Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 79 - 89 2020-06-01

2014-2018 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanan Renal Replasman Tedavilerinin Genel Değerlendirmesi
80 Renal Replacement Treatments Applied In Turkey between the Years 2014-2018

Şükran BIÇAKCI [1] , Murat SEZER [2]


Bu derleme makalede; son dönem böbrek yetmezliği tanımı yapılacak, renal replasman tedavilerinin neler olduğu anlatılacak ve Türkiye’de renal replasman tedavilerinin son beş yıl içerisindeki durumu değerlendirilecektir. Türk Nefroloji Derneği ve Sağlık Bakanlığı kayıtları esas alınarak, ilgili tarih aralığında uygulanan renal replasman tedavilerin genel olarak değerlendirilmesi derlemenin esas amacıdır. Hemodyaliz, ülkemizde en sık uygulanan renal replasman tedavi yöntemidir. Bunun sebepleri arasında; ulaşılabilir olması, uygulama kolaylığı, hastanın tedavi sürecine diğer tedavi yöntemlerine göre daha hızlı adapte olabilmesi, tedavinin bir ekip tarafından uygulanıyor olması gösterilebilir. Bir diğer tedavi yöntemi olarak uygulanan böbrek transplantasyonu sayısında son dönemde artış eğilimi görülmektedir. Canlı verici kaynaklı nakillerde uygulanan prosedürlerin
This review article will describe the end-stage of renal failure, the renal replacement therapies and evaluate the status of renal replacement therapies in Turkey for the last five years. Based on the Turkish Nephrology Association and the Ministry of Health records, the general evaluation of renal replacement therapies applied in the relevant date range is the main aim of the review. Hemodialysis is the most common renal replacement treatment method used in our country. The reasons for this are; accessibility, ease of application, patient’s adaptation to the treatment process, and the treatment applied by a team. Kidney transplantation, which is an alternative treatment method showed an increase in its application in the last years. Expanding procedures for live donor transplants may be among the reasons for this increase.
 • [1] Akpolat T., Yalçın A., Kronik Böbrek Yetmezliği (Türk Nefroloji Derneği)
 • [2] Besey Ö., Yoğun Bakımda Renal Replasman Tedavileri, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.
 • [3] Daşkın N., Organ Naklinde Etik, Haydarpaşa Numune Hastanesi.
 • [4] Doğan E., Altuneren O., Deniz M., (2013). Ev Hemodiyaliz Tedavileri, Türkiye Klinikleri Nefroloji-Özel Konular, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
 • [5] Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bülteni.
 • [6] Sağlık Bakanlığı-Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği.
 • [7] Seyahi N., Ateş K., Süleymanlar G., Türkiye’de Renal Replaman Tedavilerinin Genel Durumu. Türk Nefroloji Derneği kayıt sistemi 2015 yılı rapor özeti.
 • [8] Süleymanlar G., Seyahi N., Altıparmak M., Serdengeçti K., Türkiye’de Renal Replaman Tedavilerinin Genel Durumu. Türk Nefroloji Derneği kayıt sistemi 2014 yılı rapor özeti.
 • [9] Tokgöz B., (2005). Kronik Böbrek Yetmezliğinde Renal Replasman Tedavileri, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • [10] Türk Nefroloji Derneği 2014 registry sistemi. [11] Türk Nefroloji Derneği 2015 registry sistemi.
 • [12] Türk Nefroloji Derneği 2016 registry sistemi. [13] Türk Nefroloji Derneği 2017 registry sistemi.
 • [14] Türk Nefroloji Derneği 2018 registry sistemi. [15] Türk Nefroloji Derneği tarihçesi.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0839-3465
Yazar: Şükran BIÇAKCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9614-1614
Yazar: Murat SEZER
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Mart 2020
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Bıçakcı, Ş , Sezer, M . (2020). 2014-2018 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanan Renal Replasman Tedavilerinin Genel Değerlendirmesi . Aydın Sağlık Dergisi , 6 (2) , 79-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder/issue/56058/770250