Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 449 - 466 2019-09-28

Tedarik zinciri ,ürün veya hizmetin  tedarikçiden başlayıp son  müşteriye ulaşana  kadar ki süreçte birçok varlık ve etmen arasındaki etkileşimlerin bütününden oluşan  dinamik bir sistemdir. Zamanla artan müşteri sayıları ve bağlantılarıyla değişen ilişkiler bu dinamik sistemi daha karmaşık hale getirmektedir. Giderek büyüyen bu sistem karmaşıklığı öngürülemez sorunlara yol açmaktadır. Bu karmaşıklığın nedeni olarak gözlenebilen ya da gözlenemeyen birçok faktör gösterilebilir. Rekabet ortamının arttığı  global dünyada firmalar bu karmaşıklığı çözmenin en iyi yolu olarak tedarik zincirinin her halkasının kusursuz işlemesi  olarak görmektedir. Halkanın içerisinde etkisi yok denecek kadar küçük olduğu düşünülüp  göz ardı edilen bir kısım faktörlerin etkilerinin büyük olduğu, yapılan analizlerle ortaya konmuştur. Zincirin  herhangi bir yerindeki küçük bir aksaklık ise tedarik zincirinde önlenemez bir kaosa yol açabilmektedir. Öngörülemezlik nedeniyle başlangıç koşullarında yapılan ufak bir değişiklik veya bir hata tedarik zinciri sistemi yönetiminin sonuçlarında beklenmedik büyük dalgalanmalara ve güçlüklere sebep olacaktır. Literatürde yapılan bazı çalışmalara göre tedarik zinciri sistemi,  kaos kuramının temeli olan kelebek etkisine en iyi örneklerden biridir. Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetimi konusunda sistemdeki  kaotik durumların ortaya konması, bundan kaçınmak için yapılabilecek çalışmalar ve kaos kontrolü gibi  tedarik zinciri sistemi içerisinde kaos kuramının varlığı ile ilgili makaleler, bildiriler ve doktora seviyesindeki tezleri araştırmak ve bu ilişkiyi inceleyen araştırmacılara kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalarda kaos kuramının karar verme rolü, tedarik zincirinin kaotik niteliklerinin irdelenmesi, matematiksel model oluşturma ile kaotik yapısının incelenmesi, kaos kontrol ve senkronizasyon konuları üzerinde durulduğu görülmüştür.
Kaos, Tedarik Zinciri
 • E. Simangunsong , L.C. Hendry & M. Stevenson (2012): Supply-chain uncertainty: a review and theoretical foundation for future research, International Journal of Production Research, 50:16, 4493-4523
 • Singh, Harvir; Singh, Amarjit (2002); Principles of Complexity and Chaos Theory in Project Execution: A New Approach to Management, Cost Engineering;Dec2002, Vol. 44 Issue 12, p23
 • Forrester J., “Industrial Dynamics”, MIT Press, 1961.
 • HOULIHAN, J. B. (1987), “International Supply Chain Management”, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, Vol.17, No. 2, pp. 51-66.
 • Burbidge, J.L., “Period batch control (PBC) with GT – the way forward from MRP”, BPCIS Annual Conference, 1991
 • Lee H L, Padmanabhan V and Whang S (1997a), “Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect”, Management Science, Vol. 43, No. 4, pp. 546-558.
 • Lee H, Padmanabhan V and Whang S (1997b), “The Bullwhip Effect in Supply Chains”, Sloan Management Review, Vol. 38, No. 3, pp. 93-102.
 • Grabinski, Michael. (2008). Chaos – limitation or even end of supply chain management. High Speed Flow of Material, Information and Capital
 • Ma J., Feng Y. " The Study of the Chaotic Behavior in Retailer’s Demand Model" Discrete Dynamics in Nature and Society 2008, Article ID 792031, 12 pages, 2008 http://dx.doi.org/10.1155/2008/792031
 • Dong M.A, "Research On Supply Chain Models And Its Dynamical Character Based On Complex System View" Journal of Applied Science 14(9), 932-937,2014 DOI: 10.3923/jas.2014.932.937
 • Stapleton, D., Hanna, J.B., Ross, J.R. (2006). Enhancing Supply Chain Solutions with the Application ofChaos Theory. Supply Chain Management, 11(2), 108-114.
