Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 26 2020-05-31

Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi

İslam ALTUN [1] , Ahmet TABAKOĞLU [2]


Bu çalışma 2010 yılı sonlarına Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde başlayıp halen devam etmekte olan siyasal krizlerin Türk ihracatçı firmaları nasıl etkilediğini ve firmaların bu süreci ne tür stratejik hamlelerle atlatmaya çalıştıklarını anlamaya çalışmaktadır. Araştırma kapsamında, çalışmanın amacına uygun olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinden (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Mardin) seçilmiş 33 firma ile ortalama 60 dakika süren yüz yüze mülakatlar yapılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler firmaların yaşanan siyasal karışıklık ve belirsizlik ortamından önemli derecede etkilendiğini göstermektedir. Firmaların bu süreçte pazarları kısmen veya tamamen kapanarak üretimde azalmalara yaşanmıştır. Bunun sonucunda firmaların özellikle tasarruf stratejileri kapsamında maliyetlerde kısıntıya gittikleri, var olan varlıklarını azalttıkları ve uzama oldukları ürün ve pazarlara odaklanmaya başladıkları gözlenmiştir.
Ortadoğu, Kriz, Strateji
 • KAYNAKÇA
 • Alonso-Almeida, M. M., & Bremser, K. (2013). “Strategic responses of the Spanish hospitality sector to the financial crisis”. International Journal of Hospitality Management, 32, 141–148.
 • Ang, S. H., Leong, S. M., & Kotler, P. (2000). “The Asian apocalypse: crisis marketing for consumers and businesses”. Long Range Planning, 33(1), 97-119.
 • Bertola, G., Dabušinskas, A., Hoeberichts, M., Izquierdo, M., Kwapil, C., Montornès, J., & Radowski, D. (2010). “Price, wage and employment response to shocks: Evidence from the WDN Survey”.
 • Bibeault, D.G. 1982. “Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers Into Winners”. New York: McGraw-Hill.
 • Bigelow, R., & Chan, P. S. (1992). “Managing in difficult times: Lessons from the most recent recession”. Management Decision, 30(8). 34-41.
 • Boyne, G. A. and Meier, K. J. (2009) “Environmental Turbulence, Organizational Stability, and Public Service Performance”. Administration & Society, 40:8, 799–824.
 • Braun, V. and Clarke, V. (2006) “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). 77-101.
 • Burbank, R.K. (2005), “The classic five-step turnaround process: case study of ProdiGene, Inc.”, Journal of Private Equity, Vol. 8 No. 2, Spring, pp. 53-80.
 • Cummings, S.: 1993, “Brief Case: The First Strategists”, Long Range Planning, 133–135.
 • Diaconu L (2012) “The evolution of the European low-cost airlines’ business model. Ryanair case study”. Procedia Soc Behav Sci 62: 342–346.
 • Dinçer, Ömer. (2013), “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Duquesnois, F., Gurau, C., & Le Roy, F. (2010). “Wine producers' strategic response to a crisis situation”. International Journal of Wine Business Research, 22(3), 251-268.
 • Fabiani, S., Lamo, A., Messina, J., & Rõõm, T. (2015). “European firm adjustment during times of economic crisis”. IZA Journal of Labor Policy, 4(1), 24. 1-40.
 • Filatotchev, I., & Toms, S. (2006). “Corporate governance and financial constraints on strategic turnarounds”. Journal of Management Studies, 43(3), 407-433.
 • Glueck, W.F. (1980) “Business Policy and Strategic Management”, 3rd edn, New York, NY: McGraw-Hill, Grinyer, P. H., Mayes, D., & McKiernan, P. (1990). “The sharpbenders: Achieving a sustained improvement in performance”. Long Range Planning, 23(1), 116-125.
 • Hambrick, D.C., and Schecter, S.M. 1983. “Turnaround strategies for mature industrial-product business units”. Academy of Management Journal 26:231-248.
 • Hambrick, D. C., & Lei, D. (1985). “Toward an empirical prioritization of contingency variables for business strategy”. Academy of Management Journal, 28(4), 763-788.
 • Hatipoğlu, C. (2012) “Kriz Dönemlerinde KOBİ’ler ve İzledikleri Rekabet Stratejileri”, http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kriz-donemlerinde-kobiler-ve-izledikleri-rekabet-stratejileri/268
 • Hitt M.A., Ireland R.D. & Hoskisson R.E. (2005). “Strategic management, competitiveness and globalization”, Sixth Edition, South Western, USA, Thomson Inc
 • Hofer, C. W., & Schendel, D. (1978) “Strategy formulation: Analytical concepts”. St. Paul, MN: West.
 • Hofer, C.W. 1980. “Turnaround strategies”. Journal of Business Strategy 1(1):19-31.
 • İslamoğlu, A. H. ve Alnıaçık, Ü. (2014). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, (3. Bs.) İstanbul : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Keown-Mcmullan, Caroline. (1997), “Crisis: When Does a Molehill Become a Mountain?”, Disaster Prevention and Management, 6/1, 4-10.
 • Kolçak, Z. (2006). “İnşaat/mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği” (Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü , İstanbul Teknik Üniversitesi). İstanbul.
