Yıl 2009, Cilt 25 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2009-06-01

ANAYASA ŞİKAYETİ: Bir Karma Çözüm mü?

Peter PACZOLAY [1]


Bireylerin Anayasa Mahkemelerine başvuru hakkı başlıca iki şekilde düzenlenebilir. Bunlardan ilki, bir kanun hükmüne karşı herhangi bir bireyin başvurusuna imkan veren actio popularis ya da yurttaş şikayetidir. Macaristan’da actio popularis için oldukça geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Çünkü Macaristan’da, yurttaşlar belirli bir yasal düzenlemeyle herhangi bir kişisel menfaat ilişkisi içinde olmasalar dahi bu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkına sahiptirler. Dolayısıyla bu davalarda, bireylerin yaptığı başvurular bir tür soyut norm denetimi ile sonuçlanmaktadır.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Peter PACZOLAY
Kurum: Macaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı ‐ Venedik Komisyonu Üyesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

APA Paczolay, P . (2009). ANAYASA ŞİKAYETİ: Bir Karma Çözüm mü? . Anayasa Yargısı , 25 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52009/678227