Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 7, Sayfalar 67 - 81 2019-06-30

RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI
RAUF YEKTÂ BEY AND SUPHI EZGI’S COMPARISON UNDERSTANDING THE SYSTEM OF NATURAL TONE, INTERVAL, ACCIDENTALS AND MAIN SCALE

Belkis Gizem GÜRAN [1]


Rauf Yektâ Bey, Suphi Ezgi ve H. Sadeddin Arel, Türk mûsikîsinde birbirine eșit olmayan ve 24 aralıktan olușan ses sistemini esas alarak inșâ etmiș oldukları sistemi, riyâzi (matematiksel) ve hikmet-i tabiîyye (fizikî ilkeler) ile de destekleyerek Türk mûsikîsini nazarî anlamda sistematize etme çabasına girdikleri söylenebilir. Aynı ses sistemine dair kuramlar belirlemelerine rağmen Rauf Yektâ Bey’e ait nazarî anlayıșın, Türk mûsikîsindeki doğal nağmelerin yerlerinin tespiti ve düzenlenmesi gibi mühim konularda, Suphi Ezgi’den oldukça farklı bir anlayıșa sahip olduğu görülmektedir. Rauf Yektâ Bey’e ait “Türk Mûsikîsi Nazariyatı” ve Suphi Ezgi’ye ait “Nazarî ve Amelî Türk mûsikîsi” eserlerinde görülen bilimsel yaklașımlar, teorilere dair ayrıntılı açıklamalar ve konuların ele alınıș tarzı bakımından birbirlerine yakın olması dolayısıyla, bu eserler üzerinde inceleme yapılmıștır. Araștırmanın temelini olușturabilmek ve belirlenen eserler üzerinde çalıșmalarda elde edilecek verilerde; doküman inceleme, kaynak tarama teknikleri kullanılmıștır. Çalıșmanın sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiștir. Bu çalıșmanın amacı; mezkûr (bahsi geçen) eserlerde yer alan iki ayrı anlayıșa ait belirlenen konular dahilinde karșılaștırma yapmaktır. Elde edilen verilerin ișlenerek yorumlanması doğrultusunda, eserde yer alan doğal perde, aralık, tağyir (değiștirici) işaretleri ve ana dizi hususunda günümüz sistemine göre farklılıklar olduğu anlașılmıștır.

It can be said that Rauf Yekta Bey, Suphi Ezgi and H. Saadettin Arel attempted to systematize the Turkish music in theoretical terms by supporting the system they have built on the basis
of the sound system consisting of 24 intervals which are not equal to each other in Turkish music. Although the theories of the same sound system are determined, it can be said that the the oretical understanding of Rauf Yektâ Bey is quite different from the Suphi Ezgi in the matters of determination and arrangement of the places of our natural rhythms in Turkish
music. Research has been made due to resemblance of their scienific approach, explanations of the theories and handling the subject on Rauf Yektâ Bey’s ‘’Türk Mûsikîsi Nazariyatı’’ and Suphi Ezgi’s ‘’Nazarî ve Amelî Türk mûsikîsi’’. In order to form the basis of the research and the data
to be obtained in the studies on the determined works, document review and source scanning techniques were used. The data obtained from the study were analyzed by using the content analysis method. The aim of this study is to make comparisons in the determined subjects of two different concepts in the works. According to the interpretation of the obtained data, it is understood that there are differences between the current system in terms of the natural tones, intervals, accidentals and main scales.

  • Arel, H. S. (1991). Türk Mûsikîsi Nazariyatı Dersleri, Kültür Bakanlığı Yayınları/1347 Ankara.
  • Çergel, M. A. (2007). Rauf Yektâ Bey’in İkdâm Gazetesinde Neşredilen Türk Mûsikîsi Konulu Makaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
  • Ezgi, S. (1933). Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi (Cilt 1), Milli Mecmua Matbaası, İstanbul.
  • Ezgi, S. (1933). Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi (Cilt 4), Milli Mecmua Matbaası, İstanbul.
  • Yekta, Rauf. (1997). ‘’Türk Musikisi Nazariyatı’’ Çevrim-yazısı ve Açıklaması Rauf Yekta Bey, (Çev.) Gönül Paçacı, Musikişinas Dergisi-Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayını.
  • Yüksel, H. İ. (2001). Rauf Yektâ Bey’in Esâtiz-i Elhân adlı eseri ve incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Türk Müziği
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6648-7171
Yazar: Belkis Gizem GÜRAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademiksanat569885, journal = {Akademik Sanat}, issn = {2458-8776}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {67 - 81}, doi = {}, title = {RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Güran, Belkis Gizem} }
APA Güran, B . (2019). RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI . Akademik Sanat , 4 (7) , 67-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/47268/569885
MLA Güran, B . "RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI" . Akademik Sanat 4 (2019 ): 67-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademiksanat/issue/47268/569885>
Chicago Güran, B . "RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI". Akademik Sanat 4 (2019 ): 67-81
RIS TY - JOUR T1 - RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI AU - Belkis Gizem Güran Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 81 VL - 4 IS - 7 SN - 2458-8776- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Sanat RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI %A Belkis Gizem Güran %T RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI %D 2019 %J Akademik Sanat %P 2458-8776- %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Güran, Belkis Gizem . "RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI". Akademik Sanat 4 / 7 (Haziran 2019): 67-81 .
AMA Güran B . RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI. Akademik Sanat. 2019; 4(7): 67-81.
Vancouver Güran B . RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI. Akademik Sanat. 2019; 4(7): 67-81.
IEEE B. Güran , "RAUF YEKTÂ BEY VE SUPHİ EZGİ SİSTEMİNDE BULUNAN DOĞAL PERDE, ARALIK, TAĞYİR İȘARETLERİ VE ANA DİZİ ANLAYIȘININ KARȘILAȘTIRILMASI", Akademik Sanat, c. 4, sayı. 7, ss. 67-81, Haz. 2019