Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 1, 82 - 87, 12.04.2023
https://doi.org/10.58252/artukluder.1233061

Öz

Şizofreni, kişinin öz bakımını, ebeveynliğini, iş yaşamını, okul hayatını, başka kişilerin desteğine ihtiyaç duyarak yaşamasını, kişinin sosyal hayatındaki ilişkilerini ve serbest zamanların değerlendirilmesinde işlevselliğin bozulmasına neden olan ruhsal bir bozukluktur. Kişide kayıtsızlık, dış dünyadan kopma ve bilişsel bozulmalarla nitelenen önemli yitimlere neden olur. Şizofreni hastalarında yaşanan kognitif gerileme ve işlevsellikteki azalma en fazla bildirilen sorunlardandır. Ruhsal hastalık tanısı ile işlevsellik arasında bariz bir şekilde bağlantı olduğu günümüzde, klinik uzmanlar tarafından belirtilen ortak bir görüştür. Kişi çoğu zaman yaşadığı sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini bilemez ve bu durum işlevsel iyileşme sürecinde gecikmelere neden olur. Bunun yanında yeti kaybı çoğu ruhsal probleme göre daha fazla olan şizofreni hasta popülasyonu, yaşadıkları toplum ve sahip oldukları aileleri için maddi, manevi ve pek çok açıdan ağır bir yük oluşturmaktadır. Ailesi hasta bireyin bakımını sağlarken çoğu zaman zorlanır ve yaşadıkları bu zorluk ailenin stres düzeyinin artmasına neden olur. Kişi, şizofreni tanısı aldıktan sonra; rol kayıpları, maddi kayıplar, sosyal geri çekilme, kendini toplumdan tecrit etme, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlanmalar yaşamaktadır. Bu çalışmada şizofreni tanısı almış bireylerin hastalıklarının ciddiyeti göz önünde bulundurularak, farmakolojik tedavilerin yanında terapötik yaklaşımlarla beraber uygulanan ergoterapi çalışmalarının, yaşanan bilişsel gerileme ve işlevsel bozulmaya etkisi hakkında bilgiler paylaşılacaktır.

