Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 227 - 236, 31.12.2020
https://doi.org/10.17093/alphanumeric.756651

Öz

Kaynakça

 • Akay, D., & Atak, M. (2007). Grey prediction with rolling mechanism for electricity demand forecasting of Turkey. Energy, 32(9), 1670-1675.
 • Ali, S., & Smith-Miles, K. A. (2006). Improved Support Vector Machine Generalization Using Normalized Input Space, Berlin, Heidelberg.
 • Asilkan, Ö., & IRMAK, S. (2009). İkinci el otomobillerin gelecekteki fiyatlarının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 375-391.
 • Ataseven, B. (2013). YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜ MODELLEMESİ. Öneri Dergisi, 10(39), 101-115.
 • Bayramoğlu, T., Pabuçcu, H., & Boz, F. Ç. (2017). Türkiye için anfis modeli ile birincil enerji talep tahmini. Ege Akademik Bakis, 17(3), 431-445.
 • Bilgili, M., Sahin, B., Yasar, A., & Simsek, E. (2012). Electric energy demands of Turkey in residential and industrial sectors. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 404-414.
 • Bishop, C. M. (1995). Neural networks for pattern recognition: Oxford university press.
 • Çınar, D. (2007). Hidroelektrik enerji üretiminin hibrid bir model ile tahmini. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çomak, E. (2008). Destek vektör makinelerinin etkin eğitimi için yeni yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çuhadar, M., Güngör, İ., & Göksu, A. (2009). Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağlari İle Tahmini Ve Zaman Serisi Yöntemleri İle Karşilaştirmali Analizi: Antalya İline Yönelik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 99-114.
 • Demirel, Ö., Kakilli, A., & Tektaş, M. (2010). Anfis ve arma modelleri ile elektrik enerjisi yük tahmini. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(3). Ekonomou, L. (2010). Greek long-term energy consumption prediction using artificial neural networks. Energy, 35(2), 512-517.
 • Es, H. A., Kalender, F. Y., & Hamzaçebi, C. (2014). Yapay sinir ağlari ile Türkiye net enerji talep tahmini. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(3), 495-504.
 • Fidan, U., Uzunhisarcıklı, E., & Çalıkuşu, İ. (2019). Classification of Dermatological Data with Self Organizing Maps and Support Vector Machine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 894-901.
 • Gallant, S. I., & Gallant, S. I. (1993). Neural network learning and expert systems: MIT press.
 • Geem, Z. W. (2011). Transport energy demand modeling of South Korea using artificial neural network. Energy policy, 39(8), 4644-4650.
 • Geem, Z. W., & Roper, W. E. (2009). Energy demand estimation of South Korea using artificial neural network. Energy policy, 37(10), 4049-4054.
 • Jung, H. C., Kim, J. S., & Heo, H. (2015). Prediction of building energy consumption using an improved real coded genetic algorithm based least squares support vector machine approach. Energy and buildings, 90, 76-84.
 • Kankal, M., Akpınar, A., Kömürcü, M. İ., & Özşahin, T. Ş. (2011). Modeling and forecasting of Turkey’s energy consumption using socio-economic and demographic variables. Applied Energy, 88(5), 1927-1939.
 • Karaca, C., & Karacan, H. (2016). Çoklu regresyon metoduyla elektrik tüketim talebini etkileyen faktörlerin incelenmesi.
 • Kavaklioglu, K. (2011). Modeling and prediction of Turkey’s electricity consumption using Support Vector Regression. Applied Energy, 88(1), 368-375.
 • Kavaklioglu, K., Ceylan, H., Ozturk, H. K., & Canyurt, O. E. (2009). Modeling and prediction of Turkey’s electricity consumption using artificial neural networks. Energy Conversion and Management, 50(11), 2719-2727.
 • Khashei, M., & Bijari, M. (2010). An artificial neural network (p, d, q) model for timeseries forecasting. Expert Systems with applications, 37(1), 479-489.
 • Kocadayi, Y., Erkaymaz, O., & Uzun, R. (2017). Yapay sinir ağları ile Tr81 bölgesi yıllık elektrik enerjisi tüketiminin tahmini. BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, 239.
 • Küçüksille, E. U., & Ateş, N. (2013). Destek Vektör Makineleri ile Yaramaz Elektronik Postaların Filtrelenmesi. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 6(1), 1-7.
 • Lewis, C. D. (1982). Industrial and business forecasting methods: A practical guide to exponential smoothing and curve fitting: Butterworth-Heinemann.
 • Limanond, T., Jomnonkwao, S., & Srikaew, A. (2011). Projection of future transport energy demand of Thailand. Energy policy, 39(5), 2754-2763.
 • Özden, S., & Öztürk, A. (2018). Yapay sinir ağları ve zaman serileri yöntemi ile bir endüstri alanının (ivedik OSB) elektrik enerjisi ihtiyaç tahmini. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(3), 255-261.
 • Pao, H.-T. (2006). Comparing linear and nonlinear forecasts for Taiwan's electricity consumption. Energy, 31(12), 2129-2141.
 • Shen, J., Pei, Z., Fisher, G., & Lee, E. (2006). Modelling and analysis of waviness reduction in soft-pad grinding of wire-sawn silicon wafers by support vector regression. International journal of production research, 44(13), 2605-2623.
 • Singh, K. P., Basant, A., Malik, A., & Jain, G. (2009). Artificial neural network modeling of the river water quality—a case study. Ecological Modelling, 220(6), 888-895.
 • Slaughter, G. E., & Hobson, R. S. (2006). Artificial Neural Network for Temporal Impedance Recognition of Neurotoxins. Paper presented at the The 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings.
 • Sözen, A., & Arcaklioglu, E. (2007). Prediction of net energy consumption based on economic indicators (GNP and GDP) in Turkey. Energy policy, 35(10), 4981-4992.
 • Sözen, A., Arcaklioğlu, E., & Özkaymak, M. (2005). Turkey’s net energy consumption. Applied Energy, 81(2), 209-221.
 • Vapnik, V. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory Springer, 2000. Google Scholar Google Scholar Digital Library Digital Library.
 • Wang, S., Yu, L., Tang, L., & Wang, S. (2011). A novel seasonal decomposition based least squares support vector regression ensemble learning approach for hydropower consumption forecasting in China. Energy, 36(11), 6542-6554.
 • Witt, S. F., & Witt, C. A. (1992). Modeling and forecasting demand in tourism: Academic Press Ltd.
 • Yiğit, V. (2011). Genetik algoritma ile Türkiye net elektrik enerjisi tüketiminin 2020 yılına kadar tahmini. International Journal of Engineering Research and Development, 3(2), 37-41.
 • Yüzük, F. (2019). Çoklu regresyon analizi ve yapay sinir ağları ile Türkiye enerji talep tahmini. (Master thesis), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

