Cilt: 19 Sayı: 3, 30.09.2019

Yıl: 2019

Araştırmalar

Araştırma Makalesi

2. Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

3. Depression, Anxiety and Coping Strategies in Cancer Patients: A Case Control Study

Araştırma Makalesi

4. Obez Çocuk ve Adolesanlarda Hematolojik Parametreler ve Demir Düzeyinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

17. Night Eating Syndrome and Food Addiction in Turkish Population

Araştırma Makalesi

21. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti

Derlemeler

Derleme

1. Çocuk Diş Hekimliği ve Genel Anestezi

Olgular

Editöre Mektup