Kaynakça

 • Van Wijngaarden, B., Schene, A., Koeter, M., Becker, T., Knapp, M., Knudsen, H.C., et.al. People with schizophrenia in five countries: conceptual similarities and intercultural differences in family caregiving. Schizophr Bull. 2003;29(3):573-586.
 • Ceylan ME, Çetin M. Araştırma ve uygulamada biyolojik psikiyatri. İstanbul, Yerküre, 2005.
 • Marcsisin, MJ., Rosenstock, JB., Gannon, JM. Schizophrenia and related disorders. Oxford University Press 2016.
 • Vahia, VN. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. Indian journal of psychiatry. 2013;55(3):220-223.
 • Chan, SW. Global perspective of burden of family caregivers for persons with schizophrenia. Arch Psychiatr Nurs. 2011;25(5):339-349.
 • Arslantaş, H., Adana, F. Şizofreninin bakım verenlere yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011;3(2):251-277.
 • Kim, J. S. Daugters in-law in Korean caregiving families. Issues and Innovations in Nursing Practice. 2001;36(3):399-408.
 • Ertuğrul, A., Nörobiyolojisi, Ş., & Psikofarmakoloji, T. 2010;1:354.
 • Öztürk, Orhan, and Uluşahin A. Ruh sağlığı bozuklukları. 11. Baskı. Ankara, Tuna Matbaacılık 2008; 452-467.
 • Köroğlu, E. DSM-V-TR Tanı ölçütleri el kitabı. 1.Baskı, Ankara: Hekimler Yayın Birliği 2013;49-50.
 • Letts, L., & Bosch, J. Measuring occupational performance in basic activities of daily living. Measuring occupational performance: Supporting best practice in occupational therapy. 2005;2:179-247.
 • Brown. C. Activities of daily living and instrumental activities of daily living. C. Brown, Stoffel, VC, (Ed.). Occupational therapy in mental health, Philadelphia: F.A. Davis Company. 2011;659-675.13- Willer, B., Rosenthal, M., Kreutzer, J., Gordon, W,Rempel, R. Assessment of commmunity integration following rehabilitationfor TBI. J Head Trauma Rehabil. 1993;8:11-23.
 • Kielhofner, G. The Canadian Model of occupational performance. G. Kielhofner (Ed.). Conceptual foundations of occupational therapy, Philadelphia: F.A. Davis Company. 2007;3:94-109.
 • Dünya Sağlık Örgütü, D.S. İşlevsellik, yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması. 2004.
 • Brown, Catana, Virginia C. Stoffel, and Jaime Munoz. Occupational therapy in mental health: A vision for participation. FA Davis, 2019.
 • Spitzer RL, Kroenke K, Linzer M, Hahn SR, Williams JB, de Gruy FV 3rd, Brody d, Davies M. Health-related quality of life in primary care patients with mental disorders: Results from the PRİME-MD 1000 Study. JAMA 1995;274:1511- 1517.
 • Ruggeri M, Bonizzato P, Fontecedro L, Leese M, Slade M, Tansella M. Demographic, clinical, social and service variables associated with higher needs for care in community psychiatric service patients. The South Verona Outcome Project 8. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39:60-68.
 • Jenkins R, Bebingron P, Brugha TS, Farrell M, Lewis G, Meltzer H. British psychiatric morbidity. Br J Psychiatry 1998;173:4-7.
 • Noble JH. Policy reform dilemmas in promoting employment of persons with severe mental illnesses. Psychiatr Serv. 1998;4:775-781.
 • Green MF, What are the functional consequences of neurocognitive deficits in schizophrenia? Am J Psychiatry. 1996;153:321–30.
 • Ceylan M. ve İntihar Ç. M. Ş. Araştırma ve klinik uygulamada biyolojik psikiyatri. Şizofreni 1. cilt içinde. Uzun Ö, editör. 4. Baskı. İstanbul: İncekara Kâğıt Mat. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 2009;(1):1231-1240.
 • Green MF, Harvey PD. Cognition in schizophrenia: Past, present, and future. Schizophr Res Cogn. 2014;1(1):e1–e9.
 • Galderisi S, Davidson M, Kahn RS ve diğ. Correlates of cognitive impairment in first episode schizophrenia: The EUFEST study. Schizophr Res. 2009;115:104-14.
 • Gold JM. Cognitive deficits as treatment targets in schizophrenia. SchizophrRes, 2004;15(1):21-28.
 • Barch DM. The cognitive neuroscience of schizophrenia. Annu Rev of Clinical Psychology. 2005;1:321-53. 27- Keefe, R. S. E., & Eesley, C. E. Neurocognitive Impairments. In J. A. Lieberman, T. S. Stroup, & D. O. Perkins (Eds.), The American Psychiatric Publishing Textbook of Schizophrenia. 2006, 245–260.
 • Ertuğrul A, Rezaki M. Uykunun Nörobiyolojisi ve Bellek Üzerine Etkileri. Turk Psikiyatri Derg. 2004;15:300-308.
 • Danion J-M, Meulemans T, Kauffmann-Muller F, Vermaat H. Intact implicit learning in schizophrenia. Am J Psychiatry. 2001;158:944-948.
 • Hill SK, Reilly JL, Keefe RS, Gold JM, Bishop JR, Gershon ES, et al. Neuropsychological impairments in schizophrenia and psychotic bipolar disorder: findings from the Bipolar-Schizophrenia Network on Intermediate Phenotypes (B-SNIP) study. Am J Psychiatry. 2013;170:1275–84.
 • Hammar, Åsa ve Guro Årdal. "Majör depresyonda bilişsel işleyiş-bir özet." İnsan sinirbiliminde sınırlar. 2009;3:26.
 • Palmer BW, Heaton RK, Paulsen JS. Is it possible to be schizophrenic yet neuropsychologically normal? Neuropsychology, 1997;11(3):437–446.
 • Dziwota, E., Stepulak, M. Z., Wloszczak-Szubzda, A., & Olajossy, M Social functioning and the quality of life of patients diagnosed with schizophrenia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2018;25(1):50-55.
 • M. Z., Wloszczak-Szubzda, A., & Olajossy, M. Social functioning and the quality of life of patients diagnosed with schizophrenia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2018;25(1).
 • Östman, M., & Björkman, A. C. Schizophrenia and relationships: the effect of mental illness on sexuality. Clinical Schizophrenia & Related Psychoses, 2013;7(1):20-24.
 • Johansen, R., Melle, I., Iversen, V. C., & Hestad, K. Personality traits, interpersonal problems and therapeutic alliance in early schizophrenia spectrum disorders. Comprehensive Psychiatry. 2013;54(8):1169-1176.
 • Işık E, Barlas GÜ. Psikiyatri hemşireleri için bir alan: Şizofrenide duygu tanıma ve sosyal işlevsellik. JAREN 2016;2(2):92-6.
 • Mohamed SM, Abd El Aziz EM. Effect of assertive training program on social interaction anxiety and self‐esteem of institutionalized patients with chronic schizophrenia. IOSR J Nurs Health Sci 2016;5(5):36-44.
 • Rus Calafell M, Maldonado JG, Sabate JR, Giraldez SL. Social skills training for people with schizophrenia: What do we train? Behavioral Psychology. 2014;22(3):461-477.
 • Arslan Delice M, Mert Akgül S, Yıldız M. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden hizmet alan bir şizofrenili olguda bütüncül yaklaşımın hastalığın gidişine etkisi. Müsbed 2014;4(82):122-125.
 • Silvana G, Alessandro R, Paola R, Alessandro B, Armida M, Paola B, et. al. Italian Network For Research on Psychoses. The influence of illness‐ related variables, personal resources and context‐related factors on real‐life functioning of people with schizophrenia. World Psychiatry. 2014;13(3):275-87.
 • Cook S, Chambers E, Coleman J. Occupational therapy for people with psychotic conditions in community settings: A pilot randomized controlled trial. Clinical rehabilitation. 2009;23(1):40-52.
 • Foruzandeh N, Parvin N. Occupational therapy for inpatients with chronic schizophrenia: a pilot randomized controlled trial. Japan Journal of Nursing Science. 2013;10(1):136-41.
 • Paterson CF. A shorthistory of occupationaltherapy in psychiatry.Occupational therapy and mentalhealth. J Creek, L Lougher (Eds), Philedelphia, Elsevierlimited 2008;(4)3-17.
 • WFOT (World fedaration of occupational therapists) definitions of occupational therapy from member countries. 26th Council Meeting, Cape Town, South Africa 2004.
 • Halliday Pulaski K. Adult Neurological Dysfunction. Bresedell Crepeau, E., Cohn, E.S., Boyt Schell, B.A. Willard& Spackman’s Occupational Therapy, Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins. 2003;10:767-788.
 • Sumsion T. A revised occupational therapy definition of client-centred practice. British Journal of Occupational Therapy. 2000;63(7):304-9.
 • Crouch R. The occupational therapy approach to the management of schizophrenia. In: Crouch R, Alers V, editors. Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health. Fifth edition ed: John Wiley & Sons, Ltd; 2014:435-45.
 • Kielhofner G, Burke J. A Model of Human Occupation, Part 1. Conceptual Framework and Content. American Journal of Occupational Therapy. 1980;34:572-81.
 • Hadas-Lidor N, Katz N, Tyano S, Weizman A. Effectiveness of dynamic cognitive intervention in rehabilitation of clients with schizophrenia. Clin Rehabil 2001;15:349-359.
 • Hayes RL, McGrath JJ. Cognitive rehabilitation for people with schizophrenia and related conditions. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD000968.
 • Lystad JU, Falkum E, Haaland VØ, Bull H, Evensen S, McGurk SR, et al. Cognitive remediation and occupational outcome in schizophrenia spectrum disorders: A 2 year follow-up study. Schizophr Res. 2017;185:122-9.
 • Contreras NA, Lee S, Tan EJ, Castle DJ, Rossell SL. How is cognitive remediation training perceived by people with schizophrenia? A qualitative study examining personal experiences. J Ment Health 2016;25:260-6.

