Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Postmenopausal lipid profile changes

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 4, 22.01.2019
https://doi.org/10.38053/agtd.482412

Öz

Objective: It has been reported that
total cholesterol, triglyceride and low density lipoprotein cholesterol (LDL-C)
increase with menopause, while high-density lipoprotein (HDL-C) gradually decreases.
In this study, we aimed to investigate lipid levels in postmenopausal patients.

Material and Method: Forty-three postmenopausal
women and 43 healthy women were included in the control group and a similar
body-mass index and age group. Blood samples were taken after fasting for 12 hours.
Triglyceride, total cholesterol, and HDL-C plasma concentrations were measured by
cholesterol enzymatic tests, calculated by the LDL-C Friedewald formula.

Results: Triglyceride, total
cholesterol and LDL-C levels were found to be increased during the postmenopausal
period. HDL-C was found to be decreased in postmenopausal period. However,
total cholesterol, LDL-C and HDL-C were not statistically significant.
Triglyceride was statistically significantly higher in postmenopause group compared
to control. When multiple regressions were made, triglyceride elevation in age,
bmi, ggt den were independently detected in postmenopausal women.Conclusion: Menopause and
triglyceride level sincreased significantly. Total cholesterol and LDL-C levels
did not significantly decrease in HDL-C levels.

Kaynakça

 • 1. Menopoz ve Kültür, Öteki YayıneviTolgaErsoy 1998.
 • 2. MarshMS, WhiteheadMI.British MedicalBull; Vol48, Issue 2, 1 Jan 1992, Pages 426–57.
 • 3. Ahsen Şirin, Menopoz ve Getirdiği Sorunlar,Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergi 11: 2, 1995.
 • 4. Hotun 1998.
 • 5. Wang N, Qin MZ, Cui J.Lipid profile comparisonbetweenpre- and post-menopausalwomen, ZhonghuaXinXueGuanBingZaZhi 2016 Sep 24;44:799-804. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2016.09.013.
 • 6. Taleb-Belkadi O, Chaib H, Zemour L, Fatah A, Chafi B, MekkiK,Lipidprofile, inflammation, andoxidativestatus in peri-andpostmenopausalwomen, GynecolEndocrinol 2016 Dec;32:982-5. Epub 2016 Aug 25.
 • 7. Zhang J1, Wang H2, Yang S1, Wang X1,Comparison of lipidprofilesandinflammation in pre- and post-menopausalwomenwithcerebralinfarctionandthe role of atorvastatin in suchpopulations, LipidsHealthDis. 2018 Feb 2;17(1):20. doi: 10.1186/s12944-018-0669-9.
 • 8. Teixeira N, Mourits MJ, Oosterwijk JC, et al. Cholesterolprofile in womenwith prematüre menopauseafter riskreducingsalpingo-oophorectomy. FamCancer 2018 Jun 7. doi: 10.1007/s10689-018-0091-5. [Epubahead of print]
 • 9. Shah MG, Maibach HI. Estrogenandskin, an overview, Am J ClinDermatol 2001; 2:143-50.
 • 10. Palacios S, Henderson VW, Siseles N, Tan D, Villaseca P. Age of menopauseandimpact of climactericsymptomsbygeographicalregion, Climacteric 2010; 13:419–28.
 • 11. Çiçek M, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi Ankara, 2004; 1163-80.
 • 12. Cooney MT, Dudina A, Whincup P, et al. Reevaluatingtheroseapproach: comparativebenefits of thepopulationandhighriskpreventivestrategies. Eur J CardiovascPrevRehabil 2009;16: 541–9.

Postmenopozal lipit profil değişiklilleri

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 4, 22.01.2019
https://doi.org/10.38053/agtd.482412

Öz

Amaç: Menopozla birlikte total
kolesterol, trigliserit ve düşük yoğunluklu lipoprotein
kolesterol (LDL-K) artarken, yüksek yoğunluklu
lipoprotein (HDL-K)’in yavaş yavaş düştüğü bildirilmiştir. Biz bu
çalışmada postmenopozal hastalarda lipit düzeylerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza43 postmenopozal kadın ve kontrol
grubu olarak benzer vücut-kitle indeksi (VKİ)ve yaş grubundan 43 sağlıklı kadın
dahil edildi. Kan örnekleri 12 saat açlıktan sonra alındı.  Trigliserit, total
kolesterol, HDL-K plazma konsantrasyonları kolesterol enzimatik testlerle
ölçüldü, LDL-K Friedewald'ın formülü ile hesaplandı.

