philosophy related to the governing state (polis), political authority and the idea of law take an important place. In his works, Sophocles includes the conflict between the individual and the state with the sophist effect on the basis of the Heraclitus conflict. Even Antigone alone is one of the important works of political rebellion. Oedipus at Colonos is the work of King Oedipus, which deals with his death in Athens after a long time. The work is a source of new political events, in particular Oedipus, who took refuge in the Athenian police. In this context, the work evaluates the police, the law in the police, divine law and human law, state government, democracy and the role of man in the state.

Kaynakça

 • Aiskhylos. 2010. Oresteia, Agamemnon, Adak Sunucular, Eumenidler. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Aiskhylos. 2012. Tebai’ye Karşı Yediler. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Aristophanes. 1966. Lysistrata Kadınlar Savaşı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. 2011. Politika. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. 2015. Poetika. İstanbul: Can Yayınları.
 • Arslan, Ahmet. 1996. Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Atılgan, Gökhan ve Aytekin, E. Atilla. 2012. Siyaset Bilimi. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ayata, Ali, Takkaç, H.S. 2021. Türkiye’de Muhafazakar Sağ İktidarların Dış Politika Vizyonu. İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 • Bonnard, Andre. 2006. İnsan ve Tragedya. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Burckhardt, Jacop. 2019. Yunanlar ve Yunan Medeniyeti. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Cartledge, Paul. 2013. Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coulanges, Fustel de. 2011. Antik Site, Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar. Ankara: Epos Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2012. Bilme İstenci Üzerine Dersler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Friedell, Egon. 2011. Antik Yunan’ın Kültür Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gezgin, İsmail. 2010. Antik Yunan Ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Girard, Rene. 2009. Şiddet ve Kutsal. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. 2011. Tarihte Akıl. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. 2015. Tinin Görüngübilimi. İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kitto, H.D.F. 2017. Yunanlar. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kott, Jan. 2006. Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Latacz, Joachim. 2006. Antik Yunan Tragedyaları. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Paksoy, Banu Kılan. 2011. Tragedya ve Siyaset. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Pseuda-Aristoteles. 2016. Oikonomika. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Sophokles. 2010. Oidipus Kolonosta. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Sophokles. 2012. Kral Oidipus. İstanbul: Bordo&Siyah Yayınları.
 • Sophokles. 2013. Antigone. İstanbul: Sümer Kitabevi.
 • Sowerby, Robin. 2012. Yunan Kültür Tarihi. İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Stuttard, David. 2016. Sappho’dan Sokrates’e 50 Hayat Hikayesiyle Antik Yunan Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Thomson, George. 2004. Tragedyanın Kökeni. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Vernant, Jean Pierre. 1996. Eski Yunan’da Söylen ve Toplum. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Vernant, Jean Pierre ve Naquet, Pierre Vidal. 2012. Eski Yunanda Mit ve Tragedya. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yalçınkaya, Ayhan. 2011. “Yunan Uygarlığı içinde Polis ve Siyaset”. Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Oidipus Kolonos’ta Oyununda Siyaset Felsefesi Kavramlarının Yansımaları

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 124 - 135, 31.12.2023

Öz

Sophokles önemli trajedi yazarlarından biri olarak eserlerinde siyasal konulara yer vermiştir. Özellikle çöken Atina polisine eleştirilerini dile getirmiştir. Bu bağlamda siyaset felsefesinin yönetenle ilgili konuları, devlet (polis), siyasi yetke ve yasa fikri önemli bir yer edinmektedir. Sophokles eserlerinde Herakleitosçu çatışmanın temelinde sofist etkiyle ortaya çıkan birey-devlet çatışmasına eserlerinde yer vermektedir. Sadece Antigone bile siyasal başkaldırıya dair önemli eserlerden biridir. Oidipus Kolonos’ta adlı eseri Kral Oidipus’un uzun zaman sonra Atina’da ölümünü konu edinen eseridir. Eser Atina polisine sığınan Oidipus özelinde yeni siyasal olayları konu etmektedir. Bu bağlamda eser polis, poliste yasa, tanrısal yasa ve insansal yasa, devlet yönetim biçimi, demokrasi ve insanın devlet içindeki rolüne dair değerlendirmelerde bulunur.

