PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 21, Sayı 1, 26 - 38, 24.12.2014
https://doi.org/10.15832/tbd.36947

Öz

In this study, the CORINE land use map for protection zones was produced for Eğirdir Lake around. For this purpose, SPOT-4 satellite data was classified by supervised classification method, the classification map was checked in three plots, and CORINE land use map was produced. The map was divided into zones by considering the distance (3001000-2000-5000 meter) from the coastal line of the lake and then the individual zones were examined. In addition this map was compared the map of CORINE 2006. As a result, it was determined that the most common land use type was sclerophyllous vegetation, and the rarest land use type was mineral extraction sites. In addition, the urban areas were located on the critical region of the lake’s watershed. As the CORINE map of the study area was compared to that of CORINE 2006 map, there is a need for CORINE 2006 map of Turkey to be updated

Kaynakça

 • AB (2011). Çevre ve Orman Bakanlığı 2004. http://www. mevzuat.adalet.gov.tr/ html/21744.html. (Erişim tarihi: 20.05.2011)
 • Aydınoğlu A C & Yomralıoğlu T (2008). Arazi Örtüsünü Temsil Eden Coğrafi Veritabanı Tasarımı, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, Kayseri
 • Başayiğit L (2004). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre arazi kullanım haritasının hazırlanması. Tarım Bilimleri Dergisi 10(4): 66-374
 • CORINE (2000). CORINE land cover technical project guide. European Environmental Agency s: 4-5
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2011). Corine projesi. Tufuab 2011 6.Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat, Antalya, poster bildirisi
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2009). CORINE (Coordination of Information on the Environment) projesi TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 02-06 Kasım, poster bildirisi, İzmir
 • ERDAS (1999). Erdas imagine field guide 4th Ed., 2801. Buford Highway, N.E.Atlanta, Georgia,USA, s: 244
 • Gençer M & Başayiğit L (2010). Isparta ili mera tahdit çalışmaları bitirilmiş parsellerin CBS ortamında değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 1-8
 • Güre M, Özel M E& Özcan H (2009). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre Çanakkale ili. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13(3): 37-48
 • RG (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687.
 • Vural H, Dinç U & Öztürk N (1997). Sayısal uydu verileri yardımıyla arazi kullanım haritaları hazırlanmasının Doğu Akdeniz örneğinde araştırılması. III. Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri, 16-18 Mayıs Uludağ-Bursa, s. 1-6

Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması

Yıl 2015, Cilt 21, Sayı 1, 26 - 38, 24.12.2014
https://doi.org/10.15832/tbd.36947

Öz

Bu çalışmada, Eğirdir Gölü çevresi koruma zonları için CORINE arazi kullanım haritasının hazırlanması yer almaktadır. Çalışmada SPOT-4 uydu verisi kullanılmış, kontrollü sınıflama yöntemine göre sınıflandırma yapılmış, sınıflandırılmış veriler üç farklı test alanında kontrol edilmiş ve CORINE arazi kullanım haritası oluşturulmuştur. Üretilen harita, göl kıyısından itibaren 300-1000-2000-5000 m’lik zonlara bölünmüş ve her bir zon münferit olarak irdelenmiştir. Ayrıca üretilen harita, CORINE 2006 haritası ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda alanda en yaygın bulunan arazi kullanım türünün sklerofil bitki örtüsü olduğu, en az bulunan arazi kullanım türünün ise maden çıkarım sahalarından oluştuğu belirlenmiştir. Yerleşim alanlarının göl için kritik bölgelerde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Türkiye’nin tamamı için hazırlanan CORINE 2006 haritasını güncellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • AB (2011). Çevre ve Orman Bakanlığı 2004. http://www. mevzuat.adalet.gov.tr/ html/21744.html. (Erişim tarihi: 20.05.2011)
 • Aydınoğlu A C & Yomralıoğlu T (2008). Arazi Örtüsünü Temsil Eden Coğrafi Veritabanı Tasarımı, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, Kayseri
 • Başayiğit L (2004). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre arazi kullanım haritasının hazırlanması. Tarım Bilimleri Dergisi 10(4): 66-374
 • CORINE (2000). CORINE land cover technical project guide. European Environmental Agency s: 4-5
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2011). Corine projesi. Tufuab 2011 6.Teknik Sempozyumu, 23-26 Şubat, Antalya, poster bildirisi
 • Çivi A, Akgündüz E, Kalaycı K, İnan Ç, Sarıca E & Toru E (2009). CORINE (Coordination of Information on the Environment) projesi TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 02-06 Kasım, poster bildirisi, İzmir
 • ERDAS (1999). Erdas imagine field guide 4th Ed., 2801. Buford Highway, N.E.Atlanta, Georgia,USA, s: 244
 • Gençer M & Başayiğit L (2010). Isparta ili mera tahdit çalışmaları bitirilmiş parsellerin CBS ortamında değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 1-8
 • Güre M, Özel M E& Özcan H (2009). CORINE Arazi kullanımı sınıflandırma sistemine göre Çanakkale ili. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13(3): 37-48
 • RG (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687.
 • Vural H, Dinç U & Öztürk N (1997). Sayısal uydu verileri yardımıyla arazi kullanım haritaları hazırlanmasının Doğu Akdeniz örneğinde araştırılması. III. Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri, 16-18 Mayıs Uludağ-Bursa, s. 1-6

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet GENÇER Bu kişi benim


Levent BAŞAYİĞİT>


Mesut AKGÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2014
Gönderilme Tarihi 2 Eylül 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { ankutbd24984, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {21}, number = {1}, pages = {26 - 38}, doi = {10.15832/tbd.36947}, title = {Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması}, key = {cite}, author = {Gençer, Mehmet and Başayiğit, Levent and Akgül, Mesut} }
APA Gençer, M. , Başayiğit, L. & Akgül, M. (2014). Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması . Journal of Agricultural Sciences , 21 (1) , 26-38 . DOI: 10.15832/tbd.36947
MLA Gençer, M. , Başayiğit, L. , Akgül, M. "Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması" . Journal of Agricultural Sciences 21 (2014 ): 26-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/1937/24984>
Chicago Gençer, M. , Başayiğit, L. , Akgül, M. "Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması". Journal of Agricultural Sciences 21 (2014 ): 26-38
RIS TY - JOUR T1 - Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması AU - MehmetGençer, LeventBaşayiğit, MesutAkgül Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.15832/tbd.36947 DO - 10.15832/tbd.36947 T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 38 VL - 21 IS - 1 SN - -2148-9297 M3 - doi: 10.15832/tbd.36947 UR - https://doi.org/10.15832/tbd.36947 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması %A Mehmet Gençer , Levent Başayiğit , Mesut Akgül %T Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması %D 2014 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 21 %N 1 %R doi: 10.15832/tbd.36947 %U 10.15832/tbd.36947
ISNAD Gençer, Mehmet , Başayiğit, Levent , Akgül, Mesut . "Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması". Journal of Agricultural Sciences 21 / 1 (Aralık 2014): 26-38 . https://doi.org/10.15832/tbd.36947
AMA Gençer M. , Başayiğit L. , Akgül M. Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması. J Agr Sci-Tarim Bili. 2014; 21(1): 26-38.
Vancouver Gençer M. , Başayiğit L. , Akgül M. Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması. Journal of Agricultural Sciences. 2014; 21(1): 26-38.
IEEE M. Gençer , L. Başayiğit ve M. Akgül , "Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım Sınıflaması", Journal of Agricultural Sciences, c. 21, sayı. 1, ss. 26-38, Ara. 2014, doi:10.15832/tbd.36947