Yıl 2014, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 9 - 14 2014-12-01

The Investigation of Mechanical and Tribological Properties of PPA/PTFE Polymer Blend
Poli-Tetra-Flor-Etilen Katkılı Poli-Fital-Amid Polimer Karışımlarının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Gizem HATİPOĞLU [1]


In this experimental study,high performance polyphthalamide (PPA) and PPA mixture with polytetrafluoroethylene (PTFE) [5% by mass] additive are used. Pure PPA polymer and PPA/PTFE mixture were experimented on AISI 440C stainless steel surface in order to examine wear and friction behaviours. PPA/PTFE polymer mixture was prepared by twin screw extruder. At the same time, the effect of load on the wear and friction behaviour of the polymers is investigated. Wear experiments were done by pim-disc wear machine in dry slip medium conditions. 20N, 30N, and 40N load values and 0.5 m/s slip speed were selected to conduct the tribological experiments. Results of the experiments show that friction coefficient and specific wear rate of pure PPA and PPA/PTFE increase with increasing load. Specific wearing rate of pure PPA is 1.2x10-13 m2/N while specific wearing rate of PPA/PTFE mixture is found as 4x10-14 m2/N. Wearing surfaces of pure PPA and PPA/PTFE mixture against stainless steel are analyzed via optical microscope.
Bu deneysel çalışmada, katkısız polifitalamid (PPA) yüksek performanslı polimeri ile ağırlıkça %5 poli-tetra-flor-etilen (PTFE) katkılı PPA polimer karışımı kullanılmıştır. Bu katkısız PPA polimeri ile PPA/PTFE karışımı AISI 440C paslanmaz çelik yüzeyine karşı çalıştırılarak aşınma ve sürtünme davranışları incelenmiştir. PPA/PTFE polimer karışımı çift vidalı bir ekstrüzyon makinesinde üretilmiştir. Aynı zamanda aşınma deneylerinde kullanılan polimer malzemelerin aşınma ve sürtünme davranışlarına uygulanan yükün etkisi de araştırılmıştır. Aşınma deneyleri, pim-disk aşınma cihazında olup yapılmış olup kuru kayma ortam şartlarında gerçekleştirilmiştir. Tribolojik deneyler için 20N, 30N ve 40N olmak üzere üç farklı yük ile 0.5m/s kayma hızı seçilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, katkısız PPA ve PA/PTFE polimer karışımının sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranının uygulanan yükün artması ile arttığı gözlenmiştir. Katkısız PPA polimerinin spesifik aşınma oranı yaklaşık olarak 1.2x10-13 m2/N iken PA/PTFE polimer karışımının spesifik aşınma oranı yaklaşık olarak 4x10-14 m2/N bulunmuştur. Deneylerde kullanılan katkısız PPA polimeri ile PPA/PTFE karışımı malzemelerin paslanmaz çelik karşı yüzeyine karşı aşınma yüzeyleri optik mikroskop kullanılarak incelenmiştir.
 • Platt D.K., “Engineering and high performance plastics market report”, Rapra technology limited (2003).
 • Kemmis D.J., “Practical guide to high performance engineering plastics”, Smithers rapra technology limited (2011).
 • Fink, J.K., “High performance polymers”, William Andrew ınc. (2008).
 • Glasscock D. ve diğerleri, High performance polyamides fulfill demanding requirements for automotive thermal management components, Dupont engineering polymers (2011) 1-9
 • Rao M.et al., “The effect of PTFE on the friction and wear bahevior of polymers in rolling-sliding contact”, Polymer Engineering and Science, 38.12 (1998): 1946-1958
 • Chauhan S.R., “Gaur B., Dass K., Effect of fiber loading on mechanical properties, friction and wear behaviour of vinylester composites under dry and water lubricated conditions”, International Journal of Material Science, 1.1 (2011): 1-8
 • Demirci M.T. and Düzcükoğlu H., “Wear behaviours of PTFE reinforced PA66 journal bearings”, In Int. Scientific Conference, Gabrovo, (2010) pp. 249-253
 • Franke, R., Lehmann D. and Kunze K., “Tribological behavior of new chemically bonded PTFE polyamide compounds”, Wear 262 (2007): 242- 252.
 • Zhang X. et al., “On dry sliding friction and wear behavior of PPESK filled with PTFE and graphite”, Tribology International, 41 (2008): 195-201.
 • Zhao G. et al., “Friction and wear of fiber reinforced polyimide composites”, Wear, 301 (2013): 122-129
 • Bijwe J., Sen S. and Ghosh A., “Influence of PTFE content in PEEK-PTFE blneds on mechanical properties and tribo-performance in various wear modes”, Wear, 258 (2005): 1536-1542
 • Chen Z. Et al., “Mechanical and tribological properties of PA66/PPS blend. II. filled with PTFE”, Journal of Applied Science, 101(2006): 969-977
 • Xian G., Walter R. and Haupert F., “Friction and wear of epoxy/TiO2 nanocomposites: ınfluence of additional short carbon fibers, aramid and PTFE particles”, Composites Science and Technology, 66 (2006): 3199-3209
 • Wang X., Chi Y. and Cao Y., “The effect of PTFE on the mechanical, friction, and wear properties of CF/PMMA composites”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, 10 (2013): 1-7
 • Unal H. and Mimaroğlu A., “Friction and wear performance of polyamide 6 and graphite and wax polyamide 6 composites under dry sliding conditions”, Wear, 289 (2012): 132-137
 • Kadıoğlu U., “Bronz katkılı PTFE’nin katkılı kuru kayma halinde sürtünme ve aşınma davranışları”, Sakarya Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.1 (2003): 62-66
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gizem HATİPOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi : 28 Temmuz 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014

IEEE G. Hatipoğlu , "Poli-Tetra-Flor-Etilen Katkılı Poli-Fital-Amid Polimer Karışımlarının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi", Academic Platform - Journal of Engineering and Science, c. 2, sayı. 3, ss. 9-14, Ara. 2014, doi:10.5505/apjes.2014.09797