Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

One Of The Main Problems Of Our Century: Melting Of Glaciers

Yıl 2013, Sayı 25, 9 - 27, 15.06.2013
https://doi.org/10.1501/antro_0000000027

Öz

Human being has experienced many natural disasters from the moment of first appearance. He/she has managed to survive from these disasters every time through intelligence, logic, and knowledge. It can be said that global warming is the major disaster encountered at present. The main difference of global warming from other natural disasters is that global warming is totally anthropogenic. The emission of greenhouse gases into the atmosphere due to human activities such as rapid population growth, industrialization, excessive consumption of fossil fuels gradually increases the effect of global warming. In addition, global warming triggers the occurrence of many disasters involving glacial melting, sea level rise, drought, desertification, flooding, landslide, erosion, and hurricane. The increasingly rapid melting of snow and glaciers on high mountains and poles is one of the disasters that will cause an incredible chaos on earth. Numerous studies performed on glaciers prove rapid glacial melting. The amount of ice melting with respect to global warming is calculated in different quantities considering various scenarios and so the degree of disasters as a result of glacial melting is revealed at different levels. According to the most optimistic predictions of scientists, sea water level will increase at least one meter at the end of 21st century. The consensus of all scientists on this matter is that even one meter sea level increment will lead to catastrophic events. If the emission of greenhouse gases into the atmosphere that initiates global warming continues to grow and necessary measures are not taken urgently, differential sea level rise will occur due to the amount of glacial melting and the scale of disaster will accordingly amplify. The sea level increments indicate that major tragedies such as starvation, thirst, and epidemic diseases will be experienced on earth. The glaciers on poles and high mountains play an important role on the conservation and balancing of global climate system, sea level and temperature, ocean flows, fresh water sources, and all living spaces. The aim of this study is to prevention of global warming and consequently rapid glacial melting is actually one of the main problems of this century. We can state that discovering immediate solutions by all societies in common is the guarantee of our future

Kaynakça

 • Acot, Pascal, 2003, Histoire du Climat. Du big bang aux catastrophes climatiques, Perrin, Paris.
 • Akçar, Naki; Yavuz, Vural; Ivy-Ochs, Susan; Kubik, Peter; Schlüchter, Christian, 2007, Doğu Karadeniz Dağlarında Kuvarterner buzul kronolojisi ve paleoiklimsel değerlendirmeleri, 16-18 Mayıs 2007 Türkiye Kuvarterner Sempozyumu VI, (TURQUA).
 • Akın, Galip, 2007, Küresel Isınma, Nedenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42 (2): 29-43
 • Akın, Galip, 2009, Ekoloji-Çevrebilim ve Çevre Sorunları, Tiydem Yayıncılık, Ankara.
 • Appenzerler, Tim; Dimick, R. Dennis, 2004, Dünya Alarm Veriyor, National Geographic, Eylül 2004.
 • Atalay, İbrahim, 2005, Kuvarterner’deki iklim değişmelerinin Türkiye doğal ortamı üzerindeki etkileri, Türkiye Kuvarterner Sempozyumu TURQUA V 2-5 Haziran 2005, sayfa 121-128
 • Atalık, Ahmet, 2006, Küresel Isınmanın Su Kaynakları ve TarımÜzerine Etkileri, Bilim ve Ütopya, 139: 18-21.
 • Bellwood, Peter, 2008, The Origins of Agricultural Societies, First Famers, Blackwell Publishing Ltd. Malden, USA.
 • Çiner, Atilla, 2003, Türkiye’nin güncel buzulları ve Geç Kuvarterner buzulları, Türkiye Jeoloji Bülteni 46 (1): 56-78.
 • Dedegil, Yavuz, 2007, Dünya ısınıyor mu? Buzullar eriyor mu? Denizler yükseliyor mu? Gerçekse neden ve ne kadar? EMO Enerji 3:30-33.
 • Denhez, Frédéric, 2007, Küresel Isınma Atlası, [Çeviri, Özgür Adadağ], NTV Yayınları, Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş. İstanbul.
 • Dirik, Kadir, 2006. Fiziksel Jeoloji 11. Ders Notları, Bölüm 15
 • Ersoy, Şükrü, 2006, Küremiz Isınıyor, Bilim ve Ütopya, 139: 5-12.
 • Gibbard, Philip and Cohen, Kim M., 2008, Global chronostiatigraphical correlation table for the last 2,7 million years, Episodes Journal of International Geoscience, 31(2): 243-247.
 • Kadıoğlu, Mikdat, 2001, Bildiğimiz Havaların Sonu, Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, Güncel Yayıncılık, İstanbul.
 • Kadıoğlu, Mikdat, 2007, Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, Bildiğin Havaların Sonu, Günçel Yayıncılık:110, Açık Bilim:8, İstanbul.
 • Lowe, S.S. and Walker M.S.C., 1999, Reconstructing Quaternary Environments, Longman Group Ltd. England.
 • National Geographic TV, 2009, Extreme Ice, (Ed: Andrew Gersh, 1 Mayıs 2009).
 • Öztürk, Kemal, 2002, Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1): 47-65.
 • Soysal, Onur (Editör), 2009. Kutuplardaki buzullar erirse, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Kulübü Aylık Online Dergisi, 2:11.
 • Türkeş, Murat, 2007. Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler, 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 11-13 Kasım 2007, İstanbul