A Perspective of Occupational Therapy at Relieving Cognitive Decline and Increasing Functioning in Individuals with Schizophrenia

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 1, 82 - 87, 12.04.2023
https://doi.org/10.58252/artukluder.1233061

Öz

Schizophrenia is an important mental disorder characterized by indifference, detachment from the outside world, and cognitive disorders that lead to impaired functionality in one's self-care, parenting, work life, school life, seeking minimal help from others, relationships in one's social life, and leisure time. Cognitive strain and decreased functionality in patients with schizophrenia are among the most frequently reported problems. It is a common view expressed by clinical experts today that there is a clear connection between the diagnosis of mental illness and functioning. The person often does not know how to cope with the problems they experience, and this causes delays in the functional recovery process. In addition, the schizophrenia patient population, whose disability is more than most mental problems, creates a heavy burden for the society they live in and the families they have, financially, morally and in many respects. The family often has difficulties while providing the care of the sick individual, and this difficulty causes the stress level of the family to increase. After being diagnosed with schizophrenia, the person experiences loss of roles, financial losses, social withdrawal, isolating himself from the society, and difficulties in fulfilling daily life activities. In this study, information about the effects of occupational therapy studies applied together with therapeutic approaches as well as pharmacological treatments on cognitive decline and functional deterioration will be shared, taking into account the severity of the diseases of individuals diagnosed with schizophrenia.

