Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Arapça Konuşmayanlar İçin Anlatım Becerilerine Yönelik Eğitim (Teori ve Pratikte Güncel ve İdeal Olan)

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 155 - 170, 05.10.2018

Öz

Bu makale, anlatım becerisini, onun önemini, hedeflerini
ve anlatım ile cümle kurma arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı
şekilde anlatımla diğer beceriler (Dinleme, Konuşma, Okuma, Nahv, Sarf),
anlatım çeşitleri ve anlatım becerisi zikredilerek çeşitli eserlerde takip
edilen anlatım becerilerine yönelik takip edilen metotlarının -onların tahlil
ve örneklendirilmesi yapılarak- analiz edilmesine çalışılmıştır. Daha sonra
(yazara göre) hem yazılı hem de sözlü anlatım becerisi eğitimi için yeni
metotlar sunulmuş, kurallarına göre anlatım dersi örneklendirilmiştir. Çalışma,
sonuç ve tavsiyeler kısmında en önemlisi anlatım becerisinin kendine has
kurallarıyla birlikte analitik, eğitici bir şekilde olmasının gerekliliğine ve
detaylı başlıklar altında zikredilmesine işare edilerek sonlandırılmıştır. 

Kaynakça

  • İbn-i Manzûr, Lisânu’l-Arab, 3. Baskı, Lübnan, 1994. Esma Aba, Mehârâtu’t-Ta’lîmi’l-Kitâbî ve Devruhâ fî Tallumi’l-Lugati’l-Arabiyye ledâ Telâmîzi’s-Seneti’l-Hâmiseti’l-İbtidâiyye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mohamed Khider Biskra Üniversitesi, 2015. Cemâl Mustafa el-İsevî (Heyet), Turuku Tedrîsi’l-Lugati’l-Arabiyye bi Merhahaleti’t-Talimi’l-Esasi, Dâru’l-Kutubi’l-Câmiî, el-Ayn, el-İmârât (BAE), 2005, Halil Abdulfettah Hammad, Halil Mahmud Nassar, Fennu’t-Tabiri’l-Vazzîfî, 1. Baskı, Matbaatu Mansur, Gazze, 2003. Rüşdi Ahmed Tuayme, el-Mehârâtu’l-Lugaviyye, Musteveyâtuha Tedrîsuhâ Su’ûbâtuhâ, 1. Baskı, Daru’l-Fikri’l Arabî, Kahire, 2004. Zeyn Kamil el-Huveyski, el- Mehârâtu’l-Lugaviyye ve Avâmili Tenmiyeti’l- Mehârâtu’l-Lugaviyye inde’l-Arab ve Gayrihim, 1. Baskı, Daru’l-Marife, Mısır, 2001. Sa’d Abdulkerim el-Vâilî, Turuku Tedrisi’l-Edebi ve’l-Belagati ve’t-Tabir, 1. Baskı, Dâru’ş-Şurûk, 2004. Silsiletu’l_Arabiyyeti beyne Yedeyk, 2. Yayın Periyodu. Riyad, 2014. Darık Bindari, er-Râid fi’t-Tabir, , 1. Baskı. Ömer el-Es’ad ve Fatıma es-Sadi, el-Lugati’l-Arabiyye beyne’l-Menheci ve’t-Tatbik, Daru’l-Ata, Amman, 1989. F. Abdurrahim, Silsiletu’l-Camiaati’l-İslamiyye -el-Medinetu’l-Munevvera-, Et-Tabir ligayrı’n-Natikiyne bi’l-Lugati’l-Arabiyye, 1430. Meşhur Esbetan, Tef’îli Hisseti’t-Tabir ve Esalibi Tedrisiha, Mecelletu’n-Necâh li’l-Ebhas, 26(9), 2012. Velid Ahmed Cabir, Tedrisu’l-Lugati’l-Arabiyye, 1. Baskı, Daru’l-Fikr, Umman, 2002.

