Amaç

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES)((Academic Platform Journal of Engineering and Science), bütün teorik/uygulamalı bilimler ve mühendislik alanlarında yayın yapan hakemli bir dergidir. APJES dergisi, güncel akademik araştırma sonuçların ve teknolojik yeniliklerin paylaşılması amacıyla özgün araştırma makalelerini ve derleme makalelerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda, APJES dergisi tüm dünyadaki endüstriyel paydaşlar, ülkeler, akademisyen, araştırmacılar arasında köprü oluşturarak dünya genelinde bilimsel bir ortamın oluşturulması hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’nin iki temel ilkesi vardır. Birincisi, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında en ilgi çekici araştırmaları yayınlamaktır. İkincisi ise dergiye sunulan çalışmalar için hızlı bir gözden geçirme ve yayınlama süresi sağlamak ve makaleleri araştırma, öğretim ve referans amaçlı ücretsiz bir şekilde yaymaktır. Tüm yayınlanan makalelere CrossRef tarafından DOI numarası atanmaktadır.

Akademik Platform-Mühendislik ve Bilim Dergisi, alanındaki en son gelişmeleri güncel olarak takip etmekte olup, okuyucuların ve uluslararası bilimsel toplulukların dergide yayınlanan makalelere anında ve kalıcı olarak erişimi web sitesi (www.apjes.com) üzerinden dergi süreçleri de Dergipark'ta bulunan http://dergipark.gov.tr/apjes adresinden doğrudan gerçekleşmektedir.

Yayıncılık etiği ve yayın etiğine uygunsuz bildirimi, ağırlıklı olarak “Etik Çalışma Kuralları ve Derginin Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzları’nı (the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines) esas almaktadır (Yayın Etiği Komitesi, 2011). Bu kılavuz yazarların birbirlerine ve dergiye karşı zorunlulukları ve uyulması gereken kuralları içermektedir.

Kapsam

Kapsam

APJES dergisi yılda 3 sayı olarak, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Seçkin bilimsel komite üyeleri, sisteme yüklenen makaleleri titiz bir şekilde ele almak ve değerlendirmek için geniş bir bilimsel alandan seçilmiştir. APJES dergisi yalnızca özgün bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Bilimsel çalışmada üretilen bilgi, yeni olmalı, yeni bir metot önermeli veya var olan literatüre yeni bir boyut kazandırmalıdır.

Derginin konu kapsamı aşağıdaki gibidir; (Bu konularla sınırlı değildir)

 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği,
 • Biyomedikal Mühendisliği,
 • Endüstri Mühendisliği,
 • Makina Mühendisliği,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • Çevre Mühendisliği,
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
 • Ziraat Mühendisliği,
 • Diğer Mühendislik Alanları,
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji,
 • Bilgi Sistemleri,
 • Fizik,
 • Kimya

Yayınlanmak için dergiye sunulan makaleler, iki veya eğer gerekliyse üç hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Nihai kabul ve ret kararı editör kurulu tarafından alınır. Yazarlara yayını değerlendiren hakemler hakkında herhangi bilgi verilmez. Benzer bir şekilde hakemler yazarlar hakkında bilgilendirilmez. Derginin yayın kalitesine uygun olmayan yayınlar, açıklama yapılmadan reddedilebilir.

Sunulan yayın hakkında herhangi bir bilgi editörler ve alan editörleri tarafından, sorumlu yazar dışında herhangi birine açıklanamaz. Hakemlik sürecinde elde edilen gizli olmayan bilgi veya fikirler şahsi çıkar için kullanılamaz.

Tamamen orijinal olan eserleri göndermek ve başkalarının çalışmalarına uygun şekilde atıfta bulunmak ve / veya sözlerini alıntılamak yazarların sorumluluğundadır. Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık bulduğunda, yazarın dergi editörünü veya yayıncısını derhal bilgilendirmesi ve bir hata bildirim formuyla makaleyi geri çekmesi veya düzeltmesi için editörle işbirliği yapması zorunludur.