Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sinonazal bölge anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile 3 planda (koronal, aksiyal, sagital) değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 5 - 8, 22.01.2019
https://doi.org/10.38053/agtd.478987

Öz

Amaç:
Çalışmamızda
sinonazal bölge anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile 3 planda
(koronal, aksiyal, sagital) değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç
ve Yöntem:
Kırıkkale
Üniversitesi Hastanesinde 1 eylül  2017 –
30 aralık 2017 tarihleri arasında multislice (Philips) 64 kesitli BT ile
çekilen paranazal BT görüntüleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:
İki yüz sekiz paranazal sinüs BT görüntüleri incelendi.
Bunların 105 erkek (yaş ortalaması 34,78-SD 14,47), 103 kadın (yaş ortalaması
35,16-SD 14,74)’dı. Olguların %76’sında Agger nasi hücresi mevcut olup en sık
rastlanan varyasyon idi. Daha sonra sırası ile %68,3 ile septal deviasyon (sağ
%25,5, sol %29, ve bilateral %13) ve %40,9 ile konka bülloza  (sağ %11,1, sol %10,6 ve bilateral %19,2)
izlendi. En az görülen varyasyonlar ise posterior klinoid pnömatizasyonu (%1,9)
ile krista galli pnömatizasyonu (%1.9)’uydu.

Sonuç:
En
sık varyasyon agger nasi hücreleri iken posterior klinoid pnömatizasyonu ile krista galli
pnömotizasyonu en az görülmektedir. Çalışmamız 
paranazal varyasyonların sıklığı hakkında literatüre katkı
sağlayacaktır. Ayrıca literatürde yapılan çalışmalardan farklı olarak anatomik
varyasyonlar 3 planda incelenmiş olup bu incelemenin daha değerli olacağı
kanaatindeyiz. 

Kaynakça

 • 1. Lloyd, G., V. Lund, and G. Scadding, CT of the paranasal sinuses and functional endoscopic surgery: a critical analysis of 100 symptomatic patients. The Journal of Laryngology & Otology, 1991. 105(3): p. 181-185.
 • 2. Rice, D., Basic surgical techniques and variations of endoscopic sinus surgery. Otolaryngologic clinics of North America, 1989. 22(4): p. 713-726.
 • 3. Messerklinger, W., Background and evolution of endoscopic sinus surgery. Ear, nose, & throat journal, 1994. 73(7): p. 449-450.
 • 4. Midilli, R., et al., Anatomic variations of the paranasal sinuses detected by computed tomography and the relationship between variations and sex. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat, 2005. 14(3-4): p. 49-56.
 • 5. Stammberger, H., Endoscopic endonasal surgery—concepts in treatment of recurring rhinosinusitis. Part II. Surgical technique. Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 1986. 94(2): p. 147-156.
 • 6. Bolger, W.E., D.S. Parsons, and C.A. Butzin, Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. The Laryngoscope, 1991. 101(1): p. 56-64.
 • 7. Yılmazsoy, Y. and S. Arslan, Haller hücre varyasyon sıklığı ve maksiller sinüzit ile ilişkisinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Journal of Health Sciences and Medicine. 1(3): p. 54-58.
 • 8. Cerrah, Y.S.S., et al., Bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları. Cumhuriyet Medical Journal, 2011. 33(1): p. 70-79.
 • 9. Birkin, T., T. Acar, and Ö. Esen, Sinonazal bölge anatomik varyasyonları ve sinüs hastalıkları ile olan ilişkisi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 27(3): p. 236-242.

Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal)

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 5 - 8, 22.01.2019
https://doi.org/10.38053/agtd.478987

Öz

Objective: This study aimed to evaluate the anatomic
variations of the sinonasal region by CT with three planes (coronal, axial,
sagittal).

Material and Method: Paranasal CT images were obtained
retrospectively at Kırıkkale University Hospital between September 1, 2017 and
December 30, 2017, using multislice (Philips) 64-section CT.

Results: A total number of 208 paranasal sinus CT
images were analyzed. These were 105 males (mean age 34.78-SD 14.47) and 103
females (mean age 35.16-SD 14.74). In 76% of cases, agger nasi cell was the
most common variation. Septal deviation (right 25.5%, left 29.8% and bilateral
13%) and concha bullosa (right 11.1%, left 10.6% and bilateral 19.2%) were
observed with 68.3% and 40.9% respectively. The least common variations were
posterior clinoid pneumatization (1.9%) and crysta galli pneumatization (1.9%).Conclusion: Our
study will contribute to the literature about the frequency variations of the
paranasal sinuses. Furthermore, unlike the studies in the literature,
anatomical variations observed in three planes of CT images which we believe
that this technique is more effective to detect variations. 

Kaynakça

 • 1. Lloyd, G., V. Lund, and G. Scadding, CT of the paranasal sinuses and functional endoscopic surgery: a critical analysis of 100 symptomatic patients. The Journal of Laryngology & Otology, 1991. 105(3): p. 181-185.
 • 2. Rice, D., Basic surgical techniques and variations of endoscopic sinus surgery. Otolaryngologic clinics of North America, 1989. 22(4): p. 713-726.
 • 3. Messerklinger, W., Background and evolution of endoscopic sinus surgery. Ear, nose, & throat journal, 1994. 73(7): p. 449-450.
 • 4. Midilli, R., et al., Anatomic variations of the paranasal sinuses detected by computed tomography and the relationship between variations and sex. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat, 2005. 14(3-4): p. 49-56.
 • 5. Stammberger, H., Endoscopic endonasal surgery—concepts in treatment of recurring rhinosinusitis. Part II. Surgical technique. Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 1986. 94(2): p. 147-156.
 • 6. Bolger, W.E., D.S. Parsons, and C.A. Butzin, Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. The Laryngoscope, 1991. 101(1): p. 56-64.
 • 7. Yılmazsoy, Y. and S. Arslan, Haller hücre varyasyon sıklığı ve maksiller sinüzit ile ilişkisinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Journal of Health Sciences and Medicine. 1(3): p. 54-58.
 • 8. Cerrah, Y.S.S., et al., Bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları. Cumhuriyet Medical Journal, 2011. 33(1): p. 70-79.
 • 9. Birkin, T., T. Acar, and Ö. Esen, Sinonazal bölge anatomik varyasyonları ve sinüs hastalıkları ile olan ilişkisi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 27(3): p. 236-242.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Adnan ÖZDEMİR
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0652-5396
Türkiye


Yunus YILMAZSOY
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
0000-0001-7293-2059
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { anatoliancurrmedj478987, journal = {Anadolu Güncel Tıp Dergisi}, address = {}, publisher = {MediHealth Academy Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {5 - 8}, doi = {10.38053/agtd.478987}, title = {Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal)}, key = {cite}, author = {Özdemir, Adnan and Yılmazsoy, Yunus} }
APA Özdemir, A. & Yılmazsoy, Y. (2019). Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal) . Anadolu Güncel Tıp Dergisi , 1 (1) , 5-8 . DOI: 10.38053/agtd.478987
MLA Özdemir, A. , Yılmazsoy, Y. "Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal)" . Anadolu Güncel Tıp Dergisi 1 (2019 ): 5-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anatoliancurrmedj/issue/42468/478987>
Chicago Özdemir, A. , Yılmazsoy, Y. "Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal)". Anadolu Güncel Tıp Dergisi 1 (2019 ): 5-8
RIS TY - JOUR T1 - Sinonazal bölge anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile 3 planda (koronal, aksiyal, sagital) değerlendirilmesi AU - AdnanÖzdemir, YunusYılmazsoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38053/agtd.478987 DO - 10.38053/agtd.478987 T2 - Anadolu Güncel Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 8 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - doi: 10.38053/agtd.478987 UR - https://doi.org/10.38053/agtd.478987 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Güncel Tıp Dergisi Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal) %A Adnan Özdemir , Yunus Yılmazsoy %T Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal) %D 2019 %J Anadolu Güncel Tıp Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R doi: 10.38053/agtd.478987 %U 10.38053/agtd.478987
ISNAD Özdemir, Adnan , Yılmazsoy, Yunus . "Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal)". Anadolu Güncel Tıp Dergisi 1 / 1 (Ocak 2019): 5-8 . https://doi.org/10.38053/agtd.478987
AMA Özdemir A. , Yılmazsoy Y. Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal). Anatolian Curr Med J. 2019; 1(1): 5-8.
Vancouver Özdemir A. , Yılmazsoy Y. Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal). Anadolu Güncel Tıp Dergisi. 2019; 1(1): 5-8.
IEEE A. Özdemir ve Y. Yılmazsoy , "Evaluation of anatomical variations of sinonasal region by computed tomography at 3 planes (coronal, axial, sagittal)", Anadolu Güncel Tıp Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 5-8, Oca. 2019, doi:10.38053/agtd.478987

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS].


The Directories (indexes) and Platforms we are included in are at the bottom of the page.


DRJI_Logo.png

images?q=tbn%3AANd9GcRWim7w8Nom2D_r9TU9zUwWMOHMJ8iKKIpguhpKWgjUk7boKUd7r7Q9vnfb&usqp=CAU&ec=45668930

asos-index.png

images?q=tbn%3AANd9GcTN0XfC7LTwLrnzxtwDZ4r2blTmXJAUSeC3lcQDSNsXdN2K_p3_

  worldcat.gif

general.png          logo-large-explore.png


1*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

     

images?q=tbn%3AANd9GcQpdiyYauDxE8R_l6TzyujZwADZDe53xx9gDg&usqp=CAU


Journal is indexed in;


Crossref (DOI), Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal İndexing (DRJI), Worldcat (OCLC), General Impact Factor, OpenAIRE, ASOS Index, ROAD, Turkiye Citation Index, Turk Medline


Ulakbim-TR DizinIndex Copernicus, EBSCO, DOAJ is under evaluation.


Journal articles are evaluated as "Double-Blind Peer Review"

.

There is no charge for sending articles, submitting, evaluating and publishing.


Assoc Prof Dr  Muhammed KIZILGÜL was qualified as an Associated Editor in ACMJ on 15/02/2020,

Assoc. Prof. Dr. Ercan YUVANÇ leaved, Assoc. Prof. Dr. Alpaslan TANOĞLU became the Editör in Chief in ACMJ on 13/05/2020.