Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Different Harvest Dates on Essential Oil Content and Essential Oil Composition in Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis

Yıl 2005, Cilt: 18 Sayı: 2, 175 - 178, 01.09.2005

Öz

Origanum minutiflorum, an endemic to mountain habitats of Isparta province in Turkey, is announced to be among the most endangered 10 species need to be protected. This study was undertaken to determine the optimum harvest date for high essential oil yield and quality of O. minutiflorum. The aerial parts of plants was collected in five different dates; on 13 August (at the end of budding stage), 20 August (at the beginning of flowering stage), 27 August (at the full flowering stage), 2 September (at the end of flowering stage), and on 29 September (at the seed maturity stage) in 2001 from a wild population growing in Sütçüler flora (at an altitude of 1400 m) where is the main wild growing places of O. minutiflorum in Isparta province. After the essential oils were obtained by water distillation from the air-dried samples, the essential oil components (carvacrol, thymol, p-mirsene, p-simene, -terpinene, -terpinene and borneole) were analyzed using a GC. Essential oil content was found between 1.7 % and 4.9 %. The major component in the essential oil was carvacrol (60.3 - 92.3 %). The highest essential oil content (4.9 %) was obtained from the samples collected at the beginning of the flowering stage (20 August) and the highest carvavrol content (92.3 %) was obtained from the samples collected at the full flowering stage (2 September).

Kaynakça

 • Başer, K. H. C., Ozek, T., Tümen, G. ve Sezik, E. 1993. Composition of the essential oils of Turkish origanum species with commercial importance. J. Essential Oil Res., 5: 619-623.
 • Başer, K. H. C. 1994. Ticari olarak önemli olan Türk origanum türlerinin uçucu yağları. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni, 10: 28-30.
 • Baydar, H. 2001. Isparta’nın tıbbi ve aromatik bitkiler çeşitliliği ve kültüre alma olanakları. Süleyman Demirel Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg., 5: 35-44.
 • Kokkini, S., Karousou, R., Dardioti, A., Krigas, N. and Lanaras, T. 1996. Autumn essental oils of Greek oregano (O. vulgare ssp. hirtum). Phytochemistry, 44: 883-886.
 • Marzi, V. 1996. Agricultural practices of oregano. prooceedings of the TPGRI International Workshop on Oregano. 8-12 May 1996, Bari, Italy.
 • Özhatay, N., Koyuncu, M., Atay, S. ve Byfield, A. 1997. Türkiye’nin doğal tıbbi bitkilerinin ticareti hakkında bir çalışma. İstanbul Üni. Eczacılık Fak., İstanbul.

Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)'nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi

Yıl 2005, Cilt: 18 Sayı: 2, 175 - 178, 01.09.2005

Öz

Türkiye'de Isparta ilinin dağlık bölgelerinde endemik olarak yetişen yayla kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis) koruma altına alınması gereken en önemli 10 tür arasında gösterilmektedir. Bu araştırma; yayla kekiğinde yüksek uçucu yağ verim ve kalitesi için en uygun toplama zamanının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yayla kekiğinin Isparta ilinde en fazla yayılış gösterdiği 1400 rakımlı Sütçüler florasından 2001 yılının 13 Ağustos (tomurcuklanma sonu devresi), 20 Ağustos (çiçeklenme başı devresi), 27 Ağustos (tam çiçeklenme devresi), 2 Eylül (çiçeklenme sonu devresi) ve 29 Eylül (tohum olgunlaştırma devresi) olmak üzere 5 farklı tarihte toplama yapılmıştır. Toplanan bitkiler kurutulduktan sonra su distilasyonu ile uçucu yağ içerikleri ve GC ile uçucu yağ bileşenleri (karvakrol, timol, p-mirsen, p-simen, γ-terpinen, α-terpinen ve borneol) belirlenmiştir. Yayla kekiği örneklerinde uçucu yağ oranı % 1.7-4.9 arasında değişmiştir. Yayla kekiği uçucu yağının en önemli bileşeni olan karvakrol % 60.3 - 92.3 arasında bir değişim göstermiştir. En yüksek uçucu yağ içeriği (% 4.9) çiçeklenme başında (20 Ağustos) toplanan, en yüksek karvakarol içeriği (% 92.3) çiçeklenme sonunda (2 Eylül) toplanan örneklerden elde edilmiştir

Kaynakça

 • Başer, K. H. C., Ozek, T., Tümen, G. ve Sezik, E. 1993. Composition of the essential oils of Turkish origanum species with commercial importance. J. Essential Oil Res., 5: 619-623.
 • Başer, K. H. C. 1994. Ticari olarak önemli olan Türk origanum türlerinin uçucu yağları. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni, 10: 28-30.
 • Baydar, H. 2001. Isparta’nın tıbbi ve aromatik bitkiler çeşitliliği ve kültüre alma olanakları. Süleyman Demirel Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg., 5: 35-44.
 • Kokkini, S., Karousou, R., Dardioti, A., Krigas, N. and Lanaras, T. 1996. Autumn essental oils of Greek oregano (O. vulgare ssp. hirtum). Phytochemistry, 44: 883-886.
 • Marzi, V. 1996. Agricultural practices of oregano. prooceedings of the TPGRI International Workshop on Oregano. 8-12 May 1996, Bari, Italy.
 • Özhatay, N., Koyuncu, M., Atay, S. ve Byfield, A. 1997. Türkiye’nin doğal tıbbi bitkilerinin ticareti hakkında bir çalışma. İstanbul Üni. Eczacılık Fak., İstanbul.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

H. Baydar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005 Cilt: 18 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Baydar, H. (2005). Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, 18(2), 175-178.
AMA Baydar H. Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture. Eylül 2005;18(2):175-178.
Chicago Baydar, H. “Yayla Kekiği (Origanum Minutiflorum O. Schwarz Et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği Ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi”. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 18, sy. 2 (Eylül 2005): 175-78.
EndNote Baydar H (01 Eylül 2005) Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 18 2 175–178.
IEEE H. Baydar, “Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi”, Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, c. 18, sy. 2, ss. 175–178, 2005.
ISNAD Baydar, H. “Yayla Kekiği (Origanum Minutiflorum O. Schwarz Et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği Ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi”. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 18/2 (Eylül 2005), 175-178.
JAMA Baydar H. Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture. 2005;18:175–178.
MLA Baydar, H. “Yayla Kekiği (Origanum Minutiflorum O. Schwarz Et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği Ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi”. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, c. 18, sy. 2, 2005, ss. 175-8.
Vancouver Baydar H. Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis)’nde Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Uçucu Yağ Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture. 2005;18(2):175-8.