 • Wilding, R.D. (1998a). "Chaos Theory: Implications for supply chain management " International Journal of Logistics Management, Vol. 9, Issue 1, pp. 43-56. DOI: 10.1108/09574099810805735
 • Wilding, R., 1998b. The supply chain complexity triangle: uncertainty generation in the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28 (8), 599–616. https://doi.org/10.1108/09600039810247524
 • Y. Wu and D. Z. Zhang, “Demand fluctuation and chaotic behavior by interaction between customers and suppliers,” International Journal of Production Economics, vol. 107, no. 1, pp. 250–259, 2007. DOI: 10.1016/j.ijpe.2006.09.004
 • Larsen E.R., Morecroft J.D.V., Thomsen J.S. " Complex behaviour in a production-distribution model" European Journal of Operational Research 119, 61-74, 1999 DOI: 10.1016/S0377-2217(98)90349-6
 • Hwarng H.B., Xie N. "Understanding supply chain dynamics: A chaos perspective"European Journal of Operational Research 184, 1163–1178, 2008 DOI: 10.1016/j.ejor.2013.09.025
 • Hwarng H.B., Yuan X., "Production, Manufacturing and Logistics Interpreting supply chain dynamics: A quasi-chaos perspective" European Journal of Operational Research 233, 566–579, 2014
 • Levy, D. (1994), Chaos Theory And Strategy: Theory, Application, And Managerial Implications, Strategic Management Journal, Vol. 15, 167-178
 • J. Ma, X. Pu, Complex dynamics in nonlinear triopoly market with different expectations, Discrete Dyn. Nat. Soc. 2011 (2011), http://dx.doi.org/10.1155/2011/902014.
 • Li T., Ma J. "Complexity analysis of the dual-channel supply chain model with delay decision" Nonlinear Dynamics, 78 (4), 2617-2626, 2014 DOI: 10.1007/s11071-014-1613-9
 • Kumara, S. R. T., Ranjan, P., Surana, A., & Narayanan, V. (2003). Decision making in logistics: A chaos theory based approach. CIRP Annals, 52(1), 381–384.DOİ: 10.1016/S0007-8506(07)60606-4
 • Agiza, H.N., Elsadany, A.A.: Chaotic dynamics in nonlinear duopoly game with heterogeneous players. Appl. Math.Comput. 149(3), 843–860 (2004) DOI: 10.1016/S0096-3003(03)00190-5
 • Hilborn, R. C. (1994). Chaos and nonlinear dynamics: an introduction for scientists and engineers. New York: Oxford University Press.
 • Guo Y., Ma J." Research on game model and complexity of retailer collecting and selling in closed-loop supply chain" Applied Mathematical Modelling 37,5047–5058, 2013, https://doi.org/10.1016/j.apm.2012.09.034
 • Wang G., Ma J." Modeling And Complexity Study Of Output Game Among Multiple Oligopolistic Manufacturers In The Supply Chain System" International Journal of Bifurcation and Chaos, 23 (3) 1350038 (11 pages),2013 DOI: 10.1142/S0218127413500387
 • Wilding R.D. "An Investigation into Sources of Uncertainty within Industrial Supply Chains; Amplification, Deterministic Chaos & Parallel Interactions." University of Warwick, Department of Engineering, Doctoral Thesis, 1997
 • Macdonald J.R., Frommer I.D., Karaesmen I.Z., "Decision making in the beer game and supply chain performance" Oper Manag Res 6,119–126, 2013 DOI: 10.1007/s12063-013-0083-4
 • Drew, S., Joe, B. H., & Jonathan, R. R. (2006), Enhancing supply chain solutions with the application of chaos theory", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11 Iss 2 pp. 108 – 114 DOI: 10.1108/13598540610652483
 • Ramírez S.A., Peña G.E. "Analysis of Chaotic Behaviour in Supply Chain Variables"J. econ. finance adm. sci., 16(31),85-106, 2011 (in Spanish)
 • Ma J. , Wang H." Complexity analysis of dynamic noncooperative game models for closed-loop supply chain with product recovery" Applied Mathematical Modelling 38, 5562–5572, 2014, https://doi.org/10.1016/j.apm.2014.02.027
 • Anne K.R., Chedjou J.C. and Kyamakya K., (2009), Bifurcation analysis and synchronisation issues in a three-echelon supply chain, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 12, No. 5, October 2009, 347–362 https://doi.org/10.1080/13675560903181527
 • Tirandaz H., Aminabadi S. S., Tavakoli H., (2017), Chaos synchronization and parameter identification of a finance chaotic system with unknown parameters, a linear feedback controller, Alexandria Engineering Journal, ISSN 1110-0168, https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.03.041.
