Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 70 - 89 2020-10-26

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSUMERS FOR DETERMINING THE PERCEPTION AND ATTITUDES OF DOMESTIC PRODUCTION APPLICATIONS IN TERMS OF FOLLOWING INNOVATIONS
A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations

Abdülvahap BAYDAŞ [1] , Serhat ATA [2]


Bu çalışma yenilikleri takip açısından tüketicilerin yerli üretim uygulamalarına yönelik algı ve tutumlarını belirlemeyi ve bu uygulamalar doğrultusunda tüketici algı ve tutumların nasıl ve ne yönde şekillendiğini açıklamayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda toplanan veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Sonuçlar uzun vadede teknolojik gelişmeleri, kaliteyi, rekabetçiliği ve maliyet avantajını dikkate alan tüketicilerin, daha fazla risk aldığını ve yeni bir yerli ürün piyasaya sürüldüğünde acele ettiğini ve ürüne erken adapte olduğunu, daha fazla muhafazakarlık gösteren ve yerli ürünlerin korunmasına önem veren tüketicilerin, yerel ekonomi ve emek nedeniyle daha fazla yerli ürüne odaklanma eğiliminde olmasına rağmen geç çoğunluğu oluşturduğunu, dahası yerli ürün konusunda çok katı tutum gösteren tüketicilerin ise geleneksel sona kalan tüketici grubunu oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular hem üreticiler hem de tüketiciler için birtakım öneriler sunmaktadır.
 • Anderson, J.C., and Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin. 103(3). (411).
 • Armağan, E.A., and Gürsoy, Ö. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Cetscale Ölçeği İle Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 67-77.
 • Asil, H., and Kaya, İ. (2013). Türk tüketicilerin etnosentrik eğilimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 42(1).
 • Balabanis, G., Mueller, R., Melewar, T.C., (2002). The Human Values’ Lenses of Country of Origin Images. International Marketing Review, 19, 582–610.
 • Blackwell, R.D., Miniard, P.W. and Engel, J.F. (2006). Consumer Behavior (10). Natorp Boulevard Mason: Thomson Higher Education.
 • Crouch, B.R. ve Chamala, S., (1981). Extension Education and Rural Development. Vol: 2, John Wiley and Sons, ISBN: 0471-27675-8.
 • Elçi, S. (2006). İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Ankara: Nova Yayıncılık.
 • Goldsmith R.E. and Hofacker, C.F. (1991). “Measuring Consumer Innovativeness”, Journal of the Academy of Marketing Science, 19 (3), 209-221.
 • Goldsmith, R.E. and Flynn, L.R. (1993). “Models Of Enduring Product Involvement And Opinion Leadership in Swift”. Association of Marketing Theory and Practice Proceedings, 2, 378-386.
 • Hair, Joseph F., Anderson, Rolph E., Tatham, R. E. and William C.B. (1998). Multivariate Data Analysis with Readings, Fifth Edition, New York: Prentice-Hall International Inc.
 • Hirschman, E.C. (1980). Innovativeness, Novelty Seeking, and Consumer Creativity. Journal of Consumer Research. 7 (3), 283-295.
 • Hong, S and Wyer, R.S. (1990). Determinants of product evaluation: Effects of the time interval between knowledge of a product's country of origin and information about its specific attributes. Journal of Consumer Research, 17(3), 277-288.
 • Kavak, B., Sunaoğlu, Ş.K., and Taner, N. (2016). Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Bütüncül ve Analitik Düşünme Açısından Farklılıkları: Akıllı Telefonlar için bir İnceleme. 1, 2.
 • Midgley, D.F. and Dowling, G.R. (1978). Innovativeness: The Concept and Its Measurement. Journal of Consumer Research. 4 (4), 229–242.
 • Odabaşı, Y (1995), Pazarlama İletişimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 851.
 • Okechuku, C. (1994). The Importance of Product COO. European Journal of Marketing.
 • Önal, G. (2009). Yeniliğe Karşı Tüketici Tepkisi ve Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Düzeyleri İle İlgili Isparta İline Yönelik Bir Uygulama (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Özçelik, D.G. and Torlak, Ö. (2011). Marka Kişiliği Algısı İle Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 11 (3), 361-377.
 • Pennıng, J. ad Kım, H. (2009). “Innovation and Strategic Renewal in Mature Markets: A Study of the Tennis Racket Industry”, Organization Science, 20 (2), 368-383.
 • Peres, R., Mahajan, V. and Muller, E. (2009). Innovation diffusion and new product growth models: a critical review and research directions, Working Paper.
 • Rawwas, M.Y., K.N. Rajendran ve G.A. Wuehrer. (1996). The Influcuence of Worldmindedness and Nationalism on Consumer Evaluation of Domestic and Foreign Products. International Marketing Review. 13, (2), 20-38.
 • Robertson, T.S. (1971). Innovative behavior and communication. Holt McDougal.
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations (4th edition). The Free Press. New York.466
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of İnnovations. New York, A Division of Simon & Schuster, İnc.
 • Shergill S.G. nd Nargundkar, R. (2005). Market Orientation, Marketing Innovation as Performance Drivers: Extending the Paradigm, Journal of Global Marketing, 19(1), 27‐44.
 • Shimp, T.A. (1984). Consumer Ethnocentrism: The Concept and a Preliminary Empirical Test. NA-Advance in Consumer Research, 11.
 • Steenkamp, .B.E.M., Hofstede, F.T. and Wedel, M. (1999). A Cross-National Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of Consumer Innovativeness. American Marketing Association. 63 (2), 55-69.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları. Tellis, G.J., Yin, E. and Bell, S., (2009). Global Consumer Innovativeness: Cross - Country Differences and Demographic Commonalities. Journal of International Marketing. 17 (2), 1 – 22.
 • Wang, C.K., Lamb, C.W., (1980). Foreign Environmental Factors Influencing American consumers’ Predispositions toward European Products. Academy of Marketing Science Journal. 8(4), 345.
 • Varma, P. (1998). The Middle Comes First It Happens Hota Hai, The Great Indian Middle Class, Outlook India.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Abdülvahap BAYDAŞ
Kurum: DUZCE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Serhat ATA (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUZCE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { anadoluiid753478, journal = {Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2540}, address = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Rize}, publisher = {Seymur AĞAZADE}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {70 - 89}, doi = {}, title = {A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations}, key = {cite}, author = {Baydaş, Abdülvahap and Ata, Serhat} }
APA Baydaş, A , Ata, S . (2020). A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations . Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi , 4 (2) , 70-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluiid/issue/57518/753478
MLA Baydaş, A , Ata, S . "A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations" . Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 (2020 ): 70-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluiid/issue/57518/753478>
Chicago Baydaş, A , Ata, S . "A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 (2020 ): 70-89
RIS TY - JOUR T1 - A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations AU - Abdülvahap Baydaş , Serhat Ata Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 89 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-2540 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations %A Abdülvahap Baydaş , Serhat Ata %T A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations %D 2020 %J Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi %P -2602-2540 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Baydaş, Abdülvahap , Ata, Serhat . "A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 / 2 (Ekim 2020): 70-89 .
AMA Baydaş A , Ata S . A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations. AİİD. 2020; 4(2): 70-89.
Vancouver Baydaş A , Ata S . A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi. 2020; 4(2): 70-89.
IEEE A. Baydaş ve S. Ata , "A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations", Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 70-89, Eki. 2020