The Estimation of Turkey's Energy Demand Through Artificial Neural Networks and Support Vector Regression Methods

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 227 - 236, 31.12.2020
https://doi.org/10.17093/alphanumeric.756651

Öz

Energy demand and consumption are very important for the development and progress of countries. Energy demand is increasing rapidly day by day, especially in developing countries. Energy policies should be determined correctly to sustain the industry sector and make the right investments. Forecasting energy demand in the near and long term is important for the strategy that countries will follow. In this study, by using the monthly electricity energy data realized in Turkey between January 2016 and March 2020 and other data affecting this, a model to estimate electrical energy consumption was developed. In this model, artificial neural networks (ANN) and support vector regression (SVR) were used as methods. This study used 15 independent variables as the input value, and Turkey's energy consumption value as the dependent variable was estimated. Correlation, coefficient of determination, MAE, MSE, RMSE, MAPE statistical methods were used to measure success and error rate, and both models were found to have acceptable error values and success estimation rates. According to the results, it was concluded that the ANN method was more successful than the SVR method.

Kaynakça

 • Akay, D., & Atak, M. (2007). Grey prediction with rolling mechanism for electricity demand forecasting of Turkey. Energy, 32(9), 1670-1675.
 • Ali, S., & Smith-Miles, K. A. (2006). Improved Support Vector Machine Generalization Using Normalized Input Space, Berlin, Heidelberg.
 • Asilkan, Ö., & IRMAK, S. (2009). İkinci el otomobillerin gelecekteki fiyatlarının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 375-391.
 • Ataseven, B. (2013). YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜ MODELLEMESİ. Öneri Dergisi, 10(39), 101-115.
 • Bayramoğlu, T., Pabuçcu, H., & Boz, F. Ç. (2017). Türkiye için anfis modeli ile birincil enerji talep tahmini. Ege Akademik Bakis, 17(3), 431-445.
 • Bilgili, M., Sahin, B., Yasar, A., & Simsek, E. (2012). Electric energy demands of Turkey in residential and industrial sectors. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 404-414.
 • Bishop, C. M. (1995). Neural networks for pattern recognition: Oxford university press.
 • Çınar, D. (2007). Hidroelektrik enerji üretiminin hibrid bir model ile tahmini. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çomak, E. (2008). Destek vektör makinelerinin etkin eğitimi için yeni yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çuhadar, M., Güngör, İ., & Göksu, A. (2009). Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağlari İle Tahmini Ve Zaman Serisi Yöntemleri İle Karşilaştirmali Analizi: Antalya İline Yönelik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 99-114.
 • Demirel, Ö., Kakilli, A., & Tektaş, M. (2010). Anfis ve arma modelleri ile elektrik enerjisi yük tahmini. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(3). Ekonomou, L. (2010). Greek long-term energy consumption prediction using artificial neural networks. Energy, 35(2), 512-517.
 • Es, H. A., Kalender, F. Y., & Hamzaçebi, C. (2014). Yapay sinir ağlari ile Türkiye net enerji talep tahmini. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(3), 495-504.
 • Fidan, U., Uzunhisarcıklı, E., & Çalıkuşu, İ. (2019). Classification of Dermatological Data with Self Organizing Maps and Support Vector Machine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 894-901.
 • Gallant, S. I., & Gallant, S. I. (1993). Neural network learning and expert systems: MIT press.
 • Geem, Z. W. (2011). Transport energy demand modeling of South Korea using artificial neural network. Energy policy, 39(8), 4644-4650.
 • Geem, Z. W., & Roper, W. E. (2009). Energy demand estimation of South Korea using artificial neural network. Energy policy, 37(10), 4049-4054.
 • Jung, H. C., Kim, J. S., & Heo, H. (2015). Prediction of building energy consumption using an improved real coded genetic algorithm based least squares support vector machine approach. Energy and buildings, 90, 76-84.
