Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Health problems and nursing care experienced by seasonal agricultural workers

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 28, 23.12.2020

Öz

In our study, the subject matter is that families who are dependent on soil and agriculture have to earn their livelihoods by working in this way, they go to other lands to work from their normal living areas or regions, which we call the period of agriculture, working periodically or seasonally to earn money to meet all expenses and their livelihoods until the next year. working families who have to work for this will be discussed in the light of the information available in the literature. Literature review will be done as a method and the information available in the literature will be presented.

Kaynakça

 • Akalın, M. (2018). Mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşullarının değerlendirilmesi: Yenice, tarsus, silifke örrnekleri. Sosyal Güvence, 13, 1-30.
 • Avşar, S., & Murşit, I. (2018). Türkiye’de mevsimsel işgücü hareketliliği ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar: Manisa/Alaşehir örneğinin incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), 176-192.
 • Benek, S., & Ökten Ş. (2011). Mevsimlik tarım geçicilerinin yaşam koşullarına ilişkin bir araştırma: Hilvan ilçesi (Şanlıurfa) örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 653 -676.
 • Castanares, T. (2001). Migrant health issues: Outreach services. Erişim Tarihi: 08.09.2020. http://www.nefh.org.
 • Donham, K. J., & Thelin, A. (2006). Agricultural medicine occupational and environmental health for the health professionals. Blackwell publishing.
 • Esin, N. M. (2008). Türkiye’de iş sağlığı hemşireliği ve gelişmeleri. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10(1), 4-9.
 • Fereli, S., Aktaç, Ş., & Güneş, F.E. (2016). Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, beslenme durumları ve görülen sorunlar. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 36-47.
 • Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (2012). “Tarımda mevsimlik işçi göçü, Türkiye durum özeti”, İstanbul.
 • Gökdemir, N., & Yıldız, A. N. (2008). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde hemşirelik hizmetlerinin önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 37, 13-16.
 • Görücü, İ., & Akbıyık, N. (2010). Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği: Sorunları ve çözüm önerileri, hikmet yurdu düşünce – yorum. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3 (5), 189-219.
 • Hurst, P., Termine, P. & Karl, M. (2005). Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development. International Labour Organization, Food and Agriculture Organization, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations.
 • İnci, R., & Günay, U. (2019). Knowledge, opinions and practices of pediatrıc nurses about therapeutic play. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 547-551.
 • Kahraman, K., & Yılmaz, A.S. (2011). Mevsimlik tarım işçileri ve enformel ilişkiler ağı: Giresun’da çalışan mevsimlik tarım işçileri üzerine bir araştırma. ZfWT, 3(1), 211-226.
 • Kaya, M., & Özgülnar, N. (2015). Mevsimlik (gezici/geçici) tarım ışçilerinin iki yerleşim birimindeki yaşam koşulları ve sağlık durumlarına niteliksel bakış. Turkish Journal of Public Health; 13(2), 115-126.
 • Özgür, E. M. (1998). Türkiye nüfus coğrafyası, GMC Basın-Yayın Ltd. Şti., Ankara.
 • Mueller, K. Y, Curtin, T., Hawkins, D.,Williams, D. M., & Lefkowitz, B. (1998). Building a research agenda: Responding to the needs of community and migrant health centers. Journal of Rural Health. 14(4), 289-294.
 • Özbekmezci, Ş., & Sahil, S. (2004). Mevsimlik tarım i̇şçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), 261-274.
 • Şimşek, Z., & Koruk, İ. (2008). Şanlıurfa il merkezinde gezici mevsimlik tarım işçisi kadınların ve çocuklarının gezici sağlık hizmeti yoluyla sağlık hakkının korunması projesi raporu. Sabancı Vakfı.
 • Şimşek, Z. (2012). Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırması nüfus / tarım işgücü göçü / yaşam koşulları / üreme sağlığı birleşmiş milletler nüfus fonu, Kasım 2012, Ankara.
 • Şimşek, Z., Kara, B., Yaşar, G., & Yıldırımkaya, G. (2015). Mevsimlik tarım işçisi gençlerin adölesan dönemde büyüme-gelişmeye yönelik endişeleri ve sağlık hizmeti kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(3), 189-197.
 • Şimşek, Z., & Kırmızıtoprak, E. (2013). Mevsimlik tarım isçisi gençlerin sağlıklı yasam bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi. Turkish Journal of Public Health, 11(1), 1-10.
 • Tiryaki, O., Canhilal, R. & Horuz, S. (2010). Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(2), 154-169.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2005). Nüfus ve konut araştırması 2005. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2011). Nüfus ve konut araştırması 2011. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Yiğit, B., Çiçek, Ö., & Öztürk, M. (2017). Gezici mevsimlik tarım işçileri ile yerel mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştırmalı analizi: Isparta ili örneği. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-25.
 • Egemen, E. A. (2015). Mevsimlik tarım işçileri ve barınma sorunları (Yüksek lisans tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Atalay, B. I., Önsüz, M. F., Işıklı, B., Emiral, G. Ö., Ayhan, E., & Metintaş, S. (2017). Mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin sağlık kuruluşlarına başvuru tercihleri. Osmangazi Tıp Dergisi, 39(3), 18-26.

