Yazım Kuralları

ACADEMIC KNOWLEDGE

Social Science Studies

 

Yayın İlkeleri:

Academic Knowledge Dergisi,  yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Knowledge Dergisinde sosyal bilimler alanında yazılan makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla ve sunulduğu belirtilmek kaydıyla kabul edilir.

1.     Academic Knowledge Dergisi’ne yazı gönderilebilmesi için dergipark sistemine üye olunması ve makalelerin buradan gönderilmesi gerekmektedir. Eklenen yazılarda isim veya yazarın kimliği ile ilgili bilgilere yer verilmemelidir. Yazarlarına ait bilgiler, yayın aşamasında editör tarafından eklenir.

2.   Academic Knowledge Dergisi’nde Türkiye Türkçesi’nin yanı sıra Türk lehçeleri, İngilizce, Arapça ve diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilmektedir.

3.     Dergiye gönderilen Türkçe yazılarda, TDK Yazım Kılavuzuna uyulmalıdır. Yayın Kurulu tarafından yazının bütünlüğünü etkilemeyecek düzeltmeler yapılabilir.

4.     Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Hukuki, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

5.   Makaleler yayın aşamasında, alanındaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.


Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:

  • 1.      Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında yazı boyutu 11 Book Antiqua”  karakteri ile 1,15 satır aralıklı olarak yazılmalı, dipnotlar 1 satır aralıklı olmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 

  • 2.      Makalenin başlığı, ilk sayfanın başına kalın, yazı boyutu 11 olarak tamamı büyük harflerle yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 6 nk sonrasında 0 nk boşluk bırakılır.

  • 3.      Başlıktan sonra 12 nk aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum, e-mail adresi ve ORCID numarası dipnotta belirtilir.

  • 4.      Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özetler yazar adından sonra 12 nk boşluk bırakılarak “tek” satır aralıklı, yazı boyutu 10 olarak yazılmalıdır. Özet makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla 150 sözcük olmalıdır.

  • 5.      Metin içinde paragraf aralığı Önce 6 nk – sonra 0 nk olmalıdır. Paragraf girintisi ise metinde ilk satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda asılı (Hanging) 0.4 cm olmalıdır.

  • 6.      Makale içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 10 punto ile yazılır.

  • 7.      Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır.

  • 8.      Metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir. Örnek: (Yavuzalp 2014: 165). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir.

  • 9.      Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto, aralık 6nk, satır aralığı tek, yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

KAYNAKÇA

Kitap için örnek

Özdemir, Veysel. Modern Teoriler Açısından Hz Muhammed (s.a.s)’ in Örnek Liderliği, Bingöl, 2014.

Kitap içinde bölüm, Makale, Bildiri vs. için örnek

Yavuzalp, Nuh. “Uzaktan Eğitim Yönetimi”, Uzaktan Eğitim, E. Tekinarslan, M. D. Gürer (derl.), Pegem Akademi, 2018, 130-150.

Yavuzalp, Nuh. “E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 2017, 987-1015.

 

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

Üst Kenar Boşluk:  3 cm

Alt Kenar Boşluk:  3 cm

Sol Kenar Boşluk:  3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız.


 

 

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.