 • Göksu A., Kocamaz U.E. ve Uyaroğlu Y.,(2015), Synchronization and control of chaos in supply chain management" Computers & Industrial Engineering 86 (2015) 107–115. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.09.025
 • Kocamaz U.E., Taşkın H. , Uyaroğlu Y., Göksu A., (2016), Control and synchronization of chaotic supply chains using intelligent approaches,Computers & Industrial Engineering, Volume 102,Pages 476-487,ISSN 0360-8352, https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.03.014.
 • Z. Lei, Y. Li and Y. Xu, (2006) "Chaos Synchronization of Bullwhip Effect in a Supply Chain," 2006 International Conference on Management Science and Engineering, Lille, 2006, pp. 557-560. doi: 10.1109/ICMSE.2006.313955
 • Bruzzone A.G., Revetria R., SimeoniS., ViazzoS., Orsoni A. "Anticipating the Chaotic Behaviour of Industrial Systems Based on Stochastic, Event-Driven Simulations" Computing Anticipatory Systems: CASYS'03 — Sixth International Conference,AIP Conference Proceedings, Vol. 718 Issue 1, p557,2004
 • Reyes P.M. "Integrating The Effects Of Product Substitution And Proliferation Into Grocery Supply Chain Decisions" The University of Texas at Arlington, Phiosophy Doctoral Thesis, 2002
 • Pecora L.M. and Carroll T. L., (2015), Synchronization of chaotic systems, Chaos 25, 097611 (2015); https://doi.org/10.1063/1.4917383
 • Z. Lei, Y. Li and Y. Xu, "Chaos Synchronization of Bullwhip Effect in a Supply Chain," 2006 International Conference on Management Science and Engineering, Lille, 2006, pp. 557-560. doi: 10.1109/ICMSE.2006.313955
 • Horns, A., (1989), Job Shop Control under Influence of Chaos Phenomena, Dip1.-Phys. TH0282-4/89/OOOC)/0227$01.000, IEEE
 • Deshmukh, A. V.,(1993),Complexity And Chaos In Manufacturing Systems, ProQuest Dissertations and Theses, Purdue University, Doctoral Thesis.
 • Beaumariage, T., Kempf, K., (1994), The Nature and Origin of Chaos in Manufacturing Systems, IEEE/SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference, pages 169–174.
 • Thiel, D., (1996), Instabilities and deterministic chaos in just in time production systems: Comparison between Neutral Networks Stimulation and Continuous Stimulation, Proceedings of the International system dynamics conferance, 549-552
 • Jayanthi, S., Sinha, K.K., (1998), Innovation implementation in high technology manufacturing: A chaos-theoretic empirical analysis, Journal of Operations Management 16, 471–494
 • Katzorke I., Pikovsky, A., (2000), Chaos and Complexity in a Simple Model of Production Dynamics, Discrete Dynamics in Nature and Society, 5, 179-187 http://dx.doi.org/10.1155/S1026022600000510
 • Charpentier, P., Alfaro, M., (2001), Chaos in Manufacturing Systems : Study of Different Cases, CP573, Computing Anticipatory Systems: CASYS 2000 - Fourth International Conference, edited by D. M. Dubois, © 2001 American Institute of Physics(AIP) Conference Proceedings Volume 573, Issue 216 https://doi.org/10.1063/1.1388691
 • Dessert, P.E., James, S.D., (2002). Applying chaos to manufacturing process optimization. Journal of Advanced Manufacturing Systems 1 (2), 2001–2210. https://doi.org/10.1142/S0219686702000118
 • Schmitz, J.P.M., Beek, D.A. van, Rooda, J.E., (2002), Chaos in Discrete Production Systems. Journal of Manufacturing Systems, 21: 3, 236-246. https://doi.org/10.1016/S0278-6125(02)80164-9
 • Chryssolouris, G., Giannelos, N., Papakostas, N., Mourtzis, D., (2004), Chaos Theory in Production Scheduling, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 53: 1, 381–383 DOI 10.1109/WETICE.2008.42
 • Alfaro, M.D., Sepulveda, J.M., (2006), Chaotic behavior in manufacturing systems, Int. J. Production Economics 101150–158 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2005.05.012
