Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Letter to Editor: Family medicine specialist/ assistant, not family physician specialist/ assistant

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 40 - 40, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50964

Öz

Kaynakça

  • Metsemakers, J. F. M. (2012). Family medicine training in Turkey: some thoughts. Türk Aile Hek Dergisi, 16(1), 23-34.
  • Rakel, R. E. (Ed.). (2019). Aile Hekimliği. (Saatçi, E., Çev). Güneş Tıp Kitapevleri, 9. Baskı, 3-16.
  • Yaman, H., & Ungan, M. (2003). The discipline of turkish family medicine. Eur J Gen Pract., 9(3), 119.

Editöre Mektup: Aile hekimLİĞİ uzmanı/ asistanı, aile hekimİ uzmanı/ asistanı değil

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 40 - 40, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50964

Öz

Değerli Editör,

Bu eleştirel yazı aile hekimliği uzmanlığının kanayan bir yarası olan isim karmaşasına dikkat çekmek için kaleme alınmıştır. Kısa ve net bir tasarıma sahiptir. Az bilgi, çok tekrarla vurgulanmıştır. Türkçe literatürde, aile hekimliği disiplinini anlatan birçok değerli yazıya ulaşılabilmesine rağmen, direkt olarak aile hekimliği uzmanı tanımını yapan bir kaynağa kolaylıkla ulaşılamamaktadır. Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki sağlık/eğitim politikalarının farklılığı terminolojide kafa karışıklığı doğurmakta, birçok sağlık profesyoneli aile hekimliği uzmanlarını/ asistanlarını ‘aile hekimi uzmanı/ asistanı’ olarak adlandırmaktadır. Fakat biz akademisyenlere düşen, doğru bilgiyi doğru kaynakla vurgulaya vurgulaya öğretmektir. Yüz yüze ilişkilerimizde veya sosyal medya kanalı ile bu çaba uzun süredir devam etmektedir ancak akademik bir yayınla bunun net bir şekilde hatırlatılması artık elzem olmuştur.

Kaynakça

  • Metsemakers, J. F. M. (2012). Family medicine training in Turkey: some thoughts. Türk Aile Hek Dergisi, 16(1), 23-34.
  • Rakel, R. E. (Ed.). (2019). Aile Hekimliği. (Saatçi, E., Çev). Güneş Tıp Kitapevleri, 9. Baskı, 3-16.
  • Yaman, H., & Ungan, M. (2003). The discipline of turkish family medicine. Eur J Gen Pract., 9(3), 119.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gelişim Psikolojisi (Diğer)
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Onur Öztürk

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, O. (2021). Editöre Mektup: Aile hekimLİĞİ uzmanı/ asistanı, aile hekimİ uzmanı/ asistanı değil. Anatolian Journal of Health Research, 2(1), 40-40. https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50964

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

30818