Kaynakça

 • Aiskhylos. 2010. Oresteia, Agamemnon, Adak Sunucular, Eumenidler. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Aiskhylos. 2012. Tebai’ye Karşı Yediler. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Aristophanes. 1966. Lysistrata Kadınlar Savaşı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. 2011. Politika. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. 2015. Poetika. İstanbul: Can Yayınları.
 • Arslan, Ahmet. 1996. Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Atılgan, Gökhan ve Aytekin, E. Atilla. 2012. Siyaset Bilimi. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ayata, Ali, Takkaç, H.S. 2021. Türkiye’de Muhafazakar Sağ İktidarların Dış Politika Vizyonu. İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 • Bonnard, Andre. 2006. İnsan ve Tragedya. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Burckhardt, Jacop. 2019. Yunanlar ve Yunan Medeniyeti. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Cartledge, Paul. 2013. Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coulanges, Fustel de. 2011. Antik Site, Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar. Ankara: Epos Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2012. Bilme İstenci Üzerine Dersler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Friedell, Egon. 2011. Antik Yunan’ın Kültür Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gezgin, İsmail. 2010. Antik Yunan Ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Girard, Rene. 2009. Şiddet ve Kutsal. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. 2011. Tarihte Akıl. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. 2015. Tinin Görüngübilimi. İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kitto, H.D.F. 2017. Yunanlar. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kott, Jan. 2006. Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Latacz, Joachim. 2006. Antik Yunan Tragedyaları. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Paksoy, Banu Kılan. 2011. Tragedya ve Siyaset. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Pseuda-Aristoteles. 2016. Oikonomika. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Sophokles. 2010. Oidipus Kolonosta. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Sophokles. 2012. Kral Oidipus. İstanbul: Bordo&Siyah Yayınları.
 • Sophokles. 2013. Antigone. İstanbul: Sümer Kitabevi.
 • Sowerby, Robin. 2012. Yunan Kültür Tarihi. İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Stuttard, David. 2016. Sappho’dan Sokrates’e 50 Hayat Hikayesiyle Antik Yunan Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Thomson, George. 2004. Tragedyanın Kökeni. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Vernant, Jean Pierre. 1996. Eski Yunan’da Söylen ve Toplum. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Vernant, Jean Pierre ve Naquet, Pierre Vidal. 2012. Eski Yunanda Mit ve Tragedya. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yalçınkaya, Ayhan. 2011. “Yunan Uygarlığı içinde Polis ve Siyaset”. Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.
Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 124 - 135, 31.12.2023

Öz

Kaynakça

 • Aiskhylos. 2010. Oresteia, Agamemnon, Adak Sunucular, Eumenidler. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Aiskhylos. 2012. Tebai’ye Karşı Yediler. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Aristophanes. 1966. Lysistrata Kadınlar Savaşı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. 2011. Politika. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles. 2015. Poetika. İstanbul: Can Yayınları.
 • Arslan, Ahmet. 1996. Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Atılgan, Gökhan ve Aytekin, E. Atilla. 2012. Siyaset Bilimi. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ayata, Ali, Takkaç, H.S. 2021. Türkiye’de Muhafazakar Sağ İktidarların Dış Politika Vizyonu. İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 • Bonnard, Andre. 2006. İnsan ve Tragedya. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Burckhardt, Jacop. 2019. Yunanlar ve Yunan Medeniyeti. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Cartledge, Paul. 2013. Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coulanges, Fustel de. 2011. Antik Site, Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar. Ankara: Epos Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2012. Bilme İstenci Üzerine Dersler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Friedell, Egon. 2011. Antik Yunan’ın Kültür Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gezgin, İsmail. 2010. Antik Yunan Ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Girard, Rene. 2009. Şiddet ve Kutsal. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. 2011. Tarihte Akıl. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. 2015. Tinin Görüngübilimi. İstanbul: İdea Yayınları.
 • Kitto, H.D.F. 2017. Yunanlar. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kott, Jan. 2006. Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Latacz, Joachim. 2006. Antik Yunan Tragedyaları. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Paksoy, Banu Kılan. 2011. Tragedya ve Siyaset. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Pseuda-Aristoteles. 2016. Oikonomika. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Sophokles. 2010. Oidipus Kolonosta. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Sophokles. 2012. Kral Oidipus. İstanbul: Bordo&Siyah Yayınları.
 • Sophokles. 2013. Antigone. İstanbul: Sümer Kitabevi.
 • Sowerby, Robin. 2012. Yunan Kültür Tarihi. İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Stuttard, David. 2016. Sappho’dan Sokrates’e 50 Hayat Hikayesiyle Antik Yunan Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Thomson, George. 2004. Tragedyanın Kökeni. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Vernant, Jean Pierre. 1996. Eski Yunan’da Söylen ve Toplum. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Vernant, Jean Pierre ve Naquet, Pierre Vidal. 2012. Eski Yunanda Mit ve Tragedya. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yalçınkaya, Ayhan. 2011. “Yunan Uygarlığı içinde Polis ve Siyaset”. Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Felsefesi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup AKYÜZ 0000-0002-9982-9315

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AKYÜZ, Y. (2023). Oidipus Kolonos’ta Oyununda Siyaset Felsefesi Kavramlarının Yansımaları. Academic Knowledge, 6(2), 124-135.

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.