Kaynakça

 • Van Wijngaarden, B., Schene, A., Koeter, M., Becker, T., Knapp, M., Knudsen, H.C., et.al. People with schizophrenia in five countries: conceptual similarities and intercultural differences in family caregiving. Schizophr Bull. 2003;29(3):573-586.
 • Ceylan ME, Çetin M. Araştırma ve uygulamada biyolojik psikiyatri. İstanbul, Yerküre, 2005.
 • Marcsisin, MJ., Rosenstock, JB., Gannon, JM. Schizophrenia and related disorders. Oxford University Press 2016.
 • Vahia, VN. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. Indian journal of psychiatry. 2013;55(3):220-223.
 • Chan, SW. Global perspective of burden of family caregivers for persons with schizophrenia. Arch Psychiatr Nurs. 2011;25(5):339-349.
 • Arslantaş, H., Adana, F. Şizofreninin bakım verenlere yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011;3(2):251-277.
 • Kim, J. S. Daugters in-law in Korean caregiving families. Issues and Innovations in Nursing Practice. 2001;36(3):399-408.
 • Ertuğrul, A., Nörobiyolojisi, Ş., & Psikofarmakoloji, T. 2010;1:354.
 • Öztürk, Orhan, and Uluşahin A. Ruh sağlığı bozuklukları. 11. Baskı. Ankara, Tuna Matbaacılık 2008; 452-467.
 • Köroğlu, E. DSM-V-TR Tanı ölçütleri el kitabı. 1.Baskı, Ankara: Hekimler Yayın Birliği 2013;49-50.
 • Letts, L., & Bosch, J. Measuring occupational performance in basic activities of daily living. Measuring occupational performance: Supporting best practice in occupational therapy. 2005;2:179-247.
 • Brown. C. Activities of daily living and instrumental activities of daily living. C. Brown, Stoffel, VC, (Ed.). Occupational therapy in mental health, Philadelphia: F.A. Davis Company. 2011;659-675.13- Willer, B., Rosenthal, M., Kreutzer, J., Gordon, W,Rempel, R. Assessment of commmunity integration following rehabilitationfor TBI. J Head Trauma Rehabil. 1993;8:11-23.
 • Kielhofner, G. The Canadian Model of occupational performance. G. Kielhofner (Ed.). Conceptual foundations of occupational therapy, Philadelphia: F.A. Davis Company. 2007;3:94-109.
 • Dünya Sağlık Örgütü, D.S. İşlevsellik, yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması. 2004.
 • Brown, Catana, Virginia C. Stoffel, and Jaime Munoz. Occupational therapy in mental health: A vision for participation. FA Davis, 2019.
 • Spitzer RL, Kroenke K, Linzer M, Hahn SR, Williams JB, de Gruy FV 3rd, Brody d, Davies M. Health-related quality of life in primary care patients with mental disorders: Results from the PRİME-MD 1000 Study. JAMA 1995;274:1511- 1517.
 • Ruggeri M, Bonizzato P, Fontecedro L, Leese M, Slade M, Tansella M. Demographic, clinical, social and service variables associated with higher needs for care in community psychiatric service patients. The South Verona Outcome Project 8. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39:60-68.
 • Jenkins R, Bebingron P, Brugha TS, Farrell M, Lewis G, Meltzer H. British psychiatric morbidity. Br J Psychiatry 1998;173:4-7.
 • Noble JH. Policy reform dilemmas in promoting employment of persons with severe mental illnesses. Psychiatr Serv. 1998;4:775-781.
 • Green MF, What are the functional consequences of neurocognitive deficits in schizophrenia? Am J Psychiatry. 1996;153:321–30.
 • Ceylan M. ve İntihar Ç. M. Ş. Araştırma ve klinik uygulamada biyolojik psikiyatri. Şizofreni 1. cilt içinde. Uzun Ö, editör. 4. Baskı. İstanbul: İncekara Kâğıt Mat. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 2009;(1):1231-1240.
 • Green MF, Harvey PD. Cognition in schizophrenia: Past, present, and future. Schizophr Res Cogn. 2014;1(1):e1–e9.
 • Galderisi S, Davidson M, Kahn RS ve diğ. Correlates of cognitive impairment in first episode schizophrenia: The EUFEST study. Schizophr Res. 2009;115:104-14.
 • Gold JM. Cognitive deficits as treatment targets in schizophrenia. SchizophrRes, 2004;15(1):21-28.
 • Barch DM. The cognitive neuroscience of schizophrenia. Annu Rev of Clinical Psychology. 2005;1:321-53. 27- Keefe, R. S. E., & Eesley, C. E. Neurocognitive Impairments. In J. A. Lieberman, T. S. Stroup, & D. O. Perkins (Eds.), The American Psychiatric Publishing Textbook of Schizophrenia. 2006, 245–260.
 • Ertuğrul A, Rezaki M. Uykunun Nörobiyolojisi ve Bellek Üzerine Etkileri. Turk Psikiyatri Derg. 2004;15:300-308.
 • Danion J-M, Meulemans T, Kauffmann-Muller F, Vermaat H. Intact implicit learning in schizophrenia. Am J Psychiatry. 2001;158:944-948.
 • Hill SK, Reilly JL, Keefe RS, Gold JM, Bishop JR, Gershon ES, et al. Neuropsychological impairments in schizophrenia and psychotic bipolar disorder: findings from the Bipolar-Schizophrenia Network on Intermediate Phenotypes (B-SNIP) study. Am J Psychiatry. 2013;170:1275–84.