Bulgular: Trigliserit, total kolesterol ve LDL-K
düzeyleri postmenopozal dönemde artmış olarak bulundu. HDL-K postmenopozal
dönemde azalmış olarak bulundu. Ancaktotal kolesterol, LDL-K, HDL-K istatistiksel
olarak anlamlı değildi. Trigliserit postmenopoz grubunda kontrol ile
karşılaştırılınca istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulundu. Multipl
regresyon yapıldığında postmenopozal dönemde trigliserit yüksekliği yaş, VKİ,
ggt den bağımsız saptandı.Sonuç: Menopoz ile trigliserit düzeyindeartış anlamlı
şekilde ilişkiliydi. Total Kolesterol, LDL-K değerlerinde anlamlı
yükselmeler HDL-K düzeyinde anlamlı düşmeler görülmedi.

Kaynakça

 • 1. Menopoz ve Kültür, Öteki YayıneviTolgaErsoy 1998.
 • 2. MarshMS, WhiteheadMI.British MedicalBull; Vol48, Issue 2, 1 Jan 1992, Pages 426–57.
 • 3. Ahsen Şirin, Menopoz ve Getirdiği Sorunlar,Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergi 11: 2, 1995.
 • 4. Hotun 1998.
 • 5. Wang N, Qin MZ, Cui J.Lipid profile comparisonbetweenpre- and post-menopausalwomen, ZhonghuaXinXueGuanBingZaZhi 2016 Sep 24;44:799-804. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2016.09.013.
 • 6. Taleb-Belkadi O, Chaib H, Zemour L, Fatah A, Chafi B, MekkiK,Lipidprofile, inflammation, andoxidativestatus in peri-andpostmenopausalwomen, GynecolEndocrinol 2016 Dec;32:982-5. Epub 2016 Aug 25.
 • 7. Zhang J1, Wang H2, Yang S1, Wang X1,Comparison of lipidprofilesandinflammation in pre- and post-menopausalwomenwithcerebralinfarctionandthe role of atorvastatin in suchpopulations, LipidsHealthDis. 2018 Feb 2;17(1):20. doi: 10.1186/s12944-018-0669-9.
 • 8. Teixeira N, Mourits MJ, Oosterwijk JC, et al. Cholesterolprofile in womenwith prematüre menopauseafter riskreducingsalpingo-oophorectomy. FamCancer 2018 Jun 7. doi: 10.1007/s10689-018-0091-5. [Epubahead of print]
 • 9. Shah MG, Maibach HI. Estrogenandskin, an overview, Am J ClinDermatol 2001; 2:143-50.
 • 10. Palacios S, Henderson VW, Siseles N, Tan D, Villaseca P. Age of menopauseandimpact of climactericsymptomsbygeographicalregion, Climacteric 2010; 13:419–28.
 • 11. Çiçek M, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi Ankara, 2004; 1163-80.
 • 12. Cooney MT, Dudina A, Whincup P, et al. Reevaluatingtheroseapproach: comparativebenefits of thepopulationandhighriskpreventivestrategies. Eur J CardiovascPrevRehabil 2009;16: 541–9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine KARTAL BAYKAN Bu kişi benim


Nazlıgül Karaüzüm Yalçın
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8170-1631
Türkiye


Ahmet Veli Şanibaş
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye


Ahmet Ertaş Bu kişi benim
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye


