Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 91 - 95 2020-06-01

Tahlilini yaptığım bu eserde, bir bankanın üç aylık manevi eğitiminden bahsedilmektedir. Japon işverenleri, üniversite mezunlarının işe alınabilmeleri için “Japon maneviyat eğitiminden geçmelerinin şart olduğu” görüşünde birleşmişlerdir. İşe aldıkları gençleri başlatmadan önce bu amaçla düzenlenmiş kurslardan geçirmişlerdir. Yazar Thomas P.Rohlen da bizzat bir Japon bankasının maneviyat eğitiminden geçerek kendi deneyimleriyle bu eseri yazmıştır.
JAPONYA, MANEVİYAT, EĞİTİM, JAPONYA'DA MANEVİYAT EĞİTİMİ
  • Nakamura Sentaro Ed.
  • 1996 Nooryoku Kaihatsu Keikaku.
  • a-Rohlen Thomas, 1970, Sponsorship of Cultural Continuity in Japan: A Company Training Program.
  • Suzuki, Daisetz, 1959, Zen and Japanese Culture.
  • Mass: The Reieerside Press.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Kitap kritiği
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0930-9701
Yazar: Melike BUCAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 11 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Bucak, M . (2020). MİLLİ TERBİYE İLE FEDAKAR NESİLLER . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (1) , 91-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/54248/664096