Cilt: 19 Sayı: 2, 28.06.2019

Yıl: 2019

Araştırmalar

Araştırma Makalesi

1. Hasta Ve Yakınlarının Pasif Sigara İçiminin Oluşturduğu Sağlık Sorunları Hakkındaki Farkındalığı

Araştırma Makalesi

3. Evde sağlık hizmeti alan hastaların bakım verenlerinin sosyo-demografik özellikleri

Araştırma Makalesi

8. Diyabetik Hastalarda Tiroid Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri Non-diyabetik Hastalardan Farklı mıdır?

Araştırma Makalesi

9. The Effect of Bolus Vitamin D Supplementation

Araştırma Makalesi

11. Vitamin D in Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

Araştırma Makalesi

15. Tıp Ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Ve Tütün Ürünleri Kullanım Farklılıkları

Araştırma Makalesi

16. The Distribution of Systemic Diseases According to Age and Gender in Patients Admitted to an Oral and Dental Health Care Hospital

Derlemeler

Olgular