Ayşe ÇARLIOĞLU Bu kişi benim
Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { anatoliancurrmedj482412, journal = {Anadolu Güncel Tıp Dergisi}, address = {}, publisher = {MediHealth Academy Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {1 - 4}, doi = {10.38053/agtd.482412}, title = {Postmenopozal lipit profil değişiklilleri}, key = {cite}, author = {Kartal Baykan, Emine and Karaüzüm Yalçın, Nazlıgül and Şanibaş, Ahmet Veli and Ertaş, Ahmet and Çarlıoğlu, Ayşe} }
APA Kartal Baykan, E. , Karaüzüm Yalçın, N. , Şanibaş, A. V. , Ertaş, A. & Çarlıoğlu, A. (2019). Postmenopozal lipit profil değişiklilleri . Anadolu Güncel Tıp Dergisi , 1 (1) , 1-4 . DOI: 10.38053/agtd.482412
MLA Kartal Baykan, E. , Karaüzüm Yalçın, N. , Şanibaş, A. V. , Ertaş, A. , Çarlıoğlu, A. "Postmenopozal lipit profil değişiklilleri" . Anadolu Güncel Tıp Dergisi 1 (2019 ): 1-4 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anatoliancurrmedj/issue/42468/482412>
Chicago Kartal Baykan, E. , Karaüzüm Yalçın, N. , Şanibaş, A. V. , Ertaş, A. , Çarlıoğlu, A. "Postmenopozal lipit profil değişiklilleri". Anadolu Güncel Tıp Dergisi 1 (2019 ): 1-4
RIS TY - JOUR T1 - Postmenopozal lipit profil değişiklilleri AU - EmineKartal Baykan, NazlıgülKaraüzüm Yalçın, Ahmet VeliŞanibaş, AhmetErtaş, AyşeÇarlıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38053/agtd.482412 DO - 10.38053/agtd.482412 T2 - Anadolu Güncel Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 4 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - doi: 10.38053/agtd.482412 UR - https://doi.org/10.38053/agtd.482412 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Güncel Tıp Dergisi Postmenopozal lipit profil değişiklilleri %A Emine Kartal Baykan , Nazlıgül Karaüzüm Yalçın , Ahmet Veli Şanibaş , Ahmet Ertaş , Ayşe Çarlıoğlu %T Postmenopozal lipit profil değişiklilleri %D 2019 %J Anadolu Güncel Tıp Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R doi: 10.38053/agtd.482412 %U 10.38053/agtd.482412
ISNAD Kartal Baykan, Emine , Karaüzüm Yalçın, Nazlıgül , Şanibaş, Ahmet Veli , Ertaş, Ahmet , Çarlıoğlu, Ayşe . "Postmenopozal lipit profil değişiklilleri". Anadolu Güncel Tıp Dergisi 1 / 1 (Ocak 2019): 1-4 . https://doi.org/10.38053/agtd.482412
AMA Kartal Baykan E. , Karaüzüm Yalçın N. , Şanibaş A. V. , Ertaş A. , Çarlıoğlu A. Postmenopozal lipit profil değişiklilleri. Anatolian Curr Med J. 2019; 1(1): 1-4.
Vancouver Kartal Baykan E. , Karaüzüm Yalçın N. , Şanibaş A. V. , Ertaş A. , Çarlıoğlu A. Postmenopozal lipit profil değişiklilleri. Anadolu Güncel Tıp Dergisi. 2019; 1(1): 1-4.
IEEE E. Kartal Baykan , N. Karaüzüm Yalçın , A. V. Şanibaş , A. Ertaş ve A. Çarlıoğlu , "Postmenopozal lipit profil değişiklilleri", Anadolu Güncel Tıp Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 1-4, Oca. 2019, doi:10.38053/agtd.482412

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS].


The Directories (indexes) and Platforms we are included in are at the bottom of the page.


DRJI_Logo.png

images?q=tbn%3AANd9GcRWim7w8Nom2D_r9TU9zUwWMOHMJ8iKKIpguhpKWgjUk7boKUd7r7Q9vnfb&usqp=CAU&ec=45668930

asos-index.png

images?q=tbn%3AANd9GcTN0XfC7LTwLrnzxtwDZ4r2blTmXJAUSeC3lcQDSNsXdN2K_p3_

  worldcat.gif

general.png          logo-large-explore.png


1*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

     

images?q=tbn%3AANd9GcQpdiyYauDxE8R_l6TzyujZwADZDe53xx9gDg&usqp=CAU


Journal is indexed in;


Crossref (DOI), Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal İndexing (DRJI), Worldcat (OCLC), General Impact Factor, OpenAIRE, ASOS Index, ROAD, Turkiye Citation Index, Turk Medline


Ulakbim-TR DizinIndex Copernicus, EBSCO, DOAJ is under evaluation.


Journal articles are evaluated as "Double-Blind Peer Review"

.

There is no charge for sending articles, submitting, evaluating and publishing.


Assoc Prof Dr  Muhammed KIZILGÜL was qualified as an Associated Editor in ACMJ on 15/02/2020,

Assoc. Prof. Dr. Ercan YUVANÇ leaved, Assoc. Prof. Dr. Alpaslan TANOĞLU became the Editör in Chief in ACMJ on 13/05/2020.