تَدْرِيسُ مَهَارَةِ اَلتَّعْبِير لِغَيْرِ النَّاطِقِينَ بِالْعَرَبِيَّةِ (نَظَرِيًّا وَعَمَلِيًّا بَيْنَ الْوَاقِعِ وَالْمَأْمُولِ)

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 155 - 170, 05.10.2018

Öz

 يَهْدفُ هذا الْبَحْث إِلَى التَّعْرِيفِ بِمَهَارَةِ
اَلتَّعْبِير، وَأَهَمِّيَّتِهَا وَأَهْدَافِهَا، وَتَوْضِيحِ الْفَرق بَيْنَ اَلتَّعْبِير
وَاَلْإِنْشَاء، وَكَذَلِكَ عَلَاقَته بِغَيْرِهِ مِنْ اَلْمَهَارَاتِ السَّابِقَةِ
لَهُ تَرْتِيبًا (الِاسْتِمَاعُ - الْمُحَادَثَةُ - اَلْقِرَاءَةُ - النَّحْوُ – الصَّرْفُ
)، وَالتَّعْرِيف بِأَنْوَاعِه وَالْمَنَاهِجِ الْمُتَّبَعَةِ فِي تَعْلِيمِ مَهَارَةِ
اَلتَّعْبِير حَالِيًّا في غَالِبِ اَلسَّلَاسِل التَّعْلِيمِيَّةِ مَعَ ذِكْرِ نَمَاذِج
وَتَحْلِيل لِبَعْضِهَا ، ثُمَّ عَرْض الطَّرِيقَةِ النَّمُوذَجِيَّةِ (وَفْقًا لِرُؤْيَةِ
الْبَاحِثِ) في تَدْرِيسِ هذه المَهَارَةِ ، وَطَرَائِق تَدْرِيس اَلتَّعْبِير الشَّفَوِيِّ
وَكَذَلِكَ اَلْكِتَابِيّ ، ثُمَّ عَرْض نَمُوذَج تَطْبِيقِيّ لِدَرْسِ تَعْبِيرٍ وَفْقًا
لِلضَّوَابِطِ ، وَانْتَهَى الْبَحْثُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنْ النَّتَائِجِ وَالتَّوْصِيَاتِ
مِنْ أَهَمِّهَا: ضَرُورَةُ التَّعَامُلِ مَعَ مَهَارَةِ اَلتَّعْبِير بِاسْتِخْدَامِ
قَوَاعِدِهَا وَضَوَابِطِهَا شَرْحًا وَتَحْلِيلًا وَتَدْرِيبًا، وَتَقْسِيمِ مَهَارَاتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ بِوُضُوحٍ وَذَكْرهَا فِي عَنَاوِينَ الدُّرُوسِ الرَّئِيسِيَّةِ
.

Kaynakça

  • İbn-i Manzûr, Lisânu’l-Arab, 3. Baskı, Lübnan, 1994. Esma Aba, Mehârâtu’t-Ta’lîmi’l-Kitâbî ve Devruhâ fî Tallumi’l-Lugati’l-Arabiyye ledâ Telâmîzi’s-Seneti’l-Hâmiseti’l-İbtidâiyye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mohamed Khider Biskra Üniversitesi, 2015. Cemâl Mustafa el-İsevî (Heyet), Turuku Tedrîsi’l-Lugati’l-Arabiyye bi Merhahaleti’t-Talimi’l-Esasi, Dâru’l-Kutubi’l-Câmiî, el-Ayn, el-İmârât (BAE), 2005, Halil Abdulfettah Hammad, Halil Mahmud Nassar, Fennu’t-Tabiri’l-Vazzîfî, 1. Baskı, Matbaatu Mansur, Gazze, 2003. Rüşdi Ahmed Tuayme, el-Mehârâtu’l-Lugaviyye, Musteveyâtuha Tedrîsuhâ Su’ûbâtuhâ, 1. Baskı, Daru’l-Fikri’l Arabî, Kahire, 2004. Zeyn Kamil el-Huveyski, el- Mehârâtu’l-Lugaviyye ve Avâmili Tenmiyeti’l- Mehârâtu’l-Lugaviyye inde’l-Arab ve Gayrihim, 1. Baskı, Daru’l-Marife, Mısır, 2001. Sa’d Abdulkerim el-Vâilî, Turuku Tedrisi’l-Edebi ve’l-Belagati ve’t-Tabir, 1. Baskı, Dâru’ş-Şurûk, 2004. Silsiletu’l_Arabiyyeti beyne Yedeyk, 2. Yayın Periyodu. Riyad, 2014. Darık Bindari, er-Râid fi’t-Tabir, , 1. Baskı. Ömer el-Es’ad ve Fatıma es-Sadi, el-Lugati’l-Arabiyye beyne’l-Menheci ve’t-Tatbik, Daru’l-Ata, Amman, 1989. F. Abdurrahim, Silsiletu’l-Camiaati’l-İslamiyye -el-Medinetu’l-Munevvera-, Et-Tabir ligayrı’n-Natikiyne bi’l-Lugati’l-Arabiyye, 1430. Meşhur Esbetan, Tef’îli Hisseti’t-Tabir ve Esalibi Tedrisiha, Mecelletu’n-Necâh li’l-Ebhas, 26(9), 2012. Velid Ahmed Cabir, Tedrisu’l-Lugati’l-Arabiyye, 1. Baskı, Daru’l-Fikr, Umman, 2002.
Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 155 - 170, 05.10.2018

