Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 21 - 38 2018-07-06

The Theme of Woman in Adana Folk Songs
Adana Türkülerinde Kadın Teması

Tarkan YAZICI [1]


This study aims to determine the themes of woman existing in Adana folk songs. Literature is reviewed and archives, books, articles, symposium statements, publications, dissertations that are related to research topic, are investigated in this descriptive study. The research data is categorized through the use of content analysis and frequency analysis and it is evaluated under two categories, concepts which arouse positive and negative feelings. This study concludes that themes of woman which are mostly found in folk songs are, overpraising of beloved, longing for beloved, considering woman as a sex object, revealing the pangs of love and woman abuse.  

Bu araştırmanın amacı, Adana türkülerinde yer alan kadın temalarının belirlenmesidir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili arşivler, kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler incelenmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiş olup olumlu ve olumsuz duygular uyandıran kavramlar altında iki kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada, türkülerde en çok yer alan kadın temalarının sevgiliye methiye-övgü-özlem, kadının cinsel obje olarak görülmesi, aşk acısının duyulması ve kadın istismarı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Aydın, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balkaya, A. (2008). Kerem İle Aslı Hikâyesinde Kerem’in Sevgili Tasvirleri Üzerine İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 89-101.
 • Bayram, S. (2015). Sevdalinka ve Türkülerde Sevgili ve Aşk Algısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41), 112-119.
 • Berktay, F. (1997). Kadınların Gündemi (Derleyen: Necla Arat). Tanımlanması Serbest Bir Nesne, Say Yayınları, İstanbul.
 • Boratav, P. N. (1981). 100 Soruda Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (4. Baskı). Trabzon: Kişisel Yayınlar. Doğramacı, E. (1982). Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Erdal, T. (2011). Erkek Ağızlı Türkülerde Kadın İmajı. Folklor/Edebiyat, 17(65), 37-52.
 • İstanbullu, S. ve Göher Vural, F. (2017). Sayısal Veriler Işığında Türkülerde Kadın. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Mirzaoğlu, F. G. (2001). Türkülerin İşlevleri ve Zeybek Türküleri. Türkbilig, 2, 76-91.
 • Mirzaoğlu, F. G. (2010). Lirik Türkülerde Kadın Tipleri. Türkbilig, 127- 164.
 • Ozankaya, Ö. (1994). Toplumbilim. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Önal, G. F. (2013). Orta Anadolu Türkülerinde Kadınlarımız, Aile ve Kadın Sempozyumu, Kırıkkale, 35-45.
 • Yazıcı, T., İzgi Topalak, Ş. ve Oktan, V. (2017). Diyarbakır Türkülerinde Kadın Teması. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği Kültür Sanat Yayınları: 18, 793-806.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tarkan YAZICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { artibilimsosyal441268, journal = {Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, address = {}, publisher = {Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {21 - 38}, doi = {}, title = {Adana Türkülerinde Kadın Teması}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Tarkan} }
APA Yazıcı, T . (2018). Adana Türkülerinde Kadın Teması . Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 21-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artibilimsosyal/issue/38107/441268
MLA Yazıcı, T . "Adana Türkülerinde Kadın Teması" . Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2018 ): 21-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artibilimsosyal/issue/38107/441268>
Chicago Yazıcı, T . "Adana Türkülerinde Kadın Teması". Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2018 ): 21-38
RIS TY - JOUR T1 - Adana Türkülerinde Kadın Teması AU - Tarkan Yazıcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 38 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Adana Türkülerinde Kadın Teması %A Tarkan Yazıcı %T Adana Türkülerinde Kadın Teması %D 2018 %J Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yazıcı, Tarkan . "Adana Türkülerinde Kadın Teması". Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2018): 21-38 .
AMA Yazıcı T . Adana Türkülerinde Kadın Teması. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 1(1): 21-38.
Vancouver Yazıcı T . Adana Türkülerinde Kadın Teması. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 1(1): 21-38.
IEEE T. Yazıcı , "Adana Türkülerinde Kadın Teması", Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 21-38, Tem. 2018