Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 100 - 102 2020-06-01

Bu yazı, Üniversitelerin piyasalaşması ile ilgili, ABD özelinde çalışılmış ''Piyasa Üniversitesine Doğru'' kitabının incelemesidir.
Piyasalaşan akademi, Üniversiteler ve ekonomik Dünya
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Kitap kritiği
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3644-8635
Yazar: Feyza SARİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Sari, F . (2020). Piyasalaşan Akademinin Tarihi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (1) , 100-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/54248/662940