 • Papakostas, N., Mourtzis, D., (2007), An Approach for Adaptability Modeling in Manufacturing –Analysis Using Chaotic Dynamics, CIRP Annals-Manufacturing Technology, 56: 1, 491–494 https://doi.org/10.1016/j.cirp.2007.05.117
 • Bachlaus, M., Tiwari, M. K., Shankar, R., (2008), Sequencing of parts on single-stage multifunctional machining systems using a chaos-embedded simulated annealing algorithm, International Journal of Production Research, 46:12, 3387–3413 https://doi.org/10.1080/00207540600920876
 • Benaissa, K., Diep, D., Dolgui, A., (2008), Emergent chaotic behaviour in agent based manufacturing systems, Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, 978-0-7695-3315-5/08 $25.00 ,IEEE 24-25
 • Bartholdi III, J.J., Eisenstein, D.D., Lim, Y.F., (2009), Deterministic Chaos in a Model of Discrete Manufacturing, Naval Research Logistics (NRL), 56: 4, 293-299, https://doi.org/10.1002/nav.20337
 • Zhang, H., Hu, Y.,(2011), A hybrid chaotic quantum evolutionary algorithm for resource combinatorial optimization in manufacturing grid system, Int J Adv Manuf Technol, 52:821–831,DOI 10.1007/s00170-010-2742-z
 • Alfaro, M.D., Sepúlveda, J.M., Ulloa, J.A., (2013), Forecasting Chaotic Series in Manufacturing Systems by Vector Support Machine Regression and Neural Networks, Int J Comput Commun, 8:1, 8-17
 • Ma J., Li, Q., (2014), The Complex Dynamics of Bertrand-Stackelberg Pricing Models in a Risk-Averse Supply Chain, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2014, Article ID 749769, 14 pages, http://dx.doi.org/10.1155//749769
 • Ma J., Chen B., (2014), The Complexity Uncertain Analysis about Three Differences Old and New Product Pricing Oligarch Retailers Closed-Loop Supply Chain. Hindawi Publishing Corporation Abstract and Applied Analysis, 2014, Article ID 891624, 11 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/891624
 • Sajid, M., Almufadi, F., Jahanzaib, M., (2015), Chaotic Behavior in a Flexible Assembly Line of a Manufacturing System, Engineering, Technology & Applied Science Research, 5: 6, 891-894 DOI: 10.5281/zenodo.35432
 • Demir, B., Alptekin, N., Kılıçaslan, Y., Ergen, M., Çağlarırmak Uslu, N., (2015), Forecasting Agricultural Production: A Chaotic Dynamic Approach, World Journal of Applied Economics, I:1, 65-80 DOI: 10.22440/EconWorld.J.2015.1.1.BD.0007
 • Ma, J., & Zhang , F. (2015). Research on the complex features about adual-channel supply chain with a faircaring retailer. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 30, Issues 1–3, January 2016, Pages 151-167 https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2015.06.009
 • Lou, W., Ma, J., and Zhan, X. (2016). Bullwhip Entropy Analysis and Chaos Control in the Supply Chain with Sales Game and Consumer Returns. China: College of Management and Economics, Entropy 2017, 19(2), 64; https://doi.org/10.3390/e19020064
 • Ma, J., & Si, F. (2016 ), Complex Dynamics of a Continuous Bertrand Duopoly Game Model with Two-Stage Delay. China, 2016, Entropy 18(7):266 • July 2016 DOI: 10.3390/e18070266
 • Han, Z., Ma, J., Si, F., and Ren, W. (2016). Entropy Complexity and Stability of a Nonlinear Dynamic Game Model with Two Delays. entropy 18(9):317 • August 2016 DOI: 10.3390/e18090317
 • Ma, J., & Lou, W. (2016). Complex Characteristics of Multichannel Household Appliance Supply Chain with the Price Competition. Complexity Volume 2017, Article ID 4327069, 12 pages https://doi.org/10.1155/2017/4327069
 • Ma, J., Ren, H., Yu, M., & Zhu, M. (2017). Research on the Complexity and Chaos Control about a Closed-Loop Supply Chain with Dual-Channel Recycling and Uncertain Consumer Perception. China: 1College of Management and Economics, Tianjin University.
