Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 295 - 302 2020-12-30

Tarihi süreç içerisinde Müslüman düşünürlerin eğitime verdikleri değer ve ortaya koydukları yaklaşımlar, okuyucunun zihin dünyasını zenginleştirmektedir. Bu yönüyle özellikle öğretmen ve öğretmen adaylarının incelemesi gereken bir eser olan Klasik İslam Eğitimcileri, eğitim alanına ve İslam eğitiminin tarihi gelişimine ilgi duyan herkesin okuyabileceği bir kitaptır.
Eğitim, İslam Eğitimi
  • Klasik İslam Eğitimcileri, (ed.) Mustafa Köylü-Ahmet Koç, İstanbul: Rağbet Yayınları
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Kitap kritiği
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7950-1750
Yazar: Zeynep ÇELİKBİLEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Çelikbilek, Z . (2020). Klasik İslam Eğitimcileri . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (2) , 295-302 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/58985/661590