PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE YER ALAN SÖZEL KÜLTÜR İCRACILARI/ANLATICILAR

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 7, 193 - 222, 27.01.2016

Öz

Seyahatnâme esas bakımdan coğrafya bilgisi vermekle birlikte tarih, folklor, yollar, kültür ve dil bakımından da çok önemli bir eser olup toplumsal yapının bütün unsurlarını içeren zengin bir antoloji niteliğindedir. Seyahatname On büyük ciltten oluşmaktadır. Seyahatname’nin Yapı Kredi Yayınları esas alınarak yaptığımız bu çalışmada Seya hatname’nin 10 cildi de teker teker incelenmiştir. Çalışmamızda Seyahatnamede yer alan sözlü kültür öğelerinin icracıları yani, anlatıcılar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu unsurlar ve özellikleri metinden örneklerle çalışmada yer almıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan KURUCU>

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Kurucu, İ. (2016). EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE YER ALAN SÖZEL KÜLTÜR İCRACILARI/ANLATICILAR . Asia Minor Studies , 4 (7) , 193-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asm/issue/22913/245321