Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 318 - 327, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Ferhat Koca, İslam Düşüncesinde Selefîlik Genel Karakteristiği ve Günümüzdeki MotivasyonlarıAnkara Okulu Yayınları: 222, Ankara, Aralık 2016,
  • Tarihte ve Günümüzde Selefîlik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 08-10 Kasım 2013, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014;
  • İşcan, Mehmet Zeki, Selefîlik İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap yayınevi, İstanbul, 2014;
  • Selefîlik, İlahiyat Akademi Dergisi, yıl: 2015, c. 1, sy. 1-2, Gaziantep.

İslam Düşüncesinde Selefîlik Genel Karakteristiği ve Günümüzdeki Motivasyonları

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 318 - 327, 31.12.2018

Öz

Selefîlik konusu son dönemlerde üzerinde çalışmaların yoğunlaştırıldığı bir konudur. Selefîlik, “altın çağ” ve “altın nesil” özlemiyle tarihin herhangi bir dönemini kutsallaştıran ve geleneğe yapılan bütün yeni eklemeleri yozlaşma ve sapıklık olarak gören muhafazakar ve tutucu bir zihniyettir. Selefîliğin tarihte ve günümüzde birçok boyutu/aşaması olması hasebiyle hakkında konuşmanın kolay olmadığı söylenebilir. Son yıllarda ülkemizde de Selefîlik hakkında değerli çalışmalar yapılmakta, kitaplar yazılmakta ve sempozyumlar düzenlenmektedir

Ferhat Koca kitabını giriş ve iki bölümden oluşturmuştur. Giriş bölümünde selefîliğin tanımı ve tarihsel serüveni kısaca ele alınmaktadır. İslam düşünce tarihinde Selefiyye/Selefîlik, sahabe ve tabiûnun görüşlerine bağlı kalınmasını savunan düşünce ve zihniyettir. Bu iki gruba İslam’ın üçüncü nesli olan etbâu’t-tâbiîn tabakasının da dahil edildiği görülmektedir. İslam’ın ilk nesillerinin görüş ve uygulamalarının önemi vardır. Ancak bu düşünce ilerletilerek bir metodolojiye/ideolojiye dönüştürülmüştür.
Kaynakça

  • Ferhat Koca, İslam Düşüncesinde Selefîlik Genel Karakteristiği ve Günümüzdeki MotivasyonlarıAnkara Okulu Yayınları: 222, Ankara, Aralık 2016,
  • Tarihte ve Günümüzde Selefîlik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 08-10 Kasım 2013, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014;
  • İşcan, Mehmet Zeki, Selefîlik İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap yayınevi, İstanbul, 2014;
  • Selefîlik, İlahiyat Akademi Dergisi, yıl: 2015, c. 1, sy. 1-2, Gaziantep.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Muhammet AYDIN> (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-0099-9024
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2018
Kabul Tarihi 10 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Aydın, Muhammet . "İslam Düşüncesinde Selefîlik Genel Karakteristiği ve Günümüzdeki Motivasyonları". Akademik-Us 2 / 2 (Aralık 2018): 318-327 .