Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 288 - 294 2020-12-30

Bu çalışmada Mustafa Tahralı’nın “Çağ ve Hakîkat” isimli eseri tahlil edilmiştir. “Çağ ve Hakîkat” adlı eser Mustafa Tahralı’nın René Guénon hakkındaki çalışmalarını ve René Guénon’dan seçme makale ve yorumları içerir. Tahralı söz konusu kitapta Guénon ile ilgili pek çok materyale yer vermiştir. Fransız bir mutasavvıf olan Guénon, eserlerinde Doğu-Batı karşılaştırması yaparak Doğu’nun üstünlüğünü pek çok açıdan vurgulamıştır. Dolayısıyla ona göre kurtuluşa ancak İslam, Hint ve Çin medeniyetlerinin başını çektiği Doğu vasıtasıyla ulaşılabilir. René Guénon’un hakîkati tek olarak görmesi ve bu hakîkatin de ancak Doğu medeniyetlerinde bulunduğunu savunması düşüncelerinin özünü oluşturur.
René Guénon, Doğu-Batı, Hakîkat
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Kitap kritiği
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9172-3922
Yazar: Hayriye BAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 22 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Bağ, H . (2020). Batılı Bir Mutasavvıf René Guénon . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (2) , 288-294 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/58985/737069