Güncel Sayı

Cilt: 19 Sayı: 4, 28.11.2019

Yıl: 2019

Araştırmalar

Araştırma Makalesi

5. Albümin Globulin Oranının Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Önemi

Araştırma Makalesi

9. Medico-Legal Evaluation of Geriatric Patients and Mortality Predictors in the Elderly with Forensic Trauma

Derlemeler

Derleme

11. Travma Hastalarında Ketamin Kullanımı

Derleme

13. Yutma Bozukluğu ve Ağız Sağlığı

Olgular