Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 88 2021-02-01

Tekil Gebelikte Ortaya Çıkan Tekrarlayan Bilateral Hiperreaksiyo Luteinalis: Olgu Sunumu
Recurrent Bilateral Hyperreactio Luteinalis Associated with Singleton Pregnancy: A Case Report

Esra KELES [1] , Canan KABACA [2] , Burak GİRAY [3] , Serkan AKIŞ [4] , Yunus Emre PURUT [5] , Mine GÜRAY UZUN [6] , Murat APİ [7]


Tekil bir gebelikle ilgili tekrarlayan ve konservatif yaklaşım gösterilen tekrarlayan bir bilateral teka lutein kisti vakasını sunmyaı amaçladık. 31 yaşında 13 haftalık gebeliği olan ve gebeliğe göre normal beta-hCG değerine sahip hasta bilateral multikistik adneksial kitle sebebiyle refere edildi. Hastanın hikayesinde ilk gebeliğinde bilateral overlerinin 18 cm’ye kadar ulaştığı bilgisi vardı. Manyetik rezonans görüntüleme 21. haftada sağ overin 112x142x136 mm olduğunu ve sol overin de 197x118x242 mm olduğunu gösterdi. Sağdaki multikistik yapı üçüncü trimesterde spontan resolve oldu. Sezaryen sırasında gözlenen sol overdeki solid komponent içermeyen ince duvarlı seröz içeriğe sahip multikistik yapı yaklaşık 25x15x20 cm boyutunda idi. Sol ovarian kistektomi yapıldı. Nihai patolojide sol ovarian kistte normal morfolojik bulgular izlendi. Papillarite, kompleks yapı veya solid yapılar gibi malign bulguların olmadığı kadınlarda takip mantıklı bir seçenek olabilir.
We aimed to report a case of conservatively managed recurrent bilateral theca lutein cysts associated with a singleton pregnancy. A 31-year-old woman with a singleton pregnancy, bilaterally multicystic adnexal mass and within the normal beta-hCG range was referred at 13-week pregnancy. She had a history of bilaterally enlarged ovaries up to 18 cm in her first pregnancy. Magnetic resonance imaging showed 112x142x136 mm right ovary and 197x118x242 mm left ovary at 21-week pregnancy. The right multicystic ovary resolved spontaneously during the third trimester. Thin-walled multicystic left ovarian cyst with clear serous fluid content without a solid component measured about 25x15x20 cm in size during cesarean section. Left ovarian cystectomy was performed. At the final pathology, normal morphological findings were detected in the left ovarian cyst. The follow up could be a reasonable choice in women with enlarged multicystic ovaries without malignant signs such as papillary, complex and/or solid structure.
  • Angioni S, Portoghese E, Milano F, Melis GB & Fulghesu AM. (2007). Hirsutism and hyperandrogenism associated with hyperreactio luteinalis in a singleton pregnancy: a case report. Gynecol Endocrinol. 23(5):248‐251.
  • Betzold CM, Hoover KL & Snyder CL. (2004). Delayed lactogenesis II: A comparison of four cases. J Midwifery Womens Health. 49(2): 132-137.
  • Bidus MA, Ries A, Magann EF & Martin JN. (2002). Markedly elevated beta-hCG levels in a normal singleton gestation with hyperreactio luteinalis. Obstet Gynecol. 99(5 Pt 2):958‐961.
  • Bishop LA, Patel S & Fries MH. (2016). A case of recurrent hyperreactio luteinalis in three spontaneous pregnancies. J Clin Ultrasound. 44(8): 502–505.
  • Foulk RA, Martin MC, Jerkins GL & Laros RK. (1997). Hyperreactio luteinalis differentiated from severe ovarian hyperstimulation syndrome in a spontaneously conceived pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 176(6):1300‐1304.
  • Lynn KN, Steinkeler JA, Wilkins-Haug LE & Benson CB. (2013). Hyperreactio luteinalis (enlarged ovaries) during the second and third trimesters of pregnancy: common clinical associations. J Ultrasound Med. 32(7):1285‐1289.
  • Marc A. Frıtz & Leon Speroff. (2014). Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Normal and Abnormal Sexual Development. Chapter 9. p. 363-364.
  • Onodera N, Kishi I, Tamaoka Y, Yamazaki K & Kamei K. (2008). A case of recurrent hyperreactio luteinalis. Am J Obstet Gynecol. 198(5):e9‐e10.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8099-8883
Yazar: Esra KELES
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7069-279X
Yazar: Canan KABACA
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3832-6634
Yazar: Burak GİRAY
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0620-1500
Yazar: Serkan AKIŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5779-3847
Yazar: Yunus Emre PURUT
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9327-9685
Yazar: Mine GÜRAY UZUN
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9442-2690
Yazar: Murat APİ
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 23 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2021

APA Keles, E , Kabaca, C , Giray, B , Akış, S , Purut, Y , Güray Uzun, M , Api, M . (2021). Recurrent Bilateral Hyperreactio Luteinalis Associated with Singleton Pregnancy: A Case Report . Aydın Sağlık Dergisi , 7 (1) , 81-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder/issue/60274/751325