Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 128 - 138 2020-01-28

Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli
Kaizen Suggestion System Evaluation Model with Fuzzy AHP and Fuzzy WASPAS Approach

Merve CENGİZ TOKLU [1] , İrem BOZKURT [2] , Burcu SEKMEN [3]


Sürekli iyileştirme, rekabet avantajını elinde tutmak isteyen işletmelerin benimsediği bir yaklaşımdır. İşletmelerin, mevcut durumu kabul etmeyerek kendilerini sürekli iyileştirme çabası içinde olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları ergonomik sebepler, iş sağlığı ve güvenliği zorunlulukları, maliyet azaltma hedefleri, kaliteli ürün elde etme ve rekabet avantajı sağlama amaçları olarak sayılabilir. İşletmelerdeki küçük fakat sürekli yapılan iyileştirmeler olarak ifade edilen Kaizen öneri sisteminin kalite, iş güvenliği, maliyetler ve verimlilik üzerinde olumlu etkileri uygulamada kanıtlanmış ve pek çok işletme tarafından bu sistem benimsenmiştir. Kaizen yaklaşımı, her şeyin mükemmel olmadığı ve her zaman küçük iyileştirmelerin yapılabileceği üzerine geliştirilmiştir. Kaizen öneri sisteminde farklı bölümlerden ve/veya çalışanlardan aynı zaman diliminde pek çok iyileştirme önerisi gelebilmektedir. Bu durumda önerilerin önceliklendirilmesi ve öncelik sırasına göre uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Bu öncelikleri oluştururken birbirinden farklı pek çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada, Kaizen öneri sistemi kapsamında geliştirilen önerilerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi için bulanık mantık yaklaşımını içeren bir değerlendirme modeli önerilmiştir. Önerilen modelde, öncelikle değerlendirme kriterleri belirlenmiş olup bu kriterlerin önem dereceleri Bulanık AHP metodu ile hesaplanmıştır. Önerilerin değerlendirilmesi ve sıralanması ise Bulanık WASPAS metodu ile gerçekleştirilmiştir. Önerilen model bir otomotiv işletmesinde uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öncelik verilecek iyileştirme önerisi Tampon hazırlık sürecinde yaşanan verimsizliğin iyileştirilmesi olarak tespit edilmiştir.

Continuous improvement is an approach adopted by businesses that want to retain their competitive advantage. There are many reasons why businesses do not accept the current situation and constantly strive to improve themselves. Some of these reasons include ergonomic reasons, occupational health and safety obligations, cost reduction targets, quality products, and competitive advantage. The Kaizen suggestion system, which is referred to as small but continuous improvements in the companies, has proven positive effects on quality, safety, costs and productivity in practice and has been adopted by many companies. The Kaizen approach is based on the fact that not everything is perfect and that small improvements can always be made. In Kaizen suggestion system, many improvement suggestions can be received from different departments and / or employees in the same time frame. In this case, the recommendations should be prioritized and implemented in order of priority. When setting these priorities, many different criteria should be considered. In this study, an evaluation model including fuzzy logic approach is proposed for the evaluation and prioritization of the proposals developed within the scope of Kaizen suggestion system. In the proposed model, firstly, evaluation criteria were determined and the importance of these criteria was calculated by Fuzzy AHP method. The evaluation and ranking of the suggestions were made by Fuzzy WASPAS method. The proposed model was applied in an automotive company. As a result of the study, the improvement proposal to be given priority was determined as improvement of the inefficiency during the buffer preparation process.

