Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 139 - 153 2020-06-01

Şehir Hastanelerinin Sağlık Turizmine Etkisinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Integrated City Hospitals on Health Tourism by Swot Analysis

Çiğdem ALBAYRAK [1] , Abdülkadir GÜÇLÜ [2]


Şehir hastaneleri Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında planlanmıştır. Bir kısmı tamamlanmış ve insanımıza hizmet etmekte, bir kısmının yapımı devam etmekte ve bir kısmı da planlama aşamasında olmak üzere toplam yirmi beş şehir hastanesinin yapımı hedeflenmiştir. Büyük yatırımlar ile gerçekleştirilmekte olan hastanelerin ülkemiz ekonomisine etkisi de büyük olmaktadır. Bu çalışmada, sağlık turizmi kavramı şehir hastaneleri ile birlikte ele alınmış ve dünyadaki örnekleri analiz edilmiştir. Sağlık sektörümüzün var olan potansiyeli ve şehir hastanelerinin işletilmesi ile kazanacağı potansiyelin barındırdığı fırsatlar ve güçlü yönleri belirlenmiştir. Bunların daha üst seviyeye nasıl çıkarılacağı tartışılmıştır. Ülkemizin sağlık turizmi için hangi eksikliklerinin olduğu, hangi tehditler ile karşı karşıya olduğu analiz edilmiştir. Burada literatüre dayalı olarak SWOT tekniği ile sonuçlar değerlendirilmiştir.
Twenty-five city hospitals are planned under the Health Transformation Program. Some of them have been completed and they serve our people, some of them are still under construction, and some of them are planned to be built. City.hospitals which are realized with large investments, also have a big impact on our country’s economy. In this study, the concept of health tourism is handled together with city hospitals and its examples in the world are analyzed. The existing potential and strengths of our health sector and the potential to be gained through the operation of city hospitals are determined. How to raise them to a higher level has been discussed. It is The defirences of health tourism of our country and the threats to be faced are analyzed.. Here are the results evaluated by the SWOT technique based on the literature.
 • [1] Aslan, I., Çinar, O., & Kumpikaitė-Valiūnienė, V. (2012). Creating strategies from tows matrix for strategic sustainable development of Kipaş Group. Journal of Business Economics and Management, 13(1), 95–110. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.620134
 • [2] Beale, W. H. (2011). Book Review: Book Review. Language and Literature: International Journal of Stylistics, 20(2), 168–170. https://doi. org/10.1177/0963947010395523
 • [3] Erdoğan, S., & Yılmaz, E. (2011). Medical Tourism: an Assessment on Turkey. 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management;, November 2012, 1045–1060.
 • [4] Gorener, A., & Tascı, M. E. (2016). Evaluating the Strategies of Medical Tourism Sector Through Ahp and Moora in a Swot Framework. Journal of Global Strategic Management, 2(10), 15–15. https://doi.org/10.20460/ jgsm.20161024353
 • [5] Herberholz, C., & Supakankunti, S. (2009). Medical tourism in malaysia, singapore and thailand. 1–29.
 • [6] Larson, J. S. (1996). The World Health Organization’s definition of health: Social versus spiritual health. Social Indicators Research, 38(2), 181–192. https://doi.org/10.1007/BF00300458
 • [7] Lunt, N., & Horsfall, D. (2014). Medical Tourism. In Encyclopedia of Health Economics. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375678-7.00615-5
 • [8] Lunt, Neil, Smith, R., Exworthy, M., Stephen, T., Horsfall, D., & Mannion, R. (2011). Medical Tourism : Treatments , Markets and Health System Implications : scoping review. Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, 1–55. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.009
 • [9] Musa, G., Doshi, D. R., Wong, K. M., & Thirumoorthy, T. (2012). How Satisfied are Inbound Medical Tourists in Malaysia? A Study on Private Hospitals in Kuala Lumpur. Journal of Travel and Tourism Marketing, 29(7), 629–646. https://doi.org/10.1080/10548408.2012.720150
 • [10] OECD, OECD Tourism Trends and Policies 2020 (Summary in Italian). https://doi.org/10.1787/fa44fe1e-it
 • [11] Phua, K.-L. (2016). The Promotion of Cross-Border Medical Tourism in Developing Countries: Economic Growth at the Expense of Healthcare System Efficiency and Cost Containment? The Open Public Health Journal, 9(1), 98–105. https://doi.org/10.2174/1874944501609010098
 • [12] Rerkrujipimol, J., & Assenov, I. (2011). Marketing strategies for promoting medical tourism in Thailand. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, 3(2), 95–105.
 • [13] Roehrich, J. K., Lewis, M. A., & George, G. (2014). Are publicprivate partnerships a healthy option? A systematic literature review. Social Science and Medicine, 113, 110–119. https://doi.org/10.1016/j. socscimed.2014.03.037
 • [14] Top, M., & Sungur, C. (2019). Opinions and evaluations of stakeholders in the implementation of the public-private partnership (PPP) model in integrated health campuses (city hospitals) in Turkey. International Journal of Health Planning and Management, 34(1), e241–e263. https:// doi.org/10.1002/hpm.2644
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5274-2554
Yazar: Çiğdem ALBAYRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8005-5367
Yazar: Abdülkadir GÜÇLÜ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mart 2020
Kabul Tarihi : 15 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Albayrak, Ç , Güçlü, A . (2020). Şehir Hastanelerinin Sağlık Turizmine Etkisinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi . Aydın Sağlık Dergisi , 6 (2) , 139-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder/issue/56058/770269