 • Hammar, Åsa ve Guro Årdal. "Majör depresyonda bilişsel işleyiş-bir özet." İnsan sinirbiliminde sınırlar. 2009;3:26.
 • Palmer BW, Heaton RK, Paulsen JS. Is it possible to be schizophrenic yet neuropsychologically normal? Neuropsychology, 1997;11(3):437–446.
 • Dziwota, E., Stepulak, M. Z., Wloszczak-Szubzda, A., & Olajossy, M Social functioning and the quality of life of patients diagnosed with schizophrenia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2018;25(1):50-55.
 • M. Z., Wloszczak-Szubzda, A., & Olajossy, M. Social functioning and the quality of life of patients diagnosed with schizophrenia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2018;25(1).
 • Östman, M., & Björkman, A. C. Schizophrenia and relationships: the effect of mental illness on sexuality. Clinical Schizophrenia & Related Psychoses, 2013;7(1):20-24.
 • Johansen, R., Melle, I., Iversen, V. C., & Hestad, K. Personality traits, interpersonal problems and therapeutic alliance in early schizophrenia spectrum disorders. Comprehensive Psychiatry. 2013;54(8):1169-1176.
 • Işık E, Barlas GÜ. Psikiyatri hemşireleri için bir alan: Şizofrenide duygu tanıma ve sosyal işlevsellik. JAREN 2016;2(2):92-6.
 • Mohamed SM, Abd El Aziz EM. Effect of assertive training program on social interaction anxiety and self‐esteem of institutionalized patients with chronic schizophrenia. IOSR J Nurs Health Sci 2016;5(5):36-44.
 • Rus Calafell M, Maldonado JG, Sabate JR, Giraldez SL. Social skills training for people with schizophrenia: What do we train? Behavioral Psychology. 2014;22(3):461-477.
 • Arslan Delice M, Mert Akgül S, Yıldız M. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden hizmet alan bir şizofrenili olguda bütüncül yaklaşımın hastalığın gidişine etkisi. Müsbed 2014;4(82):122-125.
 • Silvana G, Alessandro R, Paola R, Alessandro B, Armida M, Paola B, et. al. Italian Network For Research on Psychoses. The influence of illness‐ related variables, personal resources and context‐related factors on real‐life functioning of people with schizophrenia. World Psychiatry. 2014;13(3):275-87.
 • Cook S, Chambers E, Coleman J. Occupational therapy for people with psychotic conditions in community settings: A pilot randomized controlled trial. Clinical rehabilitation. 2009;23(1):40-52.
 • Foruzandeh N, Parvin N. Occupational therapy for inpatients with chronic schizophrenia: a pilot randomized controlled trial. Japan Journal of Nursing Science. 2013;10(1):136-41.
 • Paterson CF. A shorthistory of occupationaltherapy in psychiatry.Occupational therapy and mentalhealth. J Creek, L Lougher (Eds), Philedelphia, Elsevierlimited 2008;(4)3-17.
 • WFOT (World fedaration of occupational therapists) definitions of occupational therapy from member countries. 26th Council Meeting, Cape Town, South Africa 2004.
 • Halliday Pulaski K. Adult Neurological Dysfunction. Bresedell Crepeau, E., Cohn, E.S., Boyt Schell, B.A. Willard& Spackman’s Occupational Therapy, Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins. 2003;10:767-788.
 • Sumsion T. A revised occupational therapy definition of client-centred practice. British Journal of Occupational Therapy. 2000;63(7):304-9.
 • Crouch R. The occupational therapy approach to the management of schizophrenia. In: Crouch R, Alers V, editors. Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health. Fifth edition ed: John Wiley & Sons, Ltd; 2014:435-45.
 • Kielhofner G, Burke J. A Model of Human Occupation, Part 1. Conceptual Framework and Content. American Journal of Occupational Therapy. 1980;34:572-81.
 • Hadas-Lidor N, Katz N, Tyano S, Weizman A. Effectiveness of dynamic cognitive intervention in rehabilitation of clients with schizophrenia. Clin Rehabil 2001;15:349-359.
 • Hayes RL, McGrath JJ. Cognitive rehabilitation for people with schizophrenia and related conditions. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD000968.
 • Lystad JU, Falkum E, Haaland VØ, Bull H, Evensen S, McGurk SR, et al. Cognitive remediation and occupational outcome in schizophrenia spectrum disorders: A 2 year follow-up study. Schizophr Res. 2017;185:122-9.
 • Contreras NA, Lee S, Tan EJ, Castle DJ, Rossell SL. How is cognitive remediation training perceived by people with schizophrenia? A qualitative study examining personal experiences. J Ment Health 2016;25:260-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Mehmet ÜSTÜNKAYA
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-4415-6504
Türkiye