Öz

Kaynakça

  • İbn-i Manzûr, Lisânu’l-Arab, 3. Baskı, Lübnan, 1994. Esma Aba, Mehârâtu’t-Ta’lîmi’l-Kitâbî ve Devruhâ fî Tallumi’l-Lugati’l-Arabiyye ledâ Telâmîzi’s-Seneti’l-Hâmiseti’l-İbtidâiyye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mohamed Khider Biskra Üniversitesi, 2015. Cemâl Mustafa el-İsevî (Heyet), Turuku Tedrîsi’l-Lugati’l-Arabiyye bi Merhahaleti’t-Talimi’l-Esasi, Dâru’l-Kutubi’l-Câmiî, el-Ayn, el-İmârât (BAE), 2005, Halil Abdulfettah Hammad, Halil Mahmud Nassar, Fennu’t-Tabiri’l-Vazzîfî, 1. Baskı, Matbaatu Mansur, Gazze, 2003. Rüşdi Ahmed Tuayme, el-Mehârâtu’l-Lugaviyye, Musteveyâtuha Tedrîsuhâ Su’ûbâtuhâ, 1. Baskı, Daru’l-Fikri’l Arabî, Kahire, 2004. Zeyn Kamil el-Huveyski, el- Mehârâtu’l-Lugaviyye ve Avâmili Tenmiyeti’l- Mehârâtu’l-Lugaviyye inde’l-Arab ve Gayrihim, 1. Baskı, Daru’l-Marife, Mısır, 2001. Sa’d Abdulkerim el-Vâilî, Turuku Tedrisi’l-Edebi ve’l-Belagati ve’t-Tabir, 1. Baskı, Dâru’ş-Şurûk, 2004. Silsiletu’l_Arabiyyeti beyne Yedeyk, 2. Yayın Periyodu. Riyad, 2014. Darık Bindari, er-Râid fi’t-Tabir, , 1. Baskı. Ömer el-Es’ad ve Fatıma es-Sadi, el-Lugati’l-Arabiyye beyne’l-Menheci ve’t-Tatbik, Daru’l-Ata, Amman, 1989. F. Abdurrahim, Silsiletu’l-Camiaati’l-İslamiyye -el-Medinetu’l-Munevvera-, Et-Tabir ligayrı’n-Natikiyne bi’l-Lugati’l-Arabiyye, 1430. Meşhur Esbetan, Tef’îli Hisseti’t-Tabir ve Esalibi Tedrisiha, Mecelletu’n-Necâh li’l-Ebhas, 26(9), 2012. Velid Ahmed Cabir, Tedrisu’l-Lugati’l-Arabiyye, 1. Baskı, Daru’l-Fikr, Umman, 2002.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Makale
Yazarlar

Mahmoud SHOUSH

Yayımlanma Tarihi 5 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 12 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD SHOUSH, Mahmoud. “تَدْرِيسُ مَهَارَةِ اَلتَّعْبِير لِغَيْرِ النَّاطِقِينَ بِالْعَرَبِيَّةِ (نَظَرِيًّا وَعَمَلِيًّا بَيْنَ الْوَاقِعِ وَالْمَأْمُولِ)”. Akademik-Us 2/1 (Ekim 2018), 155-170.

Artvin İlahiyat Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.