Çeviri
BibTex RIS Kaynak Göster

Elektronik Olarak Devredilebilir Kayıtlara İlişkin UNCITRAL Model Kanunu

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 2, 445 - 452, 30.12.2019

Öz

    UNCITRAL (Birleşmiş
Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından oluşturulan Elektronik
Olarak Devredilebilir Kayıtlara İlişkin UNCITRAL Model Kanunu, ülkelerin iç
hukuklarındaki düzenlemelere kaynak teşkil etmek, uluslararası alanda yeknesak
kurallar oluşturmak ve devredilebilir belgelerin ve araçların elektronik biçimde
kullanılmasını sağlamak amaçlarını taşımaktadır. Model Kanun, yasal olarak,
konişmento, poliçe, bono, çek ve depo makbuzları da dahil olmak üzere
devredilebilir belgelere ve araçlara işlevsel olarak eşdeğer olan elektronik
olarak devredilebilir kayıtların kullanılmasını sağlamaktadır.    Gelişen teknoloji
beraberinde uluslararası alanda ve ülkemizde teknolojik yenilikleri getirmekte
ve bu hızlı değişime uyum sağlayabilmek adına elektronik işlem ve belge
kullanımının önemi artmaktadır. Devredilebilir belgelerin ve araçların yasal
olarak elektronik biçimdeki görünümlerini belirlemek ve tarafların güven duyarak
kullanabilmelerini sağlamak önemli bir husustur. Model Kanun, ülkemizde gerekli
olan hukuki altyapı için oluşturulacak iç hukuk kurallarına yol gösterici
konumundadır. Ayrıca bankacılık ve finans sektöründe önemli bir yer edinen
Blockchain tabanlı Kripto paraların yasal olarak tanınma yolları ve sanal para
kavramları için önem arz etmektedir.

Kaynakça

  • ---

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Çeviri
Çevirmenler

Ahmet Said BER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 18 Eylül 2019
Kabul Tarihi 10 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago BER, Ahmet Said, çev. “Elektronik Olarak Devredilebilir Kayıtlara İlişkin UNCITRAL Model Kanunu”. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, sy. 2 (Aralık 2019): 445-52.

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.