- Olgu Ek Sayısı - 2014, 25.09.2014

Yıl: 2014

Olgular

Olgu Sunumu

1. Akut Pankreatitte Atipik Prezentasyon: Normal Amilaz Düzeyi

Olgu Sunumu

2. Cornelia de Lange Sendromu:Ektromelia’lı Bir Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

3. Hemodiyaliz Hastasında Diz Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Hoffa Hastalığı

Araştırma Makalesi

4. Postoperative Milk Fistula Treated with Cabergoline

Olgu Sunumu

5. Mortal Seyreden Bir Amitriptilin İntoksikasyonu Olgusu

Olgu Sunumu

6. Osteomalaziye İkincil Gelişen Sakroiliak Eklem Tutulumlu Bir Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

8. Oral Kontraseptif Kullanan Sağlıklı Kadında Pulmoner Tromboemboli: Vaka Sunumu

Olgu Sunumu

9. İatrojenik Üreteral Bağlanma