Yıl 2009, Cilt 25 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 110 2009-06-01

İspanya’da 1978 Anayasası, Anayasa Mahkemesi’ni Yargı Erki’ne ayrılan VI. Kısım dışında düzenlemiştir. 159. maddeyle 165. madde arasındaki IX. Kısım Anayasa Mahkemesi’ne ayrılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin görev alanının belirlendiği 161. maddenin 1. fıkrasında diğer işlevlerin yanı sıra amparo1 başvurusuna yer verilmektedir. Amparo başvurusu, Anayasa’nın 53. maddesinin 2. fıkrasında işaret edilen temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlali halinde bireylere kanunla düzenlenecek durumlarda ve şekillerde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı veren bir yargı yoludur.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Maria Emilia Casas BAAMONDE
Kurum: İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

APA Baamonde, M . (2009). Amparo Başvurusu . Anayasa Yargısı , 25 (1) , 101-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52009/678231