 • Kankal, M., Akpınar, A., Kömürcü, M. İ., & Özşahin, T. Ş. (2011). Modeling and forecasting of Turkey’s energy consumption using socio-economic and demographic variables. Applied Energy, 88(5), 1927-1939.
 • Karaca, C., & Karacan, H. (2016). Çoklu regresyon metoduyla elektrik tüketim talebini etkileyen faktörlerin incelenmesi.
 • Kavaklioglu, K. (2011). Modeling and prediction of Turkey’s electricity consumption using Support Vector Regression. Applied Energy, 88(1), 368-375.
 • Kavaklioglu, K., Ceylan, H., Ozturk, H. K., & Canyurt, O. E. (2009). Modeling and prediction of Turkey’s electricity consumption using artificial neural networks. Energy Conversion and Management, 50(11), 2719-2727.
 • Khashei, M., & Bijari, M. (2010). An artificial neural network (p, d, q) model for timeseries forecasting. Expert Systems with applications, 37(1), 479-489.
 • Kocadayi, Y., Erkaymaz, O., & Uzun, R. (2017). Yapay sinir ağları ile Tr81 bölgesi yıllık elektrik enerjisi tüketiminin tahmini. BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, 239.
 • Küçüksille, E. U., & Ateş, N. (2013). Destek Vektör Makineleri ile Yaramaz Elektronik Postaların Filtrelenmesi. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 6(1), 1-7.
 • Lewis, C. D. (1982). Industrial and business forecasting methods: A practical guide to exponential smoothing and curve fitting: Butterworth-Heinemann.
 • Limanond, T., Jomnonkwao, S., & Srikaew, A. (2011). Projection of future transport energy demand of Thailand. Energy policy, 39(5), 2754-2763.
 • Özden, S., & Öztürk, A. (2018). Yapay sinir ağları ve zaman serileri yöntemi ile bir endüstri alanının (ivedik OSB) elektrik enerjisi ihtiyaç tahmini. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(3), 255-261.
 • Pao, H.-T. (2006). Comparing linear and nonlinear forecasts for Taiwan's electricity consumption. Energy, 31(12), 2129-2141.
 • Shen, J., Pei, Z., Fisher, G., & Lee, E. (2006). Modelling and analysis of waviness reduction in soft-pad grinding of wire-sawn silicon wafers by support vector regression. International journal of production research, 44(13), 2605-2623.
 • Singh, K. P., Basant, A., Malik, A., & Jain, G. (2009). Artificial neural network modeling of the river water quality—a case study. Ecological Modelling, 220(6), 888-895.
 • Slaughter, G. E., & Hobson, R. S. (2006). Artificial Neural Network for Temporal Impedance Recognition of Neurotoxins. Paper presented at the The 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings.
 • Sözen, A., & Arcaklioglu, E. (2007). Prediction of net energy consumption based on economic indicators (GNP and GDP) in Turkey. Energy policy, 35(10), 4981-4992.
 • Sözen, A., Arcaklioğlu, E., & Özkaymak, M. (2005). Turkey’s net energy consumption. Applied Energy, 81(2), 209-221.
 • Vapnik, V. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory Springer, 2000. Google Scholar Google Scholar Digital Library Digital Library.
 • Wang, S., Yu, L., Tang, L., & Wang, S. (2011). A novel seasonal decomposition based least squares support vector regression ensemble learning approach for hydropower consumption forecasting in China. Energy, 36(11), 6542-6554.
 • Witt, S. F., & Witt, C. A. (1992). Modeling and forecasting demand in tourism: Academic Press Ltd.
 • Yiğit, V. (2011). Genetik algoritma ile Türkiye net elektrik enerjisi tüketiminin 2020 yılına kadar tahmini. International Journal of Engineering Research and Development, 3(2), 37-41.
 • Yüzük, F. (2019). Çoklu regresyon analizi ve yapay sinir ağları ile Türkiye enerji talep tahmini. (Master thesis), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet KAYAKUŞ> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0394-5862
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 23 Haziran 2020
Kabul Tarihi 25 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kayakuş, M. (2020). The Estimation of Turkey's Energy Demand Through Artificial Neural Networks and Support Vector Regression Methods . Alphanumeric Journal , 8 (2) , 227-236 . DOI: 10.17093/alphanumeric.756651

Alphanumeric Journal is hosted on DergiPark, a web based online submission and peer review system powered by TUBİTAK ULAKBIM.

Alphanumeric Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License