Sevda ASQAROVA
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3469-9409
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 12 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÜSTÜNKAYA, M., & ASQAROVA, S. (2023). Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış. Artuklu International Journal of Health Sciences, 3(1), 82-87. https://doi.org/10.58252/artukluder.1233061
MLA
ÜSTÜNKAYA, Mehmet ve Sevda ASQAROVA. “Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine Ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış”. Artuklu International Journal of Health Sciences, c. 3, sy. 1, 2023, ss. 82-87, doi:10.58252/artukluder.1233061.
Chicago
ÜSTÜNKAYA, Mehmet, ve Sevda ASQAROVA. “Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine Ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış”. Artuklu International Journal of Health Sciences 3, sy. 1 (Nisan 2023): 82-87. https://doi.org/10.58252/artukluder.1233061.
EndNote
ÜSTÜNKAYA M, ASQAROVA S (01 Nisan 2023) Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış. Artuklu International Journal of Health Sciences 3 1 82–87.
ISNAD
ÜSTÜNKAYA, Mehmet - ASQAROVA, Sevda. “Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine Ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış”. Artuklu International Journal of Health Sciences 3/1 (Nisan 2023), 82-87. https://doi.org/10.58252/artukluder.1233061.
AMA
ÜSTÜNKAYA M, ASQAROVA S. Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış. Artuklu International Journal of Health Sciences. Nisan 2023;3(1):82-87. doi:10.58252/artukluder.1233061
Vancouver
ÜSTÜNKAYA M, ASQAROVA S. Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış. Artuklu International Journal of Health Sciences. 2023;3(1):82-7.
IEEE
M. ÜSTÜNKAYA ve S. ASQAROVA, “Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış”, Artuklu International Journal of Health Sciences, c. 3, sy. 1, ss. 82–87, 2023, doi: 10.58252/artukluder.1233061.
JAMA
ÜSTÜNKAYA M, ASQAROVA S. Şizofreni Hastası Bireylerde Yaşanan Bilişsel Gerilemenin Giderilmesine ve İşlevselliğin Arttırılmasına Ergoterapi Perspektifinden Bakış. Artuklu International Journal of Health Sciences. 2023;3:82–87.

Creative Commons License AIJHS dergisi ve AIJHS'de yayımlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.