Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kayser Eminpûr’un Şiirlerinde Toplumsal Bir Kavram Olarak "Dert"

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 177 - 196, 31.12.2018

Öz

Çağdaş İran şiirinin 1979 sonrası en önemli temsilcilerinden olan Kayser Eminpûr’un manzumelerinde dert kavramı dikkat çekici bir vurguya sahiptir. Toplumunun meselelerine kayıtsız kalmayan ve ülkesinin hemen her dönemdeki atmosferi şiirlerine açık olarak yansıtan Eminpûr, hem klasik tarzda ve hem de modern tarzda şiirler yazmıştır. Onun her iki tarzda kaleme alınan şiirlerinin temaları neredeyse ortak gibidir. Bu şiirlerde değişen şey, söyleme biçimidir.

Kayser Eminpûr’un şiirlerinde dert kavramı, aşk kavramının yerine geçmiş durumdadır. Şair kendini adeta daha doğarken dertli ve âşık bir kişi olarak nitelendirir. Şaire göre, sadece kendi şahsı değil, onun kavmi ve akrabaları da gam kabilesindendir. Onun gözünde aşk, kendisinin kız kardeşi ve dert ise erkek kardeşi gibidir. Yani aşk, dert ve Kayser Eminpûr birlikte dünyaya gelmiş ve yaşam boyu da birbirinden ayrılmaları mümkün olmayan ortak bir kadere sahiptir.  

Kaynakça

  • Eminpûr, Kayser; Mecmûa‘-yi Eş‘âr, İntişarât-i Morvârîd, Tahran 1393 hş.Ferhengî, Süheylâ; Yûsufpûr, Muhammed Kâzım, “Nişâneşinâsî-yi Şi‘r “Elifbâ-yi Derd” Surûde-yi Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi İlmîpejûhişî-yi Kâvişnâme, Sayı: 21, 1389 hş.Mabûdî, Ferehnâz; Akdâyî, Tûrec, “Câmieşinâsî-yi Erzişhâ ve Zıdd-i Erzişhâ der Eş‘âr-i Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi Tahassûsî-yi Zebân ve Edebiyyyât-i Farsî, Sayı: 15, 1396 hş.Nâdirî, İsmâîl; Rûşen, Muhammed Mehdî; Onak, Numân; “Daqdaqehâ-yi İctimâî-yi Şi‘r Kayser Eminpûr”, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî ve Belâğî, Sayı: Yıl: 2, Sayı: 1, 1392, hş.

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 177 - 196, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Eminpûr, Kayser; Mecmûa‘-yi Eş‘âr, İntişarât-i Morvârîd, Tahran 1393 hş.Ferhengî, Süheylâ; Yûsufpûr, Muhammed Kâzım, “Nişâneşinâsî-yi Şi‘r “Elifbâ-yi Derd” Surûde-yi Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi İlmîpejûhişî-yi Kâvişnâme, Sayı: 21, 1389 hş.Mabûdî, Ferehnâz; Akdâyî, Tûrec, “Câmieşinâsî-yi Erzişhâ ve Zıdd-i Erzişhâ der Eş‘âr-i Kayser Eminpûr”, Faslnâme-yi Tahassûsî-yi Zebân ve Edebiyyyât-i Farsî, Sayı: 15, 1396 hş.Nâdirî, İsmâîl; Rûşen, Muhammed Mehdî; Onak, Numân; “Daqdaqehâ-yi İctimâî-yi Şi‘r Kayser Eminpûr”, Faslnâme-i Pejûhişhâ-yi Edebî ve Belâğî, Sayı: Yıl: 2, Sayı: 1, 1392, hş.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Makale
Yazarlar

Musa BALCI> (Sorumlu Yazar)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9695-6506
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 23 Aralık 2018
Kabul Tarihi 25 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Balcı, Musa . "Kayser Eminpûr’un Şiirlerinde Toplumsal Bir Kavram Olarak "Dert"". Akademik-Us 2 / 2 (Aralık 2018): 177-196 .