Yüzyılımızın Temel Sorunlarından Biri; Buzulların Erimesi

Yıl 2013, Sayı 25, 9 - 27, 15.06.2013
https://doi.org/10.1501/antro_0000000027

Öz

İnsan yeryüzünde görüldüğü andan itibaren birçok doğa felaketiyle karşılaşmıştır. Bu felaketlerden her defasında aklı, mantığı ve bilgisi sayesinde kurtulmayı başarmıştır. Günümüzde ise karşı karşıya kaldığı en büyük diyebileceğimiz felaket Küresel Isınmadır. Küresel Isınmanın diğer doğa felaketlerinden farkı tamamen insan kaynaklı olmasıdır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, aşırı fosil yakıt kullanımı gibi insan aktivitesi sonucu atmosfere aşırı sera gazları salanımı Küresel Isınmanın etkisini giderek artırmaktadır. Küresel Isınma buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık, çölleşme, sel, heyelan, erozyon, kasırga gibi birçok felaketin meydana gelişini tetiklemektedir. Dünyada büyük bir kaosun yaşanmasına neden olacak felaketlerden biri, kutuplardaki ve yüksek dağlardaki kar ve buzulların giderek hızlı bir şekilde erimesidir. Buzullarda yapılan birçok araştırma buzullardaki hızlı erimeyi kanıtlamaktadır. Küresel Isınmaya bağlı olarak buzullardaki erime miktarı çeşitli senaryolara göre farklı miktarlarda hesaplanmakta, buna bağlı olarak buzul erimelerinin meydana getireceği felaketler de farklı düzeylerde gösterilmektedir. Bilim insanlarının en iyimser tahminlerine göre 21. yüzyılın sonunda denizlerde su seviyesi en az bir metre yükselecektir. Bu konuda tüm bilim insanlarının ortak görüşü, denizlerdeki bir metrelik yükselmenin bile çok büyük felaketler oluşturacağı yönündedir. Küresel Isınmaya neden olan sera gazlarının atmosfere salanımı böyle artmaya devam ederse ve gerekli önlemler acilen alınmazsa, buzullarda meydana gelecek erime miktarına göre deniz seviyelerinde farklı yükselme görülecek ve felaketin derecesi de buna göre artacaktır. Bu deniz yükselmeleri, dünyada açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar gibi çok büyük felaketlerin yaşanacağını göstermektedir. Kutuplar ve yüksek dağlardaki buzullar dünya iklim sisteminin, deniz seviyesi ve sıcaklığının, okyanus akıntılarının, tatlı su kaynaklarının ve tüm yaşam alanlarının korunması ve dengelenmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Yüzyılımızın temel sorunlarından biri olan Küresel Isınmanın dolayısıyla hızlı buzul erimelerinin yaratacağı sorunlara dikkat çekmektir. Tüm toplumların vakit kaybetmeden bu sorunlara birlikte çözüm üretmesi geleceğimizin teminatı olacaktır diyebiliriz

