Konferans Bildirisi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Application of Cittaslow and Ecotourism: Turkey

Yıl 2021, Cilt , Sayı 3, 3 - 18, 29.05.2021

Öz

The principles developed within the scope of the Cittaslow movement and the principles  contained in the concept of ecotourism seem compatible.Both are based on complementary processes in the context of sustainable development.Especially, the applications of these two applications regarding sustainability and environmental awareness draw much attention.In this study, it is aimed to discuss how to apply the harmonious criteria and principles of calm city and ecotourism to practice with such a hypothesis.In addition to the similar aspects of these two concepts, different aspects will be tried to be revealed.In the study, Cittaslows of Turkey were discussed at the same time that there is an ecotourism center, or not. 

Kaynakça

 • AKIN, Adnan (2016), “Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekoturizmin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Gaziantep Örneği)” Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6 (2): 25-31, ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078, www.nobel.gen.tr.
 • ANKAYA, Funda Ünal, YAZICI, Kübra, BALIK, Gökhan, ASLAN, Bahriye Gülgün (2018), “Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları”, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 1(2): 69-72 (2018).
 • ERDEM, Ç. (2016), “Yavaş Kent: Teknolojik Ortaçağ”, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, (s. 363). İstanbul.
 • JARVIS, Helen (2015), “Community-led Housing and ‘Slow’ Opposition to Corporate Development: Citizen Participation as Common Ground?”, Newcastle University, Geography Compass 9/4 (2015): 202–213, 10.1111/gec3.12206.
 • JUNG, Timothy H., INESON, Elizabeth M., MILLER, Amanda (2014), "The Slow Food Movement and Sustainable Tourism Development: A Case Study of Mold, Wales", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 8 Issue: 4, pp.432-445.
 • KAYAOĞLU, Bilal (a) (2018), “Ecotourism and the Protection of the Environment”, International Ecology 2018 Symposium, (s. 171), Kastamonu.
 • KAYAOĞLU, Bilal (b) (2018), “Ekoturizm Uygulamasının Yerel Kalkınma ile İlişkisi”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi (Aralık 2018 de yayınlanacak dergi), ISSN 2636-8048.
 • ÖZKÖK, M. K., DİNÇER, E., ÜNVEREN, İ. O. (2016), “Vize Kent Merkezi Mekansal Dönüşümü ve Mekanın Biçimlenme Yapısı Arasındaki Etkileşim”, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, (s. 264). İstanbul.
 • ÖZTÜRK, B. N., & ÖZTÜRK, T. (???) “Küreselleşen Dünyada Alternatif Bir Yaşam Tarzı Pratiği: Gönüllü Sadelik ve Cittaslow”, (s. 1-2).
 • SIRRIM, V. (2012, Kasım), “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 122.
 • TOSUN, E. KARAKURT (2013), “Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXII(1), 216-217.
 • URRY, John (1999), “Mekânları Tüketmek”, Çeviren: Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • http://cittaslowturkiye.org/#uluslararasi (02.06.2020)
 • http://cittaslowturkiye.org/. (tarih yok). http://cittaslowturkiye.org/ (16.06.2020)
 • http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526210.aspx (10.12.2017)

Sakin Kent (Cittaslow) ve Ekoturizmin Birlikte Uygulanması: Türkiye

Yıl 2021, Cilt , Sayı 3, 3 - 18, 29.05.2021

Öz

Sakin Kent hareketi kapsamında geliştirilmiş ve kabul edilmiş olan ölçütler ile ekoturizm kavramının içerdiği ilkelerin birbiri ile uyumlu oldukları yapılan çalışmalarda görülmektedir. Her iki uygulamanın da sürdürülebilir kalkınma bağlamında birbirini tamamlayan süreçlere dayandıkları görülmektedir. Bu çalışmada böyle bir varsayımdan yola çıkılarak sakin kent ve ekoturizm uygulamalarının birbirlerine uyumlu olabilecek olan ölçüt ve ilkelerinin, uygulamaya nasıl geçirilebileceğinin tartışılması amaçlanmaktadır. Bu iki kavramın birbirine benzeyen yönlerinin yanı sıra birbirinden farklı olan yönlerinin de ortaya konulmaya çalışılacağı bir araştırma hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki sakin kentlerin aynı zamanda birer ekoturizm merkezi olup olmadığı da tartışılmıştır.

Kaynakça

 • AKIN, Adnan (2016), “Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekoturizmin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Gaziantep Örneği)” Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6 (2): 25-31, ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078, www.nobel.gen.tr.
 • ANKAYA, Funda Ünal, YAZICI, Kübra, BALIK, Gökhan, ASLAN, Bahriye Gülgün (2018), “Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları”, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu, Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 1(2): 69-72 (2018).
 • ERDEM, Ç. (2016), “Yavaş Kent: Teknolojik Ortaçağ”, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, (s. 363). İstanbul.
 • JARVIS, Helen (2015), “Community-led Housing and ‘Slow’ Opposition to Corporate Development: Citizen Participation as Common Ground?”, Newcastle University, Geography Compass 9/4 (2015): 202–213, 10.1111/gec3.12206.
 • JUNG, Timothy H., INESON, Elizabeth M., MILLER, Amanda (2014), "The Slow Food Movement and Sustainable Tourism Development: A Case Study of Mold, Wales", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 8 Issue: 4, pp.432-445.
 • KAYAOĞLU, Bilal (a) (2018), “Ecotourism and the Protection of the Environment”, International Ecology 2018 Symposium, (s. 171), Kastamonu.
 • KAYAOĞLU, Bilal (b) (2018), “Ekoturizm Uygulamasının Yerel Kalkınma ile İlişkisi”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi (Aralık 2018 de yayınlanacak dergi), ISSN 2636-8048.
 • ÖZKÖK, M. K., DİNÇER, E., ÜNVEREN, İ. O. (2016), “Vize Kent Merkezi Mekansal Dönüşümü ve Mekanın Biçimlenme Yapısı Arasındaki Etkileşim”, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, (s. 264). İstanbul.
 • ÖZTÜRK, B. N., & ÖZTÜRK, T. (???) “Küreselleşen Dünyada Alternatif Bir Yaşam Tarzı Pratiği: Gönüllü Sadelik ve Cittaslow”, (s. 1-2).
 • SIRRIM, V. (2012, Kasım), “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 122.
 • TOSUN, E. KARAKURT (2013), “Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXII(1), 216-217.
 • URRY, John (1999), “Mekânları Tüketmek”, Çeviren: Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • http://cittaslowturkiye.org/#uluslararasi (02.06.2020)
 • http://cittaslowturkiye.org/. (tarih yok). http://cittaslowturkiye.org/ (16.06.2020)
 • http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526210.aspx (10.12.2017)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bilal KAYAOĞLU (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2785-479X
Türkiye


Ahmet YAZAR
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0350-8080
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 17 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 22 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kayaoğlu, B. & Yazar, A. (2021). Sakin Kent (Cittaslow) ve Ekoturizmin Birlikte Uygulanması: Türkiye . Akademik Düşünce Dergisi , (3) , 3-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikdusunce/issue/62550/781571