 • Nav, H. N., Makui, A., and Jahed, M. R., Motlagh. (n.d.). Modeling And Analyzing The Chaotic Behavior In Supply Chain Networks: A Control Theoretic Approach. American Institute of mathematical sciences, July 2018, 14(3): 1123-1141. doi: 10.3934/jimo.2018002
 • Chang, J., & Zhao, L. (2013). Supply Chain with the Remanufactured Products. China: Chool of Finance and Economics, Jiangsu University
 • Çağıl, G., & Açıkgöz, N. (2018). Yeni bir 4-boyutlu tedarik zinciri sisteminde hiperkaos. Sakarya University Journal of Science,22(2), 799-805. Retrieved April 09, 2018. DOI: 10.16984/saufenbilder.342278
 • Sun, Y. , Babovic, V., Chan, E.S., (2010), Multi-step-ahead model error prediction using time-delay neural networks combined with chaos theory, Journal of Hydrology, 395, 109–116 https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.10.020
 • Feichtinger, G., Hommes, C.H., Herold, W., (1994), Chaos in a Simple Deterministic Queueing System, Mathematical Methods of Operations Research, 40, 109-119 DOI:10.1007/BF01414032.
 • Si, F., & Ma, J. (2016). Complex Dynamics of a Continuous Bertrand Duopoly Game Model with Two-Stage Delay. China: School of Management Science and Engineering, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu. DOI: 10.3390/e180702
 • Ma, J., & Xie, L. (2017). The impact of loss sensitivity on a mobile phone supply chain system stability based on the chaos theory. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 55, February 2018, Pages 194-205. DOI:10.1016/j.cnsns.2017.06.030
 • Ma, J., Ren, H., Yu, M., & Zhu, M. (2018). Research on the Complexity and Chaos Control about Closed-Loop Supply Chain with Dual-Channel Recycling and Uncertain Consumer Perception. China: College of Management and Economics, Tianjin University. Complexity, Volume 2018, Article ID 9853635, 13 pages, https://doi.org/10.1155/2018/9853635
 • Chang, J., and Zhao, L. (2013). Complexity Analysis of Dynamic Cooperative Game Models for Supply Chain with the Remanufactured Products. China: School of Finance and Economics, Discrete Dynamics in Nature and Society Volume 2018, Article ID 9246934, 10 pages https://doi.org/10.1155/2018/9246934
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6961-9395
Yazar: Neslihan AÇIKGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tarsus Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8609-6178
Yazar: Gültekin ÇAĞIL
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 7 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Eylül 2019

Bibtex @derleme { apjes562192, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Akademik Platform}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {449 - 466}, doi = {10.21541/apjes.562192}, title = {Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması}, key = {cite}, author = {Açıkgöz, Neslihan and Çağıl, Gültekin} }
APA Açıkgöz, N , Çağıl, G . (2019). Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 449-466 . DOI: 10.21541/apjes.562192
MLA Açıkgöz, N , Çağıl, G . "Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması" . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 449-466 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/44190/562192>
Chicago Açıkgöz, N , Çağıl, G . "Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 449-466
RIS TY - JOUR T1 - Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması AU - Neslihan Açıkgöz , Gültekin Çağıl Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21541/apjes.562192 DO - 10.21541/apjes.562192 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 466 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.562192 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.562192 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması %A Neslihan Açıkgöz , Gültekin Çağıl %T Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması %D 2019 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 7 %N 3 %R doi: 10.21541/apjes.562192 %U 10.21541/apjes.562192
ISNAD Açıkgöz, Neslihan , Çağıl, Gültekin . "Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 / 3 (Eylül 2019): 449-466 . https://doi.org/10.21541/apjes.562192
AMA Açıkgöz N , Çağıl G . Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması. APJES. 2019; 7(3): 449-466.
Vancouver Açıkgöz N , Çağıl G . Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 7(3): 449-466.