 • [1] M. Staniūnas, M. Medineckienė, E. K. Zavadskas, and D. Kalibatas, “To modernize or not: Ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization,” Arch. Civ. Mech. Eng., vol. 13, no. 1, pp. 88–98, 2013.
 • [2] M. Madić, V. Gecevska, M. Radovanović, and D. Petković, “Multi-criteria economic analysis of machining processes using the WASPAS method,” J. Prod. Eng., vol. 17, no. 2, pp. 79–82, 2014.
 • [3] V. Bagočius, K. E. Zavadskas, and Z. Turskis, “Multi-criteria selection of a deep-water port in Klaipeda,” Procedia Eng., vol. 57, pp. 144–148, 2013.
 • [4] M. K. Ghorabaee, E. K. Zavadskas, M. Amiri, and A. Esmaeili, “Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets,” J. Clean. Prod., vol. 137, pp. 213–229, 2016.
 • [5] E. K. Zavadskas, D. Kalibatas, and D. Kalibatiene, “A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment,” Arch. Civ. Mech. Eng., vol. 16, no. 1, pp. 76–85, 2016.
 • [6] E. Aytaç Adalı and A. Tuş Işık, “Bir Tedarikçi Seçim Problemi İçin SWARA ve WASPAS Yöntemlerine Dayanan Karar Verme Yaklaşımı,” Int. Rev. Econ. Manag., vol. 5, no. 4, pp. 56–77, 2017.
 • [7] M. K. Ghorabaee, M. Amiri, E. K. Zavadskas, and J. Antuchevičienė, “Assessment of third-party logistics providers using a CRITIC–WASPAS approach with interval type-2 fuzzy sets,” Transport, vol. 32, no. 1, pp. 66–78, 2017.
 • [8] E. Çakır, G. Akel, and M. Doğaner, “Türkiye’de faali̇yet gösteren özel alışveriş si̇teleri̇ni̇n bütünleşi̇k SWARA - WASPAS yöntemi̇ ile değerlendi̇ri̇lmesi̇,” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Derg., vol. 2018, no. 18. EYİ Özel Sayısı, pp. 599–616, 2018.
 • [9] Z. Turskis, E. K. Zavadskas, J. Antucheviciene, and N. Kosareva, “A hybrid model based on fuzzy AHP and fuzzy WASPAS for construction site selection,” Int. J. Comput. Commun. Control, vol. 10, no. 6, pp. 873–888, 2015.
 • [10] T. L. Saaty, The analytic hierarchy process. New York, USA: McGraw-Hill, 1980.
 • [11] D.-Y. Chang, “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP,” Eur. J. Oper. Res., vol. 95, no. 3, pp. 649–655, 1996.
 • [12] E. K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, and A. Zakarevicius, “Optimization of weighted aggregated sum product assessment,” Elektron. ir Elektrotechnika, vol. 122, no. 6, pp. 3–6, 2012.
 • [13] E. K. Zavadskas, J. Antucheviciene, S. H. Razavi Hajiagha, and S. S. Hashemi, “Extension of weighted aggregated sum product assessment with interval-valued intuitionistic fuzzy numbers (WASPAS-IVIF),” Appl. Soft Comput. J., vol. 24, pp. 1013–1021, 2014.
 • [14] Z. Turskis, N. Goranin, A. Nurusheva, and S. Boranbayev, “A fuzzy WASPAS-based approach to determine critical information infrastructures of EU sustainable development,” Sustain., vol. 11, no. 424, 2019.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9609-5136
Yazar: Merve CENGİZ TOKLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9894-2220
Yazar: İrem BOZKURT
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7491-2032
Yazar: Burcu SEKMEN
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { apjes579084, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Akademik Platform}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {128 - 138}, doi = {10.21541/apjes.579084}, title = {Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli}, key = {cite}, author = {CENGİZ TOKLU, Merve and BOZKURT, İrem and SEKMEN, Burcu} }
APA CENGİZ TOKLU, M , BOZKURT, İ , SEKMEN, B . (2020). Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 128-138 . DOI: 10.21541/apjes.579084
MLA CENGİZ TOKLU, M , BOZKURT, İ , SEKMEN, B . "Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 128-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/50706/579084>
Chicago CENGİZ TOKLU, M , BOZKURT, İ , SEKMEN, B . "Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 (2020 ): 128-138
RIS TY - JOUR T1 - Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli AU - Merve CENGİZ TOKLU , İrem BOZKURT , Burcu SEKMEN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21541/apjes.579084 DO - 10.21541/apjes.579084 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 138 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.579084 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.579084 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli %A Merve CENGİZ TOKLU , İrem BOZKURT , Burcu SEKMEN %T Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli %D 2020 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21541/apjes.579084 %U 10.21541/apjes.579084
ISNAD CENGİZ TOKLU, Merve , BOZKURT, İrem , SEKMEN, Burcu . "Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 128-138 . https://doi.org/10.21541/apjes.579084
AMA CENGİZ TOKLU M , BOZKURT İ , SEKMEN B . Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli. APJES. 2020; 8(1): 128-138.
Vancouver CENGİZ TOKLU M , BOZKURT İ , SEKMEN B . Bulanık AHP ve Bulanık WASPAS Yaklaşımı ile Kaizen Öneri Sistemi Değerlendirme Modeli. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 8(1): 138-128.