Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Fact, Theory, Theories of Evolution before Darwin and Darwin’s Theory of Evolution

Yıl 2010, Sayı: 23, 21 - 39, 01.04.2010

Öz

The primary concern of the present article is facts and theories on the issue of evolution and secondly, ‘the fact of evolution’ and ‘the theory of evolution’ are analysed in detail; the differences between the two are clarified; then the theories of evolution by philosophers of nature from the period of classical Greek nature philosophers to the time of those who preceded Darwin. Later, Darwin’s theory of evolution, which was put forth by this eminent man of science in relation to the fact of evolution, is examined from various points of view. The heart of the article is concerned with the comparison between Aristotle’s understanding of evolution and that of Darwin. In other words, the reason why Aristotle, who had noticed and stated the fact of evolution hundreds of years before Darwin did, preferred concealing the fact he had discovered by remaining silent is the main argument. Eventually, Darwin’s theory of evolution and the dimensions of the confusion the theory created among men of science when it was first established are discussed in detail and the result reached is given

Kaynakça

 • Adıvar, A. (1980) Bilim ve Din, İstanbul: Evrim Mtb.
 • Aristoteles. (1952) On the Parts of Animals, Çev. W. Ogle, Chicago: Great Books of Western World (9).
 • Darwin, C. (1952) The Origin of Species, Chicago: Great Books of Western World (49).
 • Darwin, C. (1952) The Descent of Man, Chicago: Great Books of Western World (49).
 • Komisyon, (1979) Modern Biyoloji, Lise I, MEB.
 • Kuhn, T. (1970). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık (Genişletilmiş 2.bsk).
 • Singer, C. (1962) A History of Biology, London.
 • Yıldırım C. (1979) Bilim Felsefesi, İstanbul: Evrim Mtb.
 • _________(1983) Bilim Tarihi, İstanbul: Evrim Mtb.

Olgu, kuram, Darwin öncesi evrim kuramları ve Darwin’in evrim kuramı

Yıl 2010, Sayı: 23, 21 - 39, 01.04.2010

Öz

Bu makalede, öncelikle olgu ve kuram buna bağlı olarak da ‘evrim olgusu’ ve ‘evrim kuramı’ kavramları üzerinde durulacak; aralarındaki farklar belirtilecek; daha sonra, Antik Yunan doğa filozoflarından itibaren, Darwin öncesindeki evrim kuramlarıyla Darwin’in evrim olgusuna ilişkin öne sürdüğü evrim kuramına yer verilecektir. Özellikle Aristoteles’in evrim anlayışı ile Darwin’in evrim anlayışı karşılaştırılacak; bir doğa bilgini olarak Darwin’den asırlar önce evrim olgusunu fark ve ifade eden Aristoteles’in bunu vurgulamaktan niçin kaçındığı; hatta niçin ört bas etmeye çalıştığı söz konusu edilecektir. Buna karşılık, Darwin’in, bu olguya ilişkin öne sürdüğü kuramıyla, niçin yeri yerinden oynattığı tartışılacak ve bir sonuca varılacaktır

Kaynakça

 • Adıvar, A. (1980) Bilim ve Din, İstanbul: Evrim Mtb.
 • Aristoteles. (1952) On the Parts of Animals, Çev. W. Ogle, Chicago: Great Books of Western World (9).
 • Darwin, C. (1952) The Origin of Species, Chicago: Great Books of Western World (49).
 • Darwin, C. (1952) The Descent of Man, Chicago: Great Books of Western World (49).
 • Komisyon, (1979) Modern Biyoloji, Lise I, MEB.
 • Kuhn, T. (1970). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık (Genişletilmiş 2.bsk).
 • Singer, C. (1962) A History of Biology, London.
 • Yıldırım C. (1979) Bilim Felsefesi, İstanbul: Evrim Mtb.
 • _________(1983) Bilim Tarihi, İstanbul: Evrim Mtb.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Genel Jeoloji
Diğer ID JA84EG93YF
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ülker Öktem Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 23

Kaynak Göster

APA Öktem, Ü. (2010). Olgu, kuram, Darwin öncesi evrim kuramları ve Darwin’in evrim kuramı. Antropoloji(23), 21-39.

17919

Antropoloji’de yayımlanan makaleler ve diğer yazıların tümünün yayın hakkı Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanmıştır. Yani yayımlanan makale ve diğer muhtelif yazılar, başka yayınlarda ancak uygun referans gösterilerek, lisansa bağlantı sağlanarak, değişiklik yapıldıysa belirtilerek ve ticarî amaç gütmeyerek kullanılabilirler. Kısaca yazar(lar) veya okuyucu(lar) herhangi bir maddî çıkar gözetmeksizin, Antropoloji’deki yayınları basılı ve/veya elektronik olarak çoğaltmakta ve/veya yaymakta özgürdürler. Bu durum yine de lisans sahibi olarak Antropoloji’nin sizi ve çalışmanızı onaylayacağı anlamına gelmek zorunda değildir.
Budapeşte Açık Erişim Girişimi