e-ISSN: 2148-4570
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Bu dergi 2012-2019 yılları arasında DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2019 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2019 - Cilt: 19 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

3. Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever

Araştırma Makalesi

5. Albümin Globulin Oranının Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Önemi

Araştırma Makalesi

9. Medico-Legal Evaluation of Geriatric Patients and Mortality Predictors in the Elderly with Forensic Trauma

Derleme

11. Travma Hastalarında Ketamin Kullanımı

Derleme

13. Yutma Bozukluğu ve Ağız Sağlığı

Olgu Sunumu

14. Nivik Otu Zehirlenmesi: Arum Maculatum - Bir Olgu Sunumu

Ankara Medical Journal

Ankara Medical Journal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır. Dergimizdeki tüm makale gönderme, hakemlik ve yayın süreçleri ücretsizdir.