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 28, 23.12.2020

Öz

Çalışmamızda, konu esası toprağa, tarıma bağımlı yaşayan ailelerin geçimlerini bu şekilde çalışarak karşılamak zorunda kaldıklarını, normal yaşadıkları yerlerden veya bölgelerden, çalışmak adına başka topraklara gidip tarım yapma süresi dediğimiz, dönemlik veya mevsimlik olarak çalışarak gelecek yıla kadar olan geçimlerini ve tüm masrafları karşılayacak paranın kazanılması için çalışmak zorunda olan işçi aileler literatürde var olan bilgiler ışığında ele alınacaktır. Yöntem olarak literatür taraması yapılıp alan yazınında var olan bilgiler sunulacaktır.

Kaynakça

 • Akalın, M. (2018). Mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşullarının değerlendirilmesi: Yenice, tarsus, silifke örrnekleri. Sosyal Güvence, 13, 1-30.
 • Avşar, S., & Murşit, I. (2018). Türkiye’de mevsimsel işgücü hareketliliği ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar: Manisa/Alaşehir örneğinin incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), 176-192.
 • Benek, S., & Ökten Ş. (2011). Mevsimlik tarım geçicilerinin yaşam koşullarına ilişkin bir araştırma: Hilvan ilçesi (Şanlıurfa) örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 653 -676.
 • Castanares, T. (2001). Migrant health issues: Outreach services. Erişim Tarihi: 08.09.2020. http://www.nefh.org.
 • Donham, K. J., & Thelin, A. (2006). Agricultural medicine occupational and environmental health for the health professionals. Blackwell publishing.
 • Esin, N. M. (2008). Türkiye’de iş sağlığı hemşireliği ve gelişmeleri. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10(1), 4-9.
 • Fereli, S., Aktaç, Ş., & Güneş, F.E. (2016). Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, beslenme durumları ve görülen sorunlar. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 36-47.
 • Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (2012). “Tarımda mevsimlik işçi göçü, Türkiye durum özeti”, İstanbul.
 • Gökdemir, N., & Yıldız, A. N. (2008). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde hemşirelik hizmetlerinin önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 37, 13-16.
 • Görücü, İ., & Akbıyık, N. (2010). Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği: Sorunları ve çözüm önerileri, hikmet yurdu düşünce – yorum. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3 (5), 189-219.
 • Hurst, P., Termine, P. & Karl, M. (2005). Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development. International Labour Organization, Food and Agriculture Organization, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations.
 • İnci, R., & Günay, U. (2019). Knowledge, opinions and practices of pediatrıc nurses about therapeutic play. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 547-551.
 • Kahraman, K., & Yılmaz, A.S. (2011). Mevsimlik tarım işçileri ve enformel ilişkiler ağı: Giresun’da çalışan mevsimlik tarım işçileri üzerine bir araştırma. ZfWT, 3(1), 211-226.
 • Kaya, M., & Özgülnar, N. (2015). Mevsimlik (gezici/geçici) tarım ışçilerinin iki yerleşim birimindeki yaşam koşulları ve sağlık durumlarına niteliksel bakış. Turkish Journal of Public Health; 13(2), 115-126.
 • Özgür, E. M. (1998). Türkiye nüfus coğrafyası, GMC Basın-Yayın Ltd. Şti., Ankara.
 • Mueller, K. Y, Curtin, T., Hawkins, D.,Williams, D. M., & Lefkowitz, B. (1998). Building a research agenda: Responding to the needs of community and migrant health centers. Journal of Rural Health. 14(4), 289-294.
 • Özbekmezci, Ş., & Sahil, S. (2004). Mevsimlik tarım i̇şçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), 261-274.
 • Şimşek, Z., & Koruk, İ. (2008). Şanlıurfa il merkezinde gezici mevsimlik tarım işçisi kadınların ve çocuklarının gezici sağlık hizmeti yoluyla sağlık hakkının korunması projesi raporu. Sabancı Vakfı.
 • Şimşek, Z. (2012). Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırması nüfus / tarım işgücü göçü / yaşam koşulları / üreme sağlığı birleşmiş milletler nüfus fonu, Kasım 2012, Ankara.
 • Şimşek, Z., Kara, B., Yaşar, G., & Yıldırımkaya, G. (2015). Mevsimlik tarım işçisi gençlerin adölesan dönemde büyüme-gelişmeye yönelik endişeleri ve sağlık hizmeti kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(3), 189-197.
 • Şimşek, Z., & Kırmızıtoprak, E. (2013). Mevsimlik tarım isçisi gençlerin sağlıklı yasam bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi. Turkish Journal of Public Health, 11(1), 1-10.
 • Tiryaki, O., Canhilal, R. & Horuz, S. (2010). Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(2), 154-169.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2005). Nüfus ve konut araştırması 2005. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2011). Nüfus ve konut araştırması 2011. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Yiğit, B., Çiçek, Ö., & Öztürk, M. (2017). Gezici mevsimlik tarım işçileri ile yerel mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştırmalı analizi: Isparta ili örneği. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-25.
 • Egemen, E. A. (2015). Mevsimlik tarım işçileri ve barınma sorunları (Yüksek lisans tezi) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Atalay, B. I., Önsüz, M. F., Işıklı, B., Emiral, G. Ö., Ayhan, E., & Metintaş, S. (2017). Mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin sağlık kuruluşlarına başvuru tercihleri. Osmangazi Tıp Dergisi, 39(3), 18-26.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halk Sağlığı Hemşireliği
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Sinan Aslan

Ramazan İnci 0000-0002-6855-4574

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aslan, S., & İnci, R. (2020). Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı. Anatolian Journal of Health Research, 1(1), 25-28.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

30818