Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN KURSİYER GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 73 - 90, 06.03.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifika programına katılan kursiyerlerin sertifika programı ve alana ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ile formasyon eğitimini tamamlamış Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunları bu alanda çalışmada öncelikli adaylar olarak görülmektedir. Araştırmanın katılımcılarını da bu adaylar oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanan çalışmada veriler yazışma tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kursiyerlerin sertifika programına katılım amacı bu alanda çalışmaktır. Kursiyerlere göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanı özel bir öğretim alanıdır ve bu alanda çalışmak için sertifika programı gereklidir. Kursiyerler, öğreticilerin sahip olması gereken temel özelliklerin kendi dilini iyi bilmek, alan uzmanı olmak ile hedef dili ve kültürü iyi bilmek olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynakça

  • Demirel, M.V. (2011). Türkçe üçüncü sınıf öğrencilerinin yabancılara Türkçe öğretimi dersine ilişkin görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss.128-138. Demirel, Ş. ve Kökçü, Y. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programına katılan öğrencilerin sertifika programı hakkındaki görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1884- 1901. Kan, M. O., Sülüşoğlu, B., & Demirel, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı ile ilgili okutman ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), ss.29-42. Kurt, B., Direkci, B. & Caner, M. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin İngilizce öğretmeni adaylarının görüşleri, Turkısh Studıes, vol.13, pp.1017-1037. Mete, F. & Asar, A. (2014). Üniversite programlarında yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni alan yeterliklerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 1, ss.121-141. Mete, F. & Gürsoy, Ü. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3), ss.343-356. Mete, F. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss.102-125. Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., Tunçel, H. & Abalı Öztürk, Y. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının lisans düzeyinde verilen yabancılara Türkçe öğretimi (YTÖ) dersine yönelik öz yeterlik algıları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), ss.36-45. Yıldız, Ü. & Tepeli, Y.(2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmen yeterlilikleri üzerine bir çalışma, International Journal of Language Academy, 2(4), ss. 564/578. http://tomer.dpu.edu.tr/index/sayfa/9259/yadot-yabanci-dil-olarak-turce-sertifika-programi-6 http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/adana/yabancilara-turkce-ogretecek-egitimcilerin-egitimi-tamamlandi-11982898 https://tomer.ibu.edu.tr/tr/duyurular-2/285-yabanci-dil-olarak-turkce-ogretimi-sertifika-programi-9-donem-kayitlari https://www.aksaray.edu.tr/yabancilara-turkce-ogretimi-sertifika-programi

A Comparatıve Analysıs Of Traınee Vıews On Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language Certıfıcate Program

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 73 - 90, 06.03.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifika programına katılan kursiyerlerin sertifika programı ve alana ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ile formasyon eğitimini tamamlamış Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunları bu alanda çalışmada öncelikli adaylar olarak görülmektedir. Araştırmanın katılımcılarını da bu adaylar oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanan çalışmada veriler yazışma tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kursiyerlerin sertifika programına katılım amacı bu alanda çalışmaktır. Kursiyerlere göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanı özel bir öğretim alanıdır ve bu alanda çalışmak için sertifika programı gereklidir. Kursiyerler, öğreticilerin sahip olması gereken temel özelliklerin kendi dilini iyi bilmek, alan uzmanı olmak ile hedef dili ve kültürü iyi bilmek olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynakça

  • Demirel, M.V. (2011). Türkçe üçüncü sınıf öğrencilerinin yabancılara Türkçe öğretimi dersine ilişkin görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss.128-138. Demirel, Ş. ve Kökçü, Y. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programına katılan öğrencilerin sertifika programı hakkındaki görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1884- 1901. Kan, M. O., Sülüşoğlu, B., & Demirel, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı ile ilgili okutman ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), ss.29-42. Kurt, B., Direkci, B. & Caner, M. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin İngilizce öğretmeni adaylarının görüşleri, Turkısh Studıes, vol.13, pp.1017-1037. Mete, F. & Asar, A. (2014). Üniversite programlarında yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni alan yeterliklerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 1, ss.121-141. Mete, F. & Gürsoy, Ü. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(3), ss.343-356. Mete, F. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss.102-125. Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., Tunçel, H. & Abalı Öztürk, Y. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının lisans düzeyinde verilen yabancılara Türkçe öğretimi (YTÖ) dersine yönelik öz yeterlik algıları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), ss.36-45. Yıldız, Ü. & Tepeli, Y.(2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmen yeterlilikleri üzerine bir çalışma, International Journal of Language Academy, 2(4), ss. 564/578. http://tomer.dpu.edu.tr/index/sayfa/9259/yadot-yabanci-dil-olarak-turce-sertifika-programi-6 http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/adana/yabancilara-turkce-ogretecek-egitimcilerin-egitimi-tamamlandi-11982898 https://tomer.ibu.edu.tr/tr/duyurular-2/285-yabanci-dil-olarak-turkce-ogretimi-sertifika-programi-9-donem-kayitlari https://www.aksaray.edu.tr/yabancilara-turkce-ogretimi-sertifika-programi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Research Article
Yazarlar

Berker KURT (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4788-0909
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kurt, B. (2020). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN KURSİYER GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ . Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 73-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/52842/677760
An international peer-reviewed journal-EDUCATIONE-Uluslararası hakemli dergi