Cilt: 2 - Sayı: 1

Yıl: 2014

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Electrochemical Comparison of the Interaction of 5-Nitrouracil with Single- or Double-Stranded DNA at mercury and glassy carbon electrodes

4. Kontrolör Tasarımı için GA Kullanıldığı MATLAB ve.NET Tabanlı Bir Windows Uygulaması

Araştırma Makalesi

6. Power Quality Analysis and Evaluation at Water Pumping Station Supplied by Medium Voltage