 • Kunc, M. and Bhandari, R. (2011), “Strategic development processes during economic and financial crisis”, Management Decision, Vol. 49 No. 8, pp. 1343‐1353.
 • Laitinen, E. K. (2000).” Long-term success of adaptation strategies: evidence from Finnish companies”. Long Range Planning, 33(6), 805-830.
 • Mann, M., & Byun, S.-E. (2017). “To retrench or invest? Turnaround strategies during a recessionary time”. Journal of Business Research, 80, 24–34.
 • Morrow Jr, J. L., Sirmon, D. G., Hitt, M. A., & Holcomb, T. R. (2007). “Creating value in the face of declining performance: Firm strategies and organizational recovery”. Strategic management journal, 28(3), 271-283.
 • Okumus, F., Altinay, M., & Arasli, H. (2005). “The impact of Turkey's economic crisis of February 2001 on the tourism industry in Northern Cyprus”. Tourism Management, 26(1), 95-104.
 • O'Neill, H. M. (1986). “Turnaround and recovery: What strategy do you need?”. Long Range Planning, 19(1), 80-88.
 • Pan, W. H., & Chen, Y. L. (2014). “A case study of the corporate turnaround strategies”. International Journal of Organizational Innovation (Online), 7(2), 63-77.
 • Patton, M.Q. (2002) “Qualitative research”. Sage Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California
 • Pearce JA, Michael SC. (1997) “Marketing strategies that make entrepreneurial firms recession resistant”. Journal of Business Venturing; 12: 301-315.
 • Pearson, Christine .M. ve Mitroff, Ian.I. (1993) “From Crisis Prone to Crisis Prepared: A Framework for Crisis Management”. The Executive Vol. 7, No. 1 (48-59)
 • Pearson, C.M. and Clair, J.A. (1998), “Reframing crisis management”, The Academy of Management Review, Vol. 23 No. 1, pp. 59-76.
 • Phelps Norman L., (1986), “Setting Up a Crisis Recovery Plan”, The Jornal of Business Strategy, Vol.6, No.4 (1-11)
 • Robbins, D.K., and Pearce, J.A., II. 1992. “Turnaround: Retrenchment and recovery”. Strategic Management Journal 13: 287-309.
 • Robbins, S. P., ve M. Coulter, (2012). “Management”, 11.edition, PrenticeHall, USA.
 • Schreuder, H., Van Cayseele, P., Jaspers, P. and DeGraff, B. (1991). “Successful bear fightingstrategies”. Strategic Management Journal,12, 523–534.
 • Soysal, A., Karasoy, H. A., & Alıcı, S. (2009). “KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: K. Maraş’ta Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerde Bir Uygulama”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 431-446.
 • Strang L. (1998) “The Turnarouond Process: Conditions and strategies for a successful turnaround firms”. Otaniemi. Finland.
 • Tutar, Hasan. (2000) “Kriz ve Stres Ortamında Yönetim”, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Ülgen, Hayri ve Mirze, Kadri (2013), “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Young, P. 2009, “How to survive a recession”, Strategic Direction, Vol. 25 No. 1, 3-4
 • Wilson, J. W., & Eilertsen, S. (2010). “How did strategic planning help during the economic crisis?”. Strategy & Leadership, 38(2), 5-14.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İslam ALTUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet TABAKOĞLU
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { artuklu656171, journal = {Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5296}, address = {Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Altun, İslam and Tabakoğlu, Ahmet} }
APA Altun, İ , Tabakoğlu, A . (2020). Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi . Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artuklu/issue/54622/656171
MLA Altun, İ , Tabakoğlu, A . "Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi" . Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 3 (2020 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artuklu/issue/54622/656171>
Chicago Altun, İ , Tabakoğlu, A . "Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi". Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 3 (2020 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi AU - İslam Altun , Ahmet Tabakoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - -2651-5296 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi %A İslam Altun , Ahmet Tabakoğlu %T Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi %D 2020 %J Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi %P -2651-5296 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Altun, İslam , Tabakoğlu, Ahmet . "Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi". Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 3 / 1 (Mayıs 2020): 1-26 .
AMA Altun İ , Tabakoğlu A . Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi. Artuklu Kaime. 2020; 3(1): 1-26.
Vancouver Altun İ , Tabakoğlu A . Uluslararası Firmaların Kriz Dönemi Tasarruf Stratejilerinin İncelenmesi. Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi. 2020; 3(1): 1-26.