Kaynakça

 • Acot, Pascal, 2003, Histoire du Climat. Du big bang aux catastrophes climatiques, Perrin, Paris.
 • Akçar, Naki; Yavuz, Vural; Ivy-Ochs, Susan; Kubik, Peter; Schlüchter, Christian, 2007, Doğu Karadeniz Dağlarında Kuvarterner buzul kronolojisi ve paleoiklimsel değerlendirmeleri, 16-18 Mayıs 2007 Türkiye Kuvarterner Sempozyumu VI, (TURQUA).
 • Akın, Galip, 2007, Küresel Isınma, Nedenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42 (2): 29-43
 • Akın, Galip, 2009, Ekoloji-Çevrebilim ve Çevre Sorunları, Tiydem Yayıncılık, Ankara.
 • Appenzerler, Tim; Dimick, R. Dennis, 2004, Dünya Alarm Veriyor, National Geographic, Eylül 2004.
 • Atalay, İbrahim, 2005, Kuvarterner’deki iklim değişmelerinin Türkiye doğal ortamı üzerindeki etkileri, Türkiye Kuvarterner Sempozyumu TURQUA V 2-5 Haziran 2005, sayfa 121-128
 • Atalık, Ahmet, 2006, Küresel Isınmanın Su Kaynakları ve TarımÜzerine Etkileri, Bilim ve Ütopya, 139: 18-21.
 • Bellwood, Peter, 2008, The Origins of Agricultural Societies, First Famers, Blackwell Publishing Ltd. Malden, USA.
 • Çiner, Atilla, 2003, Türkiye’nin güncel buzulları ve Geç Kuvarterner buzulları, Türkiye Jeoloji Bülteni 46 (1): 56-78.
 • Dedegil, Yavuz, 2007, Dünya ısınıyor mu? Buzullar eriyor mu? Denizler yükseliyor mu? Gerçekse neden ve ne kadar? EMO Enerji 3:30-33.
 • Denhez, Frédéric, 2007, Küresel Isınma Atlası, [Çeviri, Özgür Adadağ], NTV Yayınları, Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş. İstanbul.
 • Dirik, Kadir, 2006. Fiziksel Jeoloji 11. Ders Notları, Bölüm 15
 • Ersoy, Şükrü, 2006, Küremiz Isınıyor, Bilim ve Ütopya, 139: 5-12.
 • Gibbard, Philip and Cohen, Kim M., 2008, Global chronostiatigraphical correlation table for the last 2,7 million years, Episodes Journal of International Geoscience, 31(2): 243-247.
 • Kadıoğlu, Mikdat, 2001, Bildiğimiz Havaların Sonu, Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, Güncel Yayıncılık, İstanbul.
 • Kadıoğlu, Mikdat, 2007, Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, Bildiğin Havaların Sonu, Günçel Yayıncılık:110, Açık Bilim:8, İstanbul.
 • Lowe, S.S. and Walker M.S.C., 1999, Reconstructing Quaternary Environments, Longman Group Ltd. England.
 • National Geographic TV, 2009, Extreme Ice, (Ed: Andrew Gersh, 1 Mayıs 2009).
 • Öztürk, Kemal, 2002, Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1): 47-65.
 • Soysal, Onur (Editör), 2009. Kutuplardaki buzullar erirse, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Kulübü Aylık Online Dergisi, 2:11.
 • Türkeş, Murat, 2007. Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler, 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 11-13 Kasım 2007, İstanbul

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekoloji, Antropoloji
Diğer ID JA98YM95SC
Yayınlanma Tarihi Haziran 2013
Bölüm Değerlendirme (Derleme) Makaleleri
Yazarlar

Galip AKIN> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Sayı 25

Kaynak Göster

APA Akın, G. (2013). Yüzyılımızın Temel Sorunlarından Biri; Buzulların Erimesi . Antropoloji , (25) , 9-27 . DOI: 10.1501/antro_0000000027

17919

Antropoloji’de yayımlanan makaleler ve diğer yazıların tümünün yayın hakkı Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanmıştır. Yani yayımlanan makale ve diğer muhtelif yazılar, başka yayınlarda ancak uygun referans gösterilerek, lisansa bağlantı sağlanarak, değişiklik yapıldıysa belirtilerek ve ticarî amaç gütmeyerek kullanılabilirler. Kısaca yazar(lar) veya okuyucu(lar) herhangi bir maddî çıkar gözetmeksizin, Antropoloji’deki yayınları basılı ve/veya elektronik olarak çoğaltmakta ve/veya yaymakta özgürdürler. Bu durum yine de lisans sahibi olarak Antropoloji’nin sizi ve çalışmanızı onaylayacağı anlamına gelmek zorunda değildir.
